Bembölingarna har flyttat men kvar i EU finns Tokbyborna (Hölmöläiset)

Ur Wikipedia:Bembölingarna har fått klä skott som de korkade lantisar som omtalas i en massa anekdoter, snarast som en översättning av det finska begreppet Hölmöläiset. (ungf. ”Tokbyborna”). De gjordes bekanta av Zacharias Topelius, som i sina verk Finland framstäldt i teckningar (1845-52) och Boken om vårt land beskrev Bemböle och dess invånare. Det var han som lanserade Bemböle och Hölmölä som liktydiga begrepp. I skämtfablerna saknar bembölingarna förmågan att förstå enkla vardagliga omständigheter och gör därför allting på ett huvudlöst sätt, bl.a. bär de in solljus i stugan i säckar. Bembölesagorna ingår i den stora grupp skämtsagor om ”enfaldigt folk” som sedan medeltiden är kända från flera håll i Europa.

Alla finlandssvenskar känner till hur ”Tokbyborna” lastade ved i en släde. För varje vedklabb som kastades i släden konstaterade Tokbybon att ”om du orkade med den där så orkar du med den här också”. Resultatet blev att släden inte gick att rubba. Efter en del funderande insåg Tokbybon att lasset var för tungt och den omvända processen startade ”om du inte orkade med den där så orkar du inte med den här heller” och efter en stund var lasset tomt. Slutledningen måste antagligen bli att det inte går att transportera ved med häst och släde.

Antagligen gäller samma princip också andra fortskaffningsmedel…

Då man söker information om energisubsidier i EU hittar man intressant information. Tokbyrokraterna i EU uppskattade att energisubsidierna i EU år  2001 uppgick till ca. 29 miljarder Euro per år. De menade att största delen går som subsidier till fossila bränslen. Motiveringen var att de efter mycket skakande av rockärmen hänvisade till skador som CO2 förorsakar klimatet. År 2005 uppskattade EUs Tokbyrokrater att subsidierna på elpriset uppgick till 1.8 – 5.9 c/kWh d.v.s. ungefär till det pris på el man betalar i Finland. Man menar alltså att priset på elektricitet borde fördubblas för att kompensera skadorna!

Hur har de Europeiska Tokbyborna kommit fram till att subsidierna är lika stora som partipriset på elektricitet. Varför syns inte dessa subsidier i statsbudgeten?

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/estimated-average-eu-external-costs/Fig2/image_original

Man uppskattar de ”skador” energiproduktionen medför och anser att eftersom man inte tvingas ersätta EU för dessa ”skador” så måste det ju vara fråga om subsidier. Skadorna har man helt klart skakat ur rockärmen enligt principen att bara det låter bra så måste det vara så.

Tokokraterna uppskattar att skadorna till följd av CO2 utsläpp uppgår till mellan 19 och 80 Euro/ton CO2 till följd av en klimatförändring som vi nu med facit på hand tydligt kan se att  inte kommer att realiseras. Om vi inte har haft någon temperaturstegring på 16 år så kan man knappast skylla vädret på CO2 och de uppskattningar man har gjort i EU av CO2 skadorna visar sig vara ren luft d.v.s. Tokbyborna har antagligen flyttat till Bryssel.

Vi har under många år fått höra politiker som talar för att elpriset med säkerhet kommer att stiga betydligt i framtiden. Det är självklart att politikerna vill komma åt en outsinlig penningkvarn. Om man med motiveringen att man beskattar skadorna från energiproduktionen så att inte fossila bränslen ges ”subsidier” så kan man de fakto beskatta all energi med ca 75% d.v.s. man vill lägga samma pris på all energi som man nu har på t.ex. bensin. Eftersom alla EU-medborgare är tvungna att använda energi så skapar man en outsinlig inkomstkälla … som leder till att jobb flyttas utanför EU vilket enligt Tokokraternas logik naturligtvis betyder att man beskattar energi för lågt eftersom samhället behöver mera pengar för att föda ökande grupper arbetslösa.

Tokokraterna uppskattade 2001 att subsidierna för de fossila bränslena uppgick till 29 miljarder Euro per år i form av uppskattade skador. Hur har situationen förändrats fram till nutid?

Om vi tittar på situationen i Europas ”motor” Tyskland så ser man att man producerade ungefär 590 Terawatttimmar energi år 2010 vilket ungefär bör motsvara situationen även idag eftersom produktionen av elektricitet i Tyskland har varit rätt konstant. Man uppskattar att ungefär 20% av elenergin produceras via sol och vind och inmatningsstödet för denna elproduktion är 24 cent/kWh (tre gånger mer än vad jag betalar för min elektricitet). Utgående från ovanstående data kan man då räkna fram att man endast i Tyskland satsar 28 Miljarder Euro på subsidier till ”grön” energi. Till dessa subsidier bör man antagligen lägga betydande direktstöd för anläggning av vind- och solkraftver samt stöd för forskning. I hela EU torde summan ligga en god bit över 100 miljarder/år.

Tror Tokokraterna faktiskt att om man årligen bränner en summa pengar som motsvarar stödet till Grekland att detta inte inverkar på den ekonomiska aktiviteten i EU? Inverkan bör entydigt vara negativ eftersom man satsar stora mängder  kapital på investeringar med extremt dålig avkastning. Om man binder stora mängder kapital i värdelös infrastruktur så är det klart att övriga investeringar kommer att påverkas. Det faktum att subsidierna ligger på tre gånger priset för energi producerad på konventionellt sätt visar att sol och vind inte är konkurrenskraftiga. Situationen förvärras av att Tokokraterna anser att de extra kostnaderna som förorsakas av vind och sol skall betalas av övriga energiproducenter. All reservkraft för t.ex. vindenergin levereras av de konventionella producenterna, inte av vindkraftproducenterna.

Hur skall en normal EU-medborgare gå till väga för att rösta ut Tokokraterna från EU-byrokratin då Tokbyborna verkar ha infiltrerat alla partier? Det spelar ingen roll hur jag röstar eftersom resultatet ändå är det samma.

Ett svar to “Bembölingarna har flyttat men kvar i EU finns Tokbyborna (Hölmöläiset)”

  1. Marlene Bäck Says:

    Bra artikel ! Bodde i Finland då jag var barn, så vi läste om Bembölingarna. Men det finns ett stavfel i artikeln. Tokbyrokraterna ska stavas Tokbyråkraterna.

    Lena Båck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: