Lågt vatten i Östersjön

Vi har under några veckors tid på nyheterna fått höra att vattenståndet i Östersjön är mycket lågt. Orsaken till det låga vattenståndet är en kombination av ostliga vindar som har pressat utt vatten genom de danska sunden och långvariga högtryck över Östersjön.

Varför ger högtryck lågt vattenstånd?

Som känt motsvarar en atmosfär en vattenpelare på tio meter. Antag att lufttrycket stiger med 50 mbar. Vattenytan under högtrycket kommer då att tryckas ner ca. 0.5 m. Under högtrycket bildas således en ”grop” i vattenytan. Vattnet kommer att pressas ut/bort från gropen i alla fria riktningar vilket naturligtvis leder till att vattenytan stiger på områdena runt högtrycket.

Så länge ett högtryck till utbredningen är relativt litet jämfört med hela östersjön leder inte lågt eller högt vattenstånd lokalt till någon större vattenomsättning i de danska sunden eftersom lågt vattenstånd på en plats kompenseras av högt vattenstånd på en annan plats och volymmässigt så tar lågvatten och högvatten ungefärligen ut varandra.

De senaste veckornas ibland relativt kraftiga ostliga vindar kombinerat med en rätt lång period av stillastående högtryck över stora delar av Östersjön har lett till att havsytans nivå på många ställen har varit extremt låg t.ex. i Finska viken vilket bl.a. ledde till problem för en landsvägsfärja som hade bottenkänning på sin normala rutt. Motsvarande extremt låga vattenstånd har man också sett i södra östersjön där vattenståndet i början av året temporärt har varit en och en halv meter under det normala.

Östersjöbassängen. Totalytan är ungefär 377 000 km².

Anläggning för mätning av havsytans nivå på Öja. Använd fram till 2006. Mätstationen har en ”brunn” som via ett relativt tunt rör är i förbindelse med havet. Röret till havet dämpar snabba nivåförändringar t.ex. vågor på havsytan och medelhavsytans nivå kan sedan mätas rätt exakt.

Lågt vattenstånd i Östersjön, bra eller dåligt?

Det låga vattenståndet i Östersjön är en väldigt positiv sak för Östersjön. Östersjön har under många år lidit av låg salthalt och ställvis döda bottenområden till följd av syrebrist. Det låga vattenståndet betyder att ofantliga mängder östersjövatten har pumpats ut genom de Danska sunden, strömmens hastighet har ställvis varit fyra knop!

Vattenmängden som pumpats ut i Nordsjön kan grovt uppskattas på följande sätt:

Östersjöns yta är ca.  377 000 km². Om vi antar att medelvattenståndet i Östersjön har legat 0.4 meter under det normala så har det runnit ut

V = 0.0004 km * 377 000 km³ = 150 km³

Då vattenståndet senare under våren börjar återgå till det normala kan vi förvänta oss en massiv saltvattenspuls motsvarande ovanstående uppskattning 150 km³ tillbaka in i Östersjön. Resultatet kan, om allting går väl bli ett antal år av goda torskfångster i Östersjön. Då salthalten är för låg i Östersjön kan torsken inte föröka sig, nytt saltvatten kan relativt snabbt få torskpopulationen att öka.

Det inströmmande saltvattnet är tyngre än det omgivande bräckvattnet vilket leder till att nytt och syrerikare saltvatten tränger undan syrefattigt bottenvatten i östersjön vilket bör leda till att stora bottenområden ”blommar upp” under några år.

http://www.svd.se/naringsliv/lagt-vattenstand-problem-for-farjor_8044100.svd

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mareograf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: