Om vetenskapliga tidskrifters trovärdighet

De ”stora” vetenskapliga tidskrifterna har varit tidskrifterna Nature och Science. Ett gränsfall mellan vetenskaplig och poulärvetenskaplig tidskrift har varit t.ex. Scientific American. Då man ser på hur tidskrifterna har utvecklats ser man en långsam nedmontering av tidskrifternas vetenskapliga auktoritet, en process som har fortgått under årtionden.

I min unghdom köpte jag gärna Scientific American eftersom den innehöll vettiga artiklar med åtminstone ett visst mått av koppling till verklighet och också vetenskap. Idag hör Scientific American till de tidskrifter jag inte ens bläddrar i, det är helt enkelt bortkastad tid och naturligtvis också bortkastade pengar.

Vad har hänt?

Jag uppfattar att man har frångått vetenskap och i stället satsar på sensation och känslor. Kanske är det här också en följd av att man i journalistutbildningen inte längre anser att det också behövs kunskap i naturvetenskap.

Jag hittade en intressant artikel på WUWT av Willis Eschenbach. Artikeln är ett öppet brev till den nya chefsredaktören för tidskriften ”Science”.  Jag beklagar att min översättning sannolikt inte gör Willis Eschenbach rättvisa. Intresserade läsare kan titta på artikeln i orginal.  Diskussionen som följde på publiceringen på WUWT är också värd att titta på. Artikeln kan läsas i översättning nedan:

Ett öppet brev till Dr. Marchia McNutt ny chefsredaktör för tidskriften Science

Willis Eschenbach

Kära Dr. McNutt:

Låt mig, som en något ovillig prenumerant på Science, börja med att välkomna er som den senaste chefsredaktören för tidskriften Science. Ni har konstaterat ”För trettiofem år sedan, när jag var en doktorand och min första forskningsartikel publicerades i Science, kunde jag aldrig ha drömt om att jag en gång skulle ha äran att bli chefsredaktör för denna ansedda tidskrift.”

Utöver er mycket imponerande resume får ni mycket positiva känslor från min sida för den här delen av er biografi på Wikipedia, som jag hoppas är sann:marcia mcnuttMcNutt är en NAUI-certifierad dykare och hon är utbildad för undervattens demolisation och hantering av sprängämnen i amerikanska flottans UDT och SEAL team. Ni har en otrolig möjlighet, som är att föra en glansig tidning som driver en specifik agenda tillbaka till att igen bli en ansedd vetenskaplig tidskrift.

Beklagligtvis, under de 35 år som förflutit sedan er tid som doktorand, har en tidskrift tillhörande stjärnorna fallit ner i smutsen. Börjande med Donald Kennedy och med fortsättning under Bruce Alberts har den blivit ett smutsigt verktyg för högljudd klimataktivism … och det experimentet har visat att Science inte samtidigt kan vara en aktivist tidskrift och en vetenskaplig tidskrift. Science har lagt sin (snabbt minskande) tyngd bakom ett antal målsättningar. Ja en del av dessa målsättningar är faktiskt viktiga.

Problemet är att ni är övertygad om att dessa ideal och mål är viktiga och ni vill övertyga oss om detta. Men samma ögonblick ni övertygar människor om att era mål är viktigare för er än vetenskapen så är loppet kört gällande er vetenskapliga auktoritet. Ni kan antingen vara aktivister eller ha vetenskaplig auktoritet, båda är inte möjliga samtidigt. Er tidskrifts tidigare åtgärder har klart visat att era aktivistmålsättningar är mycket viktigare för er än vetenskapen.

Det har funnits två huvudproblem inom det område jag jobbar med, klimatvetenskap. Det första problemet är att, trots upprepade förfrågningar, tidigare redaktörer för Science har skrotat era egna regler för vetenskaplig transparens. Ni fortsätter att publicera artiklar om klimatvetenskap utan att kräva att författarna arkiverar data och program  enligt era egna regler. Det verkar som om att regeln om att arkivera data och programkod gäller endast små människor som jag själv men då redaktörerna vill driva en specifik agenda så gäller inte reglerna längre … rätt intressant egentligen.

Det andra problemet är att man inom klimatvetenskapen alltför ofta har ersatt peer kontroll med vän kontroll. Resultatet är att folk skrattar åt den smörja som går för klimatvetenskap på era sidor. De är inte av annan åsikt än era artiklar. De skrattar åt era artiklar. Man har i vissa vetenskapliga kretsar sagt att den enda orsaken till att tidskriften inte används för hygien-ändamål är det glättiga papperet som suger i sig dåligt … allvarligt, ni har publicerat ett antal verkligt schabbiga artiklar på mellanskolenivå, det är pinsamt.

Med en ny chefsredaktör hade jag önskat att det skulle ha hört till det förgågna. Olyckligtvis, efter att ni tog över rodret, har ni valt att avslöja er … hmmm … låt mig beskriva det som er brist på erfarenhet av konceptet ”vetenskaplig tidskrift” genom att följa i era föregångares aktivistfotsteg. Jag hade hoppats på att ni skulle ha varit fiffigare än vad de var och ni har ännu möjlighet att vara det.  Att hoppa in mitt i en klimatdebatt och staka ut er ställning för tidskriften Science? Varför? Det betyder självmord för tidskriften. En vetenskaplig tidskrift skall aldrig ha en redaktionell syn på den vetenskap som diskuteras och som tidskriften bevakar. Lämna detta till tidskriften Mother Jones, National Geographic eller Populär vetenskap. Då er tidskrift kraftigt tar en aktivistposition i fråga om klimatvetenskap så bevisar detta att ni har övergett klimatvetenskapen. Då vetenskapen är stark behövs inga försvarare … och om chefsredaktören uppfattar att någon del av vetenskapen behöver försvaras så betyder det bara att denna del av vetenskapen är mycket svag.

Gällande det att ni själv tar ställning? Det är intressant. Problemet är att ni är en extremt välutbildad, stark, ser bra ut, och en jäkligt smart kvinna på alla sätt … och medan detta är bra så är det samtidigt en skrämmande kombination. En baksida av detta är att människor, speciellt män, inte har berättat den oglättade sanningen för er under många år. Som en följd av detta kan en del av det jag har att säga komma som en överaskning för er.

Här är några klimatpåståenden från er  ledare, som antagligen är based på er forskning kring rörelser i jordskorpan.

Forskare har börjat studera geologin för att få en baskunskap om förändringsmönster som kan användas i klimatmodeller. Information från tidigare epoker avslöjar tillstånd som kan motsvara en framtida värld med mera CO2. Projektioner baserade på sådana tidigare indikationer är fortfarande osäkra, eftersom det inte finns någon exakt tidigare analog till vår tid i tidigare geologiska epoker. Dock är även de mest optimistiska förutsägelserna allvarliga. T.ex. miljöförändringar till följd av klimatförändringar kommer att vara alltför snabba för många arter att anpassa sig till vilket leder till omfattande utdöende av arter. Beklagligtvis ser jag dessa förutsägelser som onödigt optimistiska.

Den oinitialiserade lade eventuellt inte märke till förändringen från subjektiv till deklarativ. De av oss som är bekanta med spelet med ärtan under bägarna såg att du gjorde något konstigt. Du startade från ”Projektioner baserade på sådana tidigare indikationer är fortfarande osäkra”.  Detta är sant, inte endast sant, utan en grov underskattning.

Här är klimatvetenskapens nuvarande tillstånd, förståelsen av tidigare klimatförändringar och förutsägelsen av framtida klimat.

  • Inte en enda klimatvetenskapsman på någondera sidan i debatten förutsade den nuvarande ~15 års perioden utan uppvärmning. Man visade redan 2009 på denna avsaknad av uppvärmning i en artikel “What Happened to Global Warming? Scientists Say Just Wait a Bit” (Wad hände med den globala uppvärmningen? Vetenskapsmännen säger vänta en liten stund).  I den artikeln citeras olika vetenskapsmän som sade att uppvärmningen nog skulle fortsätta inom några år.

Ok, vi har väntat några år, dr. McNutt. Förutsägelserna har inte slagit in … och trots detta så fortsätter ni att predika för oss. Var publicerades månne artikeln ”Vad hände med den globala uppvärmningen?”

Hm, den publicerades i tidskriften Science … ni vill bli tagen på allvar inom klimatvetenskapen men ändå nämner ni inte bristen på uppvärmning med ett ord?

  • Ingen klimatvetenskapsman kan förklara de århundraden av avkylning som ledde till den lilla istiden på 1600-talet. Varför blev världen kallare då? Ok, somliga påstår att det var solen, kanske det är så,   men kanske inte … men egentligen, ingen vet.
  • Ingen klimatvetenskap på någondera sidan av staketet kan förklara de tre århundraden av långsam uppvärmning efter den lilla istiden. Vilken var den förändring som ledde till uppvärmning efter att det blivit kallare i århundraden?
  • Inga av dessa fenomen kan förklaras utgående från CO2, som man antar att är den hemliga kontrollknapp som reglerar den globala temperaturen.

Ingen kan förklara de tidigare klimatförändringarna, CO2 förklaringen klarar inte av att förklara det förgångna, och ni säger att förutsägelser baserade på det förgångna ”fortfarande är osäkra” vilket är en grov underdrift och en ren lögn.

Men trots osäkerheten, trots bristen på kunskap, , så försäkrar ni oss i nästa mening att att förutsägelserna att ”KLIMATFÖRÄNDRINGAR BLIR ALLTFÖR SNABBA FÖR MÅNGA ARTER ATT ANPASSA SIG TILL VILKET LEDER TILL OMFATTANDE UTDÖENDE AV ARTER” inte är tillräckligt alarmistiska för er…

Förändringarna ”kommer att bli” alltför snabba? ”Kommer att bli”? Och det är inte tillräckligt alarmistiskt för er?

Jag hoppas faktiskt att ni inte förstår vad ni säger. Jag hoppas sannerligen att ni inte förstår att den mening ni skrev inte är något annat grov alarmism som ni för fram utklädd till vetenskap.

Eftersom ni inte vet hur de okända klimatförändringarna KOMMER att påverka arterna på vår planet så är detta en ofattbar hybris. För att hålla sig till sak, ni har absolut inga bevis för att ert påstående om ”omfattande utdöende av arter”. Ingen modern art har bevisats dö ut till följd av klimatförändring. T.o.m. tidskriften Nature har gett upp idén om en ”sjätte våg av utdöenden” som ni försöker sälja. Det finns överhuvudtaget inga bevis för ert påstående om ”utdöende till följd av klimatförändring”.

Låt mig ta ett litet sidospår och diskutera en idé om ett ”naturligt experiment”. Människor säger alltid att vi inte kan studera klimatet i ett laboratorium, och det stämmer. Vi kan inte använda ett laboratorium till att studera hur ett stort ekosystem fullt av verkliga arter skulle reagera på t.ex. temperaturförändringar. Men vi har naturliga experiment och vi har precis utfört ett intressant experiment. Här är resultaten från det experimentet.

berkeley earth temperature dataset 1800 2013

Enligt Berkeley Earth Surface Temperature dataset som visas ovan så är den globala landtemperaturen idag två och en halv grad varmare än den var kring år 1810. Två och en halv grad på två århundraden är betydligt mer än de två grader uppvärmning man oroar sig för … var är liken?

Ni verkar oroa er över hur snabbt förändringarna sker. Två och en halv grad på två århundraden är snabbt, det är mer än hälften av den förändringshastighet ni oroar er över. Till följd av detta borde vi kunna se åtminstone något tecken på att uppvärmning leder till att arter dör ut … kan ni då nämna de arter som har dött ut till följd av uppvärmningen under detta naturliga experiment? Jag frågar eftersom jag har sökt mycket noga och jag har inte hittat någon.

Ni fortsätter er litania av substanslös rädsla:

Också arter som kan tolerera den nya miljön kan trots allt minska då de ekosystem de är beroende av kollapsar. Oceanerna kommer att bli mera skiktade och mindre produktiva.

Oceanerna kommer att bli mera skiktade? De kommer att bli mindre produktiva? Och ni säger att arter kan minska men ekosystemskollapsen presenteras som ett faktum? Min kära dam, ni skrev nyss att dessa ”projektioner” är mycket osäkra. Låt mig föreslå att ni lite löser upp ”kommer att” och ”kommer att inträffa”. Ni vet inte om varmare oceaner blir mer eller mindre produktiva och den sortens påståenden får helt enkelt folk att peka finger och skratta. Jag ber er, sluta med uttalandena uppifrån. Ni blev nyss utsedd, det är sant, men endast till chefsredaktör för tidskriften Science och inte till en mera himmelsk och allseende post.

Utöver detta, kanske ni kan peka på ett exempel på en ”ekosystemskollaps” som har berott på en två och en halv grads uppvärmning som har skett under de två senaste århundradena? Du förstår … bevis?

Du fortsätter …

Om sådana ekosystemproblem inträffar kommer förändringarna att påverka människor djupt. Den minskade produktiviteten i oceanerna påverkar den 20% av populationen som är beroende av havet för mat. Skördarna kommer att slå fel oftare, speciellt på land vid lägre latituder där den största bristen på mat finns.

Den först delen är bra, ni börjar med ”om sådana ekosystemsproblem inträffar”. Resten är dock rädsla som saknar stöd i litteraturen, overifierad och osann. Ni har inga bevis för att några graders uppvärmning skulle få skördarna att slå fel oftare. Vi kan igen göra samma naturliga experiment. Vi har nyss sett vad som hände då temperaturen sedan 1810 steg med två och en halv grad. Så var snäll och berätta för oss dr. McNutt …

  • Var finns bevisen för att oceanernas produktivitet skulle ha minskat till följd av två och en halv grads uppvärmning? Jag hävdar att ni inte har det minsta bevis för att uppvärmning som sådan orsakar en minskning av havets produktivitet. Jag har inte sett någon.
  • Var finns bevisen för minskade tropiska skördar till följd av två århundraden av uppvärmning?
  • Var finns bevisen för att städer sjunkit i havet till följd av stigande havsyta?
  • Var finns beviset för de påstådda epidemierna?
  • Var är klimatflyktingarna? Ni är medveten om, hoppas jag, att FNs Miljöspecialister som är en del av ”97% koncensus” med stor tyngd förutsade att det år 2010 skulle finnas 50 miljoner klimatflyktinger år 2010 … kan ni peka ut de här flyktingarna för dem av oss som har svårt att se dem?

Kanske ni inte är medveten om dussintals motsvarande förutsägelser som medlemmarna av det imaginära ”97% koncensus” har huggit i sten med. Det är naturligtvis inget problem om ni inte är medveten om dessa ”vetenskapliga” förutsägelser, jag menar ni är ju en geolog, inte en klimatvetenskapsman … men om ni saknar denna typ av grundläggande kunskap om området klimat så varför försöker ni då föreläsa om detta?

Tråkigt nog verkar det som om ni i likhet med många hederliga människor helt enkelt som en papegoja upprepar påstådda faror som ni har svalt utan att ägna dem en enda kritisk tanke. Titta igen på det naturliga experimentet. Vi har haft två och en halv grads uppvärmning och från allt jag kan finna så var den uppvärmningen inte skadlig för de varelser som bor på vår planet. Det finns inte klimatflyktingar. Korallatollerna har inte sjunkit i havet, de finns fortfarande kvar. Enligt IPCC har mängden extrema väderfenomen inte ökat. Inga städer har utrymts till följd av stigande havsnivå.

Två och en halv grad C och vi har inte sett några katastrofer till följd av uppvärmningen, det är tvärtom. Generellt har uppvärmningen varit bra för växter, djur och människor. Längre växtperioder och mildare vintrar gav större och stabilare skördar. Längre isfria perioder för nordliga hamnar tillät mera handel. Mildare vintrar dödade färre människor … vem skulle inte gilla det?

Ni utger er för att vara en vetenskapsman, dr. McNutt. Jag skulle vara glad om jag bevisades ha fel då jag säger att er klimaträdsla inte verkar ha verklighetsgrund. För att visa att jag har fel behöver ni endast ge bevis. Inte påståenden. Inte allvarliga varningar om kommande olyckor som saknar historiska motsvarigheter. Ni måste bevisa era påståenden.

Alltså, om ni kunde vara så vänlig och visa på de tidigare katastrofer som var en följd av de två och en halv graderna C snabba uppvärmning. Er alarmism om en ytterligare två och en halv grads uppvärmning borde åtminstone innehålla en liten gnutta realism även om den är baserad på en Hollywood ”sann berättelse” eller motsvarande realism.

Om ni inte lyckas hitta någon temperaturkatastrof från 2.5 graders uppvärmning borde å andra sidan en ärlig vetenskapsman ändra sina synvinklar … bollen är hos er.

Jäklar, området är så nytt för er att ni inte ens får era alarmistsynvinklar att hänga ihop. Al Gore undervisar i det här så att hans adepter alla skall kunna sjunga från samma psalmbok, ni borde kanske låna en kopia. Enligt alarmisterna borde koldioxidens effekt vara störst utanför tropikerna och i polarområdena. I dessa områden antas den påverka i huvudsak temperaturen på natten och på vintern.

Ert påstående att skördarna kommer att slå fel ”på låga breddgrader” står i direkt konflikt  med alarmisternas förutsägelser om faror vid polerna.

Inte endast det, men ert påstående (utan referens) om tropiska förluster stämmer inte heller med historiska data somvisar att tropikerna har värmts minst av alla temperaturzoner. Uppvärmningen av tropikerna sedan 1900 drunknar i brus, ert påstående om tropiska skördeskador är ett dåligt skämt. Ni borde åtminstone byta breddgrader och slå er ihop med era övriga troende och Al Gores lärjungar i fråga om att skrämma människor med ett arktis som blir varmare … det har åtminstone skett även om, beklaglitvis för alarmister och er själv, Alaska   blev betydligt kallare under det första årtiondet av det 21 århundradet, bevisen är alltså inte helt klara.

Och i varje fall, var är mina underlydande? Jag vill att myndigheterna skall använda sina Solyndra pengar till att favorisera mig på samma sätt som de som Al gore skolar med hjälp av oljepengar han satte i sin ficka …  för sin TV-station. Hur kommer det sig att Al Gore har lärjungar och inte jag? Jag antar att moralen är att man först borde få oljemiljonerna sedan får man lärjungarna. Jag lär mig tydligen ganska långsamt … hur kommer det sig att Al Gore får oljemiljonerna och ingen säger ett ord men att skeptiker smutsas med att vara betalda av oljebolagen men de får inte en endaste slant.

… nåja. Ni fortsätter:

Detta oförmånliga tillstånd kan fortgå i tusentals år medan geologiska processer långsamt reagerar på obalansen som skapats genom att frigöra den fossila kolreservoaren. Tidsskalan för att återställa biodiversiteten, med alla dess fördelar, kommer att vara ännu längre.

Tertullius berättar att de romerska kejsarna hade en slav vars uppgift var att i kejsarens öra viska ”Respice post teHominem te memento!” It det avseendet, dr. Mc Nutt låt mig vara slaven som påminner er om att ni endast är den senaste bland framtida före detta chefsredaktörer för Science, en tidskrift som en gång var stor.

Medan er artikel fortfarande har en viss vikt (dock beklagligt minskad) så ger den er inte förmågan att ex oficio blicka ”många årtusenden in i framtiden”. Ni försöker kanalisera Cassandra, och ni misslyckas totalt. Jag kan inte uttrycka detta tillräckligt starkt. Aktivism är inte er vän. Ju kraftigare chefsredaktören är aktivist desto mindre auktoritet har hon som vetenskapsman och desto mindre auktoritet har Science som en vetenskaplig tidskrift. Vilken del av ”intressekonflikt” förstår inte ni, Bruce Alberts och Donald Kennedy? Ni kan inte samtidigt vara peer reviewer, portvakt som väljer vad som kan publiceras och samtidigt vara en stark vetenskaplig alarmist som för fram en specifik tro.

Var alltså snäll och låt bli att besvära oss med med av er substanslösa rädsla för var en viss uppvärmning kan få till stånd. Ni är fortfarande ok. Ja, ni gjorde ett misstag vid första försöket, men det finns fortfarande många möjligheter kvar innan ni är en ex chefsredaktör och det betyder att ni bör låta bli att upprepa era misstag vid nästa omgång.

Vad vi borde oroa oss för är vad er tidskrift gör, inte vad klimatet gör. Att föreläsa för andra människor då ert eget hus är i så dåligt skick gör inte att ni ser vis ut, det får er att se skenhelig ut. Ni måste göra något åt den dåliga kvalitet på den forskning ni publicerar innan ni börjar föreläsa om klimatvetenskap. Hur skulle det vara om ni skrev en ledare om hur era föregångare lät bli att kräva, att principen ”data och programkod” skall finnas tillgänglig, skulle följas. Tänker ni eventuellt följa denna tradition? Det här är något ni kan kommentera auktoritativt.

Efter detta kunde ni eventuellt skriva en ledare om hur ni fördömer sättet att låta medförfattare kontrollera varandras arbete? Det skulle vara intressant. Eller hur skulle det vara med en ledare om de etiska implikationerna av Peter Gleicks agerande och vad de avslöjar om omfånget av korruption för en god sak i klimatvetenskapens huvudfåra. Detta skulle vara mer än välkommet.

Men var snäll … inga fler folkskollärarinnemässiga föreläsningar och inga ytterligare kanaler för spridning av Ehrlich och Holdren. Vi har fått nog av en lång serie misslyckade domedagspredikanter under årtionden. Jag gissar att ni inte vill lägga ert namn till raden av misslyckade katastrofprånglare.

Jag säger allt det här av flera orsaker. För det första kan jag inte se på då någon kör en buss över en klippkant utan att försöka varna dem. Ni skadar allvarligt både ert eget och tidskriften Science anseende genom ert agerande, i min värld har jag en skyldighet att säga något.

Å andra sidan finns det ett gammalt talesätt som säger ”det är bättre att tända en liten vaxcylinder gjord av fossila bränslen med en veke i än att förbanna mörkret” eller någonting i den stilen. Jag är inte den som sitter stilla då någonting jag uppfattar som viktigt hotas.

Jag säger det också i egenskap av en amatörvetenskapsman. Jag är en varm anhängare av den process vi kallar vetenskap och jag tycker inte om att se tidskrifter förhindra vetenskaplig transparens för den ena eller den andra sidan i en vetenskaplig diskussion.

Och konstigt nog, jag skriver för att jag på riktigt vill er väl. Ni har en fantastisk möjlighet som jag skulle önska jag hade. Ni har möjligheten att styra Science tillbata till att vara en verkligt ansedd vetenskaplig tídskrift.

Dessutom får dykare mitt stöd, och kvinnliga dykare som har fått undervattensträning med sprängämnen med gruppen SEALS får mitt fulla men något avundsjuka stöd.

Huvudproblemet är att jag igen skulle vilja se Science bli det den en gång var, en vetenskaplig tidskrift utan annan agenda än att vara den bästa vetenskapliga tidskriften på jorden.

Samma ögonblick ni börjar slipa er egen yxa och driva er egen agenda så blir ni yxkvinnan med ett eget uppdrag, inte en vetenskapsman … och även om världen också behöver yx-kvinnor, och jag är säker på att ni i en verklig situation är bra, såskadas både tidskriften Science och vetenskapen själv då chefredaktören börjar slipa sin yxa. Er kredibilitet som den som väljer vad som är värt att publicera förstörs.

Hälsningar, och önskan om välgång för er i ert nya uppdrag som chefsredaktör och för tidskriften i era händer.

w.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: