IPCC och 95% är ett vetenskapligt skämt

IPCC kommer att ge ut sin följande rapport i september 2013. En preliminär version av rapporten har redan länge cirkulerat på nätet och det är lätt att se att IPCC borde upplösas eftersom den inte har någon som helst vetenskaplig trovärdighet kvar.

Hårda ord? När har för övrigt en vetenskaplig rapports sammandrag för beslutsfattare med finkam gåtts igenom av de politiska beslutsfattarna själva … så att rapportens slutledningar skall passa beslutsfattarna. Det är så här IPCC arbetar.

Se på IPCCs påstående om ”95% säkerhet” att människan i huvudsak ligger bakom uppvärmningen sedan 1950-talet. I verklig vetenskap beräknas felmarginaler (se t.ex. beräkning av felgränser) utgående från verkliga data, inga sådana beräkningar ligger bakom IPCCs påstående. Uppskattningen 95% är skakad ur rockärmen på ett mycket litet antal IPCC skribenter, talet är alltså taget direkt ur tomma luften.

Styrdokumenten för IPCC konstaterar att det är acceptabelt att använda experters åsikter och anger hur dessa åsikter skall översättas till procent. Det procenttal man anger har alltså ingenting att göra med naturvetenskapers sätt att statistiskt beräkna felgränser, IPCCs tal är inte vetenskap utan en gissning framkastad av en mycket liten grupp forskare som dessutom noggrannt övervakas av politiker. Det intressanta är naturligtvis att då man ser tillbaka på tidigare projektioner/förutsägelser av IPCC så har träffsäkerheten varit erbarmlig … finns det verkliga experter inom IPCC eller finns där endast politiska aktivister iklädda en bildlik vit rock …

Myndigheterna skulle gå mycket hårt åt ett företag som skulle sälja produkter under devisen ”sannolikt säker” (enligt IPCC alltså mellan 66 och 75%) men i klimatvetenskap är det tydligen helt ok.

Konsistens i IPCCs rapporter är inte deras styrka. Rapporten år 2007 påstod att en liten ökning i solens utstrålade energi inte var tillräcklig för att åstadkomma uppvärmning. Det är ett välkänt faktum att solens aktivitet under 1900-talet var hög och att aktivitetsspiken var på 1990-talet. För tillfället ser det ut som om vi skulle vara på väg in i en period av ytterst låg solaktivitet, man har t.o.m. talat om motsvarigheten till ett såkallat Maunderminimum.

Fig. 1  Solaktiviteten från 1600-talet framåt. Vi borde vara på en aktivitetstopp för tillfället men aktiviteten är idag extremt låg. Observera den extremt höga solaktiviteten under 1900-talet.

Då solen senast hade en lika låg aktivitet som vi har nu så hade man nödår i Finland eftersom sommaren kom extremt sent vilket ledde till att skördarna slog fel. Vi vet nu med facit på hand att temperaturen statistiskt sett inte har stigit överhuvudtaget under de senaste 16 åren. I IPCCs senaste rapport konstaterar man att detta kan vara en följd av låg solaktivitet … godmorgon! Borde inte solaktiviteten logiskt påverka temperaturen båda vägarna?

Fig. 2  Video från NASA om solens tillstånd för närvarande. Det dubbla maximum man i videon förutspår har inte materialiserats …

IPCC påstår att frånvaron av temperaturstegring delvis är en följd av vulkanutbrott och vulkanisk aska. Påståendet är rena vansinnet eftersom det har varit mycket få stora vulkanutbrott under de senaste åren, påståendet håller helt enkelt inte. Man måste gå tillbaka till Mount Pinatubos utbrott på Filippinerna år 1991 eller till El Chicons utbrott i Mexiko 1982 för att se utbrott som sänkte den globala temperaturen med någon tiondels grad. För att påståendet skulle stämma borde vi under de senaste två årtiondena ha sett en ökande vulkaniskt aktivitet … detta går inte att se. Slutsatsen måste då vara att påståendet är taget ur tomma intet alltså en ren lögn.

Jokern som alltid plockas fram för att förklara varför jorden inte har blivit varmare är att värmen på något mystiskt sett har sökt sig ner i oceanerna. Havsdjupen har faktiskt värmts en aning men mätdata finns endast för de senaste tio åren … osäkerheten i mätningarna är betydligt större än den mätta uppvärmningen. Man har också korrekt frågat varför vissa data har uteslutits, har vi igen en situation där man via korrektioner skapar det resultat man vill ha?

Den intressanta frågan är dock hur man menar att värmen har tagit sig ner i havsdjupen. Alla som läst fysik på högstadie eller gymnasienivå vet att vattnets värmeledningsförmåga är dålig. Ett exempel på detta är att fylla ett provrör med vatten och därefter värma rörets övre ända med en gaslåga. Det är inget problem att få vattnet att koka i provrörets övre ända medan det utan problem går att hålla i röret i den nedre ändan med fingrarna. Kallt vatten matas främst ner i havsdjupen via polerna. Kallt ca. +4 graders saltvatten sjunker ner då is bildas vid polerna. Det här betyder att havsdjupen hela tiden får påfyllnad av vatten med konstant temperatur … den inmatade värmen kan alltså knappast komma via polerna. Om vatten är alltför varmt så sjunker det helt enkelt inte! Instrålad energi från solen värmer det översta 20 – 30 m vattenlagret men detta vatten kan i normalfallet inte tränga ner i havsdjupet eftersom dess täthet är mindre än det kalla vattnets täthet. Det varma ytvattnet förs av havsströmmar upp mot polerna där det kyls av för att igen sjunka mot bottnet men med en ungefärligen konstant temperatur. Vilken är den fysikaliska mekanism som har värmt upp havsdjupen … om detta har skett?

Politikerna betonar att kring 4000 vetenskapsmän ligger bakom IPCCs rapporter. Det här är en sanning med modifikation. Ett givet avsnitt har sällan mer än tio författare. Allmänt taget är IPCCs arbetsprocess sådan att en eller två författare skriver ett utkast till ett givet avsnitt som sedan behandlas/misshandlas av ungefär lika många författare. Alternativt kan de ansvariga författarna använda material av som utgångspunkt. Ovanför de egentliga författarna finns de koordinerande författarna, typiskt två eller tre som har ansvar, och i praktiken diktatorisk makt att avgöra vad som tas med eller inte, i ett givet avsnitt.

Det här betyder att endast en handfull människor skriver olika avsnitt eller godkänner det som skrivits.

Det sista arbetsskedet sköts därefter av politikerna. IPCC står för ”Intergovernmental Panel on Climate Change” d.v.s. hela IPCC är ett politiskt verktyg och de sista detaljerna bestäms på politisk nivå. Om någon verklig vetenskap har överlevt färden genom IPCCs arbetsprocess så kan detta fortfarande åtgärdas då politikerna tar vid. Mycket arbete läggs nu vid att slipa det verkliga slutdokumentet ”sammandraget för beslutsfattare” (SPM). I tidigarer rapporter har man sett hur man har korrigerat den vetenskapliga rapporten utgående från sammandraget … d.v.s. vetenskapen skräddarsys enligt den politiska beställningen.

IPCCs arbetssätt är från början till slut en metod att garantera att resultatet inte har något att göra med vetenskap. Man ser mängder av körsbärsplockning d.v.s. man väljer ut endast de data som stöder den egna agendan, logiska felslut och förvrängning av i sig korrekta vetenskapliga resultat. Påståendet om 95% säkerhet visar entydigt att det skulle vara på tiden att upplösa IPCC.

Källor:

John McLean: The ‘95% certainty’ is that the IPCC can’t be trusted

Analysis: The ’95% certainty’ is that the UN IPCC can’t be trusted

http://www.climatedepot.com/2013/08/23/analysis-the-95-certainty-is-that-the-un-ipcc-cant-be-trusted/

WUWT: When somebody hits you with that new ‘IPCC is 95% certain’ talking point on global warming, show them this http://wattsupwiththat.com/2013/08/20/when-somebody-hits-you-with-that-new-ipcc-is-95-certain-talking-point-show-them-this/

As real temperatures subside, the IPCC heats up the fight! – See more at: http://www.cfact.org/2013/08/22/as-real-temperatures-subside-the-ipcc-heats-up-the-fight/

Artikel från 2004 ”Solen är aktivare än någon annan period under de senaste 8000 åren: http://www.mpg.de/495993/

Ett svar to “IPCC och 95% är ett vetenskapligt skämt”

  1. Fredrik Says:

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-2415191/Global-cooling-Arctic-ice-caps-grows-60-global-warming-predictions.html

    Intressant!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: