Nu vill man kyla Norden!

De senaste 16 åren har jordens temperatur inte stigit vilket naturligtvis gör stora grupper aktivister som är beroende av klimatpengar desperata.

Jag råkade stöta på en entressant artikel i WUWT som diskuterar växthusgasen metan och eventuella framtida katastrofala utsläpp inom det arktiska området till följds av framtida stigande temperaturer.

I Wikipedia kan man läsa (översättning från engelska):

Det arktiska området är en av de naturliga källorna för växthusgasen metan. Global uppvärmning accelererar metanutsläpp både i form av utsläpp från existerande förråd i marken och genom methanogenesis i ruttnande biomassa. Stora mängder metan finns lagrade i arktis i naturliga gaslager såsom permafrost och i form av marina klatrater. Permafrost och klatrater faller sönder vid uppvärmning vilket kan leda till stora utsläpp av metan från dessa källor till följd av global uppvärmning.

Bilden visar hur metankoncentrationen i atmosfären har varit ungefär konstant de senaste åren efter en ökning i slutet av 1900-talet. Metan bryts ned rätt snabbt i atmosfären och det bildas då vatten och koldioxid.

Man har sedan slutet an 1980-talet undersökt hur en eventuell uppvärmning skulle påverka utsläppen av koldioxid i arktis .

Undersökningen visade att då tundra värmdes upp så ersattes mossor och lavar av buskvegetation och den biologiska aktiviteten gick djupare in i marken. Sönderfallet vid jordytan blev långsammare medan den ökade längre ner. Användning av växthus för att på artificiell väg höja temperaturen med två grader för att simulera en framtida uppvärmning visade inte någon förändring i kolinnehållet i marken under växthusen.

Det är ett känt faktum att man kan påverka människors beteende genom att skrämma dem … men inte hur länge som helst då katastrof på katastrof inte kommer utan går upp i rök.

Organisationen AMEG d.v.s. Arctic Methane Emergency Group konstaterar att en ”Planetär katastrof är oundviklig om man inte via geoingenjörskonst kyl arktis”. Man vill alltså avsiktligt kyla t.ex. Norden och finland. Kom ihåg att t.ex. Helsingfors befinner sig på 60-nde breddgraden d.v.s. lika långt norrut som södra Grönland.

AMEG hänvisar till en kommande hungersnöd inom det närmaste året och påstår att denna hungersnöd beror på klimatförändringen och främst uppvärmningen av arktis. Man hänvisar till Complex Systems Institute (CSI) som presenterar följande bild:

Bilden visar prisindexet för mat från 2003 fram till 2020. Observera att allt från 2013 framåt är rena gissningar. Man konstaterar, sannolikt helt korrekt, att stigande matpriser i fattiga länder kan åstadkomma plötslig oro i befolkningen såsom t.ex. arabvåren.

Då man tittar på ovanstående bild från 2004 till nutid så slås man av att de kraftigt stigande matpriserna sammanfaller med allt större satsningar på biologiska bränslen.

corn_2012

Bilden visar hur en allt större del av majsproduktionen i USA (30 – 40%) har använts till att producera motorbränsle i form av etanol. Källa http://www.afdc.energy.gov/data/tab/fuels-infrastructure .

Man kan se samma trend globalt då t.ex. EU införde krav på att en bestämd mängd biobränslen måste användas. Frågan som genast infinner sig då man tittar på den ursprungliga kurvan (CSI) som visar snabbt stigande livsmedelspris och jämför den med användningen av biobränslen är: Har vi här en fullständigt onödig och av människan skapad konfliktsituation. De oroligheter vi kan komma att se kan vara skapade av politiker för att få till stånd globala oroligheter. Det är lätt att se att det inte finns någon brist på mat. Det enda problemet är att man bränner så mycket mat att det påverkar de globala livsmedelspriserna.

Man har i Europa till följd av konstgjort höga energipriser, skapade genom subventionerad grön energi och beskattning, lyckats få till stånd en ekonomisk kris där de företag som har möjlighet röstar med fötterna och flyttar bort produktionen till vettigare områden på jorden. Situationen skulle ha varit densamma i USA om man inte plötsligt hade upptäckt att det fanns ofantliga mängder naturgas. Det är intressant att notera att det också under stora delar av Europa finns motsvarande geologiska formationer som i USA. Man kan alltså anta att också Europa kunde vara självförsörjande på naturgas om den politiska viljan att skapa Europeisk produktion skulle finnas.

Låg industriproduktion och stor arbetslöshet har lett till att bl.a. efterfrågan på bensin har sjunkit kraftigt. I New York Times http://www.nytimes.com/2013/03/17/us/17ethanol.html?pagewanted=all fanns en artikel om produktionen av etanol för användning som biobränsle.

Artikeln konstaterar att nästan 10% av etanoltillverkanrna har stoppat produktionen under det senaste året delvis till följd av det senaste årets torka som gjorde råvaran så dyr att produktionen blev olönsam.

Minskad efterfrågan på bensin har förstärkt problemen genom att minska på efterfrågan på etanol.

Vad vill man då göra för att kyla Arktis?

  • Den främsta metoden skulle vara att påverka molnigheten. Moln skapas så att solljus effektivt reflekteras från molnen och aldrig värmer markytan. Man kan också under vintertiden se till att moln inte bildas vilket leder till att mera värme strålar ut i rymden vilket leder till avkylning (det här är orsakan till att det brukar vara kallt då det är klart väder med lite vind på vintern).
  • Eftersom ovanstående inte uppfattas vara tillräckligt skulle man gå vidare genom att förhindra att det strömmar varmt vatten upp till arktis. Detta kunde åtgärdas genom att t.ex. delvis stänga Berings sund.
  • Den ultimata metoden som föreslås är att sluta rena rökgaserna från koleldade kraftverk. Man skulle som idag rena flygaskan, som är mörk, men svavlet i rökgaserna skulle släppas ut direkt … välkomna igen ni sura regn som vi trodde var något i det förflutna! Man förespråkar t.ex. att fartyg skulle få använda högsvavlig olja för att dessa svavelutsläpp verkar kylande.
  • Man vill skapa negativ och positiv feedback via kontrails d.v.s. jetstrimmor. I praktiken skulle detta betyda att man under vintern skulle förbjuda flygning över polarområdena eftersom detta skapar tunna moln på hög höjd. Jetstrimmor bildas normalt inte på låg höjd d.v.s. skapande av låga jetstrimmor på sommaren torde inte vara möjligt (se bild i tidigare artikel pp denna blogg: https://larsil2009.wordpress.com/2013/04/14/dimma-moln-och-jetstrimmor/).
  • Man föreslår att man logistiskt skall förbereda sig för storskalig sprutning av aerosol pre-cursor i den lägre stratosfären … man talar tydligen om mars april 2013. Aurosolprecursor är alltså kondensationskärnor för att moln skulle bildas på låg höjd.

Vad kan man säga annat än att det är skrämmande att se att det helt tydligt finns personer i hög ställning med sådan hybris att man tror sig vara kapabel att på ett kontrollerat sätt förändra hela norra halvklotets klimat.

De stora frågorna är dock:

  • I vilken mån görs förberedelser för storskalig geoingenjörskonst?
  • Om man lyckas sänka temperaturen med säg två grader i arktis så betyder det att vi i Finland plötsligt klimatmässigt befinner oss i en ny liten istid liknande nödåren på 1860-talet som i värsta fall kan eskalera till en fullskalig istid. Hur ersätts de nordliga folken för en våldsam försämring i klimatet?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: