Om temperaturvariationer och klimat

Min artikel ”Mera koldioxid i atmosfären gör jorden grönare” ledde till en viss diskussion på facebook. Ett intressant argument för att dagens temperaturförändring är farlig var att förändringen just nu är extremt snabb jämfört med tidigare (Läs: icke av människan förorsakade …) klimatförändringar. Artikeln nedan tar en titt på det här argumentet.

Det finns olika uppskattningar av hur temperaturen har förändrats under de senaste 100 … 120 åren. En god gissning, baserad på olika vetenskapliga uppskattningar, är att temperaturen har stigit ca, 0,7 grader C sedan 1890. Temperaturförändringen är då ungefär 0,057 grader C/decennium. Är den här temperaturstegringen unik och hur förhåller sig den till tidigare kända klimatvariationer. Observera att temperaturförändringen 0,7 grader ligger på gränsen till vad man pålitligt kan avläsa en kvicksilver/sprittermometer visuellt. Visuell avläsning torde ge en noggrannhet på ca. en halv grad.

Dr. Don J. Easterbrook råkade ha en analys av precis den här frågan på WUWT för någon dag sedan http://wattsupwiththat.com/2013/06/02/multiple-intense-abrupt-late-pleisitocene-warming-and-cooling-implications-for-understanding-the-cause-of-global-climate-change/#more-87448 .

Det finns flera olika indirekta metoder för att uppskatta temperaturen under tidsperioder då det inte existerade av människan konstruerade termometrar. Man har bl.a. använt förhållandet mellan isotoperna O18 och 016 som proxy för temperaturen. För närvarande är de bästa data som finns från projekten ”Greenland Ice Sheet Project” (GISP) och ”Greenland Ice Core Project” (GRIP).

Fig. 1 Förhållandet mellan syreisotoperna O18 och O16 mätt i isborrkärnor på Grönland.

Fig. 2 Uppskattad temperatur under samma tid (Cuffy and Clow, 1997 och Alley, 2000).

Fig. 3 Syreisotopmätning från borrkärna på Grönland. Man ser en extremt snabb temperatursänkning ungefär för 12800 år sedan följd av en kallperiod säm räckte 1300 år. För 11500 år sedan steg temperaturen snabbt igen. Varmare är uppåt på Y-axeln. (Baserad på data av Cuffy and Clow, 1997 and Alley, 2000).

Man ser genast att bilderna korrelerar ytterst väl. Mätningar från olika områden på jorden visar att temperaturförändringarna var globala.

Förändringens hastighet nu och tidigare

Under de senaste 25000 åren har temperaturen förändrats rätt abrupt många gånger. Bilden nedan visar kalla och varma perioder om ca. hundra år, länden kan variera i någon mån.

Fig. 4 Kalla och varma perioder under de senaste 25000 åren. Den första temperaturförändringen skedde för ca. 24000 år sedan och stapeln nr. 15 är ungefär från tiden 11000 år sedan. Observera att Y-axeln är graderad i Farenheit. Förändringarna bör alltså multipliceras med 5/9 för att man skall få förändringen i grader C.

Då man studerar förändringarna i fig. 4 ser man att tre perioder av temperaturförändring var 20 – 24 gånger större än det vi har sett under det senaste århundradet. Fyra händelser var 6 – 9 gånger större än det vi har upplevt. Dessa data är viktiga och intressanta eftersom de inte kan ha varit förorsakade av människan, vi ser alltså naturliga fluktuationer som är mångdubbelt större än det senaste århundrades uppvärmning.

De abrupta förändringar man kan se kan inte ha förorsakats av långsamma stegvisa förändringar (Croll-Milankovitch).

Det är ytterligare intressant att notera att trots att koldioxidhalten i atmosfären har stigit kontinuerligt så har den globala temperaturen inte stigit under de senaste 16 åren. Det verkar alltså sannolikt att koldioxidens inverkan på jordens temperatur är betydligt lägre än vad t.ex. IPCC har antagit … vilket också stöds av att många forskargrupper som jobbar med klimatmodeller nu skriver ner den antagna av koldioxidklimatkänsligheten med 30 – 50%. Klimatkänsligheten ligger nu nära den nivå skeptikerna utgående från grundläggande fysik men utan inverkan av förstärkande vattenånga kom fram till. Det verkar alltså sannolikt att ökande vattenånga leder till effektivare borttransport av värme och skuggande moln vilket gör att IPCC sannolikt rätt grovt överskattar den uppvärmning vi har att vänta till följd av ökande koldioxidhalt i atmosfären. Eftersom uppvärmningen är logaritmiskt beroende av koldioxidhalten har vi sannolikt redan sett huvuddelen av den förväntade uppvärmningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: