Hur skall IPCCs politiska språk tolkas?

Orginalet är en gemensam artikel av: Geoff Sherrington and JoNova

Den första versionen av IPCCs syntes av AR 5 har läckts. Den här versionen är intressant eftersom den ger en möjlighet att se hur domedagsprofeterna modifierar språket då naturen vägrar följa domedagsscenarierna.  Det här inlägget är baserat på en artikel i den Australiska bloggen Joe Nova.

Syntesrapporten av AR5, det här finns tillgängligt idag, ger en sammanfattning av det man tror är vetenskapens nuvarande kunskap. I den verkligheten har vi stött på stoppet, pausen i uppvärmning, något IPCC inte längre kan ignorera eftersom ”pausen” redan har fortgått i 17 år. Vad gör då retorikens mästare som testar nya gränser genom att säga det som tekniskt, på en trivial nivå, är korrekt medan man håller tyst om det självklara vem som helst kan läsa då man ser på verkliga mätningar. Eftersom IPCC tydligt har problem med sina formuleringar skall vi se om vi kan hjälpa dem 😉 .

Hur man översätter IPPCs spinn:
”Uppvärmningshastigheten i den globala marktemperaturen har varit lägre under de senaste 15 åren (1998 – 2012) än under de senaste 30 till 60 åren (Figure SYR.1a; Box SYR.1) och den uppskattas vara mellan en tredjedel och hälften av trenden under perioden 1951 – 2012. Trots detta har 2000-talets första årtionde varit det varmaste årtiondet under den tid man gjort mätningar (Figure SYR.1a).”

Översättning:

Ja temperaturen stiger inte som vi tidigare sade även om mera CO2 än någonsin har pumpats ut i atmosfären. Låt oss glömma att detta visar att våra modeller är fel, det viktigaste är att använda orden ”varmaste” och ”mätningar” så ofta som möjligt.

”Strålningsdrivningen i klimatsystemet har fortsatt att öka under tvåtusentalet, liksom dess största drivare den atmosfäriska CO2 koncentrationen har gjort. Konsistent med denna strålningsdrivning har klimatsystemet sannolikt fortsatt att ackumulera värme sedan 1998 och havsytans nivå fortsätter att stiga. Strålningsdrivningen av klimatsystemet har ökat i mindre grad över perioden 1998 – 2011 jämfört med 1984 – 1998 eller 1951 – 2011 till följd av negativ drivning genom vulkanutbrott och den nedåtgående trenden i solcykeln 2000 – 2009. Man har låg konfidens i kvantifieringen av strålningsdrivningstrenden gällandet uppvärmningsstoppet till följd av osäkerheten i hur stor inverkan från vulkanism och en låg konfidens gällande troposfäriska aerosoler. {WG1 8.5; WG1 Box 9.2}”

Översättning:

Trots det faktum att uppvärmningsgraden är lägre än tidigare så borde CO2 ha värmt oss mera. Det här är en fatal motsägelse men vi hoppas att ni inte lägger märke till den. Vi distraherar er genom att nämna att vår uppskattning av strålningsdrivningen gällande vulkaner och solen har ändrats och vi hoppas att det skall låta som om de passar ihop och att vi därigenom vet vad vi talar om. Men vi medger att vi faktiskt inte har en aning om varför uppvärmningen inte fortsatte. Läs mellan raderna — vi vet att CO2 är viktigt eftersom våra modeller inte fungerar utan CO2 — men våra modeller fungerar inte annars heller vi förstår inte de andra drivningarna. Vetenskapen är helt klar, förutom det otrevliga faktum att en hel del oförutsedda bitar inte är det. Vi behöver mera pengar.

”Under perioden 1998 – 2012 visar 111 av de 114 klimatmodellerna en trend i temperaturen vid jordytan som är större än vad som observerats (Box SYR.1, Figure 1a). Vi har en medium konfidens att denna diskrepans mellan modellerna och observationerna i hög grad är förorsakad av intern klimatvariabilitet. Klimatvariabiliteten förstärker ibland och ibland försvagar den långtidstrender till följd av extern drivning (Figure Box SYR.1). Intern variabilitet minskar således relevansen för kortvariga trender i en klimattrend över lång tid. Det finns också möjlig påverkan från fel i drivning från sol, vulkanism och aerosoler som man använder dem i modellerna och i vissa modeller genom att inverkan från växthusgaserna har överskattats samt andra antropogena faktorer {WG1 2.4, 9.3, 9.4; 10.3, 11.2, 11.3, WG1 Box 9.2}

Översättning:

Det är så här 95% säkerhet ser ut: 95% av våra modeller är fel. (Se också här). Vi skyller detta på oförutsebara faktorer i klimatet. Det kan naturligtvis hända att vi har fel gällande solen, vulkanism och damm också.

”Sammanfattat, uppvärmningsstoppet beror till ungefär samma utsträckning på en kylande kontribution från intern variabilitet och en reducerad trend i yttre drivning (expertanalys, medium konfidens).” {WG1 8.5, Box 9.2}

Översättning:

Den här meningen ser övertygande ut eftersom vi skyller pausen på någonting. Titta inte alltför kritiskt, avkylningen beror på något vi inte kunde förutse. Det här är allmänna rökridåer som fungerar överallt. Vi hoppas att ingen frågar oss om den inre variabiliteten kunde ha orsakat uppvärmningen som kom före avkylningen.

Bonus: Vi gillar ordet ”expertanalys”. Det får oss att känna oss viktiga.

”Fotnot: Kopplingen mellan värmebudgeten och klimatkänsligheten, vilket är uppvärmningen av jordytan då man antar att koldioxidhalten fördubblas, uppstår eftersom en varmare jordyta leder till en högre grad av värmeutstrålning till rymden. Hur mycket strålningen till rymden ökar för en given höjning i yttemperaturen beror på samma återkopplingsmekanismer som bestämmer klimatkänsligheten.”

Översättning:

Återkopplingsprocesser är det som får hela katastrofscenariet vi säljer att falla ihop. Därför använder vi frasen endast en gång i fotnoten på sidan 21 i ett dokument på 92 sidor (som för tillfället har texten: ”Do Not Cite, Quote or Distribute” skriven på varje sida. Vi antar att ingen journalist förstår vad det här stycket betyder, eller förstår att ställa frågor om det, men om skeptikerna påstår att vi förnekar att återkopplingsmekanismer är det som avgör slutresultatet så kan vi peka på det här och visa att vi är helt transparenta.

Lite fokus på IPCC slagord

”… det första årtiondet av 2000-talet har varit den varmaste under den tid mätningar har gjorts…”

Översättning:

Vi kan inte tala om trenden de senaste 17 åren så det här en bra skrämselfras som kan användas i stället. Vi nämner inte att uppvärmningen började för ungefär 300 år sedan långt innan mänskliga utsläpp kom med i bilden. Vi behöver inte heller nämna att den period vi har verkliga mätningar ifrån är patetiskt kort och att världen var varmare än nu för största delen av perioden sedan mänskligheten lärde sig att bruka jorden. Vem behöver veta det? Vi nämner inte heller att många av rekordtemperaturerna helt är en följd av vår justeringar av mätdata. Alla de där gamla termometrarna mätte en alltför hög temperatur. Det har vi fixat genom att justera ner äldre temperaturmätningar. Det är underligt att se att det tog 70 år innan man ”korrigerade” de här mätningarna. (Mätning av temperatur var inte speciellt exakt vid den tid då man konstruerade atombomber eller landade på månen. Vetenskapsmän kunde naturligtvis inte gåra något så avancerat som att bestämma temperaturen då … utan en datormodell.)

”… det största bidraget, atmosfärens halt av CO2 …”

Översättning:

CO2 ger det största bidraget till uppvärmningen eftersom våra skräpmodeller säger så. Det är en skam att det inte finns en enda rapport som ger en kvantitativ koppling mellan CO2 halt och temperatur. Det här är den plats vi skulle referera till ett sådant dokument, men det finns inget. I stället ger vi en bred skala av möjligheter, faktum är att CO2 t.o.m. kan tankas ha ingen effekt alls, det har inte motbevisats. Vi behöver naturligtvis inte peka på detta.

”… klimatsystemet har med stor sannolikhet fortsatt att ackumulera värme sedan 1998 …”

Översättning:

I verkligheten är vi inte helt säkra på at klimatet har fortsatt att bli varmare. Det här är vårt sätt att säga att vi eventuellt inte har haft någon uppvärmning sedan 1998.

”… havsytans nivå har fortsatt att stiga …”

Översättning:

Många faktorer kan få havsytan att stiga, av vilka många inte har något att göra med global uppvärmning eller CO2 men det säger vi inte. Inte heller säger vi att en betydande del av den mätta stigande havsytans nivå kan bero på mänskliga korrektioner till satellitmätningarna. Så länge det går att släta ut data med mycket brus kan vi säga att havsytan fortsätter att stiga. Tio års filtrering kan bli till tjugo års filtrering som kan bli 20 000 år filtrering om det behövs.

”… leder till ökande sutstrålning till rymden, vilket motverkar ökningen i jordens värmemängd …”

Översättning:

Se Stefan, Bolzmann 1879.

Modellerna möter verkligheten

Verkligheten är att temperaturen vid jordytan som den visas på globala temperaturkartor inte har förändrats signifikant från 1997 till 2013. Det här uppvärmningsstoppet förutsågs inte av klimatmodellerna. Modellerna är fel. Justerade klimatmodeller går fortfarande för varma jämfört med verkligheten. Modellerna är fel.

Skeptikerna har till slut tvingat IPCC att medge, i mycket inlindat språk, att mderas modeller inte fungerar eftersom de inte förstår sig på klimatet.

>

Du hittar mera material på engelska här.

En mängd lättledda journalister kommer fortfarande att bli lurade av de rökridåer och den PR vi matas med, journalister som vill tro att IPCC har mängder av säkra sanningar man kan citera. Låt oss hjälpa de här journalisterna.

Översättarens kommentar (Lars Silén):
Hufvudstadsbladet har tydligen inte längre någon medarbetare som klarar av att läsa mellan raderna. Hur länge skall Hbl mata oss endast med information som överheten (staten, EU och FN) vill att vi skall höra. En förutsättning för en verklig debatt som för samhället framåt är att alla kort läggs på bordet. Eftersom nyhetsmedia inte gör sitt jobb så måste bloggsfären ta sitt ansvar.

Jag kan inte precis säga att något som motsvarar ett journalistiskt heltidsarbete är något jag skulle ha sett fram emot. Jag uppfattar dock att det arbete jag tvingas göra är min medborgerliga plikt.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: