Meteorologiska institutets chef Mikko Alestalo: Man behöver inte längre forska i klimatförändringen

Politikerna har all den information, de behöver känna till, säger chefen Mikko alestalo från meteorologiska Institutet.

Ilmastomuutos_ei_tarvitse_tutkia

Som en chef på Ilmatieteen laitos vet Alestalo antagligen bäst. En självklar konklusion blir då: Lägg ned klimatforskningen i Finland. Det är helt klart en fullständigt onödig kostnad för landet eftersom vi enligt Alestalo redan vet allt vi behöver veta. En sökning i statsbudgeten 2013 visar att det finns anslag på 45 776 000 Euro.  Utgifter för internationella klimatkonventionen 500 000 Euro. För förnybar energi och energisparande samt information/propaganda finns anslag på 3 400 000 Euro. Produktionsstöd för förnybar energi 125 000 000 Euro.

Staten har uppställt som mål mål att spara en miljard Euro. Om vi skär bort Alestalos anslag på 45 000 000 Euro, 500 000 Euro för klimatkonventionen och tar bort subsidierna för ineffektiv energiproduktion (vindkraft) 125 000 000 Euro så kommer vi upp till en enkel inbesparing på ungefär 175 000 000 Euro. Varför inte göra den inbesparingen i dessa svåra tider?

Om vi lägger till klimatgänget under Miljöministeriet så hittar vi 4 150 000 Euro för åtgärder för skydd mot miljöskador. Det verkar klart att jag i en tidigare artikel något underskattade anslagen för klimatparasiterna på Miljöministeriet. Jag gjorde en överslagsberäkning och kom fram till 3 000 000 Euro, den korrekta summan var tydligen över 4 miljoner Euro. Då man söker vidare hittar man ytterligare anslag till finlands Miljöcentral, antagligen är också de här onödiga eftersom vi redan vet allt vad vi behöver. Vi kan antagligen skära bort 10 000 000 Euro för forskning som överlappar med Meteorologiska Institutet. Slutresultatet blev 200 miljoner euro eller ungefär 20% av regeringens sparmål. Något att tänka på?

Skämt åsido, jag uppfattar forskning som något extremt viktigt och anser att anslag för forskning inte skall vara beroende av snabba politiska fluktuationer eller av att någon råkar ha ett horn i sidan till någon grupp beslutsfattare/forskare. Man skall dock kontinuerligt skära bort nollforskning.

Mikko Alestalo konstaterar: ”Politikerna har all den information, de behöver veta om klimatförändringen”

Betyder det här att man har gett dem all information eller betyder det att politikerna inte behöver veta allt och i såfall varför?

”Klimatet förändras, principerna för den här förändringen är kända sedan 1970-talet.”

Forskarna har inte på ett övertygande sätt förklarat mekanismen bakom de stigande temperaturerna från 1910 – 1940 samt de sjunkande temperaturerna från ca. 1945 till 1975. Man har inte heller förklarat varför temperaturstegringen från ca. 1975 i huvudsak beror på människan medan samma uppvärmningstakt i början av 1900-talet anses vara naturlig.

”Vi vet att koldioxidhalten i atmosfären har ökat ca. 40% sedan den förindustriella. Vi vet att det viktigaste skälet är de fossila bränslena. Då koldioxidhalten i atmosfären stiger så stiger också temperaturen ofrånkomligt.”

Vilken är orsaken till att temperaturen inte har stigit på de senaste 17 åren trots att koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga? Skeptiker har under tjugo års tid pekat på att effekten av ökande koldioxidhalt i sig ger en temperaturstegring på 0,5 till 1 grad Celsius för en fördubbling av koldioxidhalten. Frågan är inte om temperaturen stiger, frågan är om en katastrofal temperaturökniung är möjlig och sannolik. Mätningar tyder på att IPCCs påstådda kraftiga positiva återkoppling via vattenånga helt enkelt inte existerar. Meddelandet till politikerna är ”ni vet vad ni behöver veta” men ni förväntas betala en miljard euro globalt per dag oberoende av om problemet existerar eller inte!

Det finns ett ytterligare intressant faktum gällande koldioxiden som aldrig diskuteras. Då man studerar isborrkärnor ser man att temperaturen först stiger. Koldioxidhalten i atmosfären följer sedan temperaturen med en fördröjning på ca. 800 år (är det här perioden för ett varv genom havsströmmarna på jorden?). Då vi tittar på vad som hände för 800 år sedan ser man att man var inne i den medeltida värmeperioden … mot slutet av den. Hur stor draghjälp har den stigande koldioxidhalten förorsakad av den föregående värmeperioden gett? Då man ser på den totala koldioxidomsättningen på jorden så ser man att de mänskliga utsläppen ligger på någon procent av de totalmängder som omsätts. Antag nu att havets emission/absorbtion inte är fullständigt i balans. En mycket liten obalans skulle totalt dominera över de mänskliga utsläppen. Jag har inte hittat relevanta publikationer på det här området.

”Det finns inga konflikter gällande dessa fakta och det behövs inte någon vidare forskning. Varför räcker det inte till för att man skulle börja ta beslut med målet att stoppa förändringen?”

Alestalo har rätt i att det inte finns tvivel på de trivialfakta han för fram. Trivialfakta är att ökande koldioxidhalt leder till högre temperatur. Den viktiga frågan är inte om temperaturen stiger utan hur mycket den sannolikt stiger. Om temperaturen stiger en grad, vilket är det man maximalt uppskattar att en fördubblad koldioxidhalt ensam får till stånd, så har vi inget problem. Då är ovanstående 200 miljoner Euro (två miljarder SEK) bortkastade eftersom vi inte har något problem. Varför talar Alestalo om trivialiteter men lämnar bort de relevanta fakta politikerna behöver veta? Vi vet att i praktiken alla klimatmodeller har överskattat uppvärmningseffekten från koldioxid med två till tre gånger … det finns klara mätningar som visar detta och det vet Alestalo. Vilken mekanism är orsaken till att prognoserna har blivit så fel herr Alestalo?

Som forskare bör herr Alestalo redan 2008/2009 mycket väl ha känt till att modellerna inte motsvarade verkligheten se bilden ovan från KNMI. Det här är den korrekta information de finska politikerna borde ha givits för utan den går det inte att ta korrekta beslut. Jag hoppas innerligen att något av partierna i oppositionen gräver i vilken information Meteorologiska Institutet har gett våra politiker.

Eftersom cheferna Petteri Taalas och Mikko Alestalo båda har kopplingar till de inre kretsarna inom IPCC och WMO (World Meteorological Organization) bör båda ha varit mycket väl medvetna om den diskussion som fördes inom den inre kretsen. Den såkallade Climate Gate då email från den innersta klimatklicken läckte ut visar tydligt att klimatetablissemanget redan i början av 2000-talet var oroat över att klimatet inte uppförde sig som man väntade sig och som man försökte få politiker och medborgare att tro:

From: Kevin Trenberth
To: Michael Mann <mann@xxxxxxxxx.xxx>
Subject: Re: BBC U-turn on climate
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:57:37 -0600
Cc: Stephen H Schneider , Myles Allen , peter stott , “Philip D. Jones” , Benjamin Santer , Tom Wigley , Thomas R Karl , Gavin Schmidt , James Hansen , Michael Oppenheimer

Hi all

Well I have my own article on where the heck is global warming? We are asking that here in Boulder where we have broken records the past two days for the coldest days on record. We had 4 inches of snow. The high the last 2 days was below 30F and the normal is 69F, and it smashed the previous records for these days by 10F. The low was about 18F and also a record low, well below the previous record low. This is January weather (see the Rockies baseball playoff game was canceled on saturday and then played last night in below freezing weather).

Trenberth, K. E., 2009: An imperative for climate change planning: tracking Earth’s global energy. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1, 19-27, doi:10.1016/j.cosust.2009.06.001. [1][PDF] (A PDF of the published version can be obtained from the author.)

The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.

That said there is a LOT of nonsense about the PDO. People like CPC are tracking PDO on a monthly basis but it is highly correlated with ENSO. Most of what they are seeing is the change in ENSO not real PDO. It surely isn’t decadal. The PDO is already reversing with the switch to El Nino. The PDO index became positive in September for first time since Sept 2007.see[2]http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/ocean_briefing_gif/global_ocean_monitoring_c urrent.ppt

Kevin

Texten  märkt med rött visar tydligt att man inom klimatkretsar var medveten om diskrepanserna. Observera också det röda i fet stil … om modellerna inte överenstämmer med naturen så är naturen fel (=mätningarna). Olyckligtvis för Trenberth visade det sig att situationen blev bara värre de kommande åren. Temperaturen har inte stigit på 17 år. Den intressanta frågan är dock om Mikko Alestalo kring 2008 – 2009 förstod vad som hände med uppvärmningen. Om han inte förstod det är det mycket allvarligt aftersom hans ställning som bl.a. informatör mot riksdag och regering kräver att han är väl insatt i frågan. En ännu allvarligare tanke är naturligtvis att han redan då var medveten om att uppvärmningen hade avstannat men lät bli att informera landets beslutsfattare. 

”Det finns naturligtvis en massa detaljer i förändringen som kräver forskning. Att få fram alla detaljer tar dock för lång tid – årtionden. Om beslutsfattarna inte är färdiga att ta beslut före det är vi förlorade.”

”För en forskare är situationen frustrerande. Den gör människan lyte cynisk. Mänskligheten får det den förtjänar.”

Har ”forskaren” Mikko Alestalo objektivt förmedlat det vi vet om klimat och antropogen uppvärmning eller har han letts av sina känslor och agerat som aktivist?

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: