Posts Tagged ‘Jens Berg’

Är journalismen dödsdömd?

23/02/2014

En artikel av Lars Bern på bloggen Antropocene

I min ungdom för nära sextio år sedan betraktade jag det som stod skrivet i tidningen och det som hävdades av auktoriteter som sanningar. Tidningarna var den tredje statsmakten vars viktiga uppgift var att kritiskt granska de övriga. Mitt första korn av tvivel växte sakta fram sedan jag engagerat mig politiskt i ett liberalt ungdomsförbund. Jag insåg då att dagstidningar hade olika politisk ideologi vilket främst visade sig på ledarsidorna som därför framstod som mindre sanna. Att Public Service förmedlade sanna nyheter utan politiskt vinkling var på den tiden en självklarhet.
Mycket har hänt sedan dess och media har infiltrerats av vänsteraktivister som driver sin egen politiska agenda. Idag domineras journalistkåren av Vänster- och Miljöpartister. Rollen som tredje statsmakt har för länge sedan gått förlorad och man har snarast utvecklats till en megafon för samhällets etablissemang inom kultur och politik. Gammelmedierna har blivit det som förmedlar överhetens politiskt korrekta uppfattningar. Den här utvecklingen vore bekymmersam om inte Internet vuxit fram som framtidens medium när det gäller att utbyta erfarenheter samt sprida information, nyheter och underhållning. Nätet är på väg att konkurera ut de gamla medierna.
Med nätet kan nu människor över hela världen utbyta och diskutera kunskap, åsikter och erfarenheter på ett sätt som är helt överlägset de auktoriteter som vi tills nu varit hänvisade till. Den amerikanska kolumnisten James Surowiecki har i boken ”The Wisdom of Crowds” beskrivit fenomenet att stora grupper av människor alltid är smartare än en liten brilliant elit.

En video om hur man sprider disinformation, källa YouTube. Denna video finns inte i orginalartikeln.


Klimatdebatten är en fantastisk illustration av hur massor av människor på nätet ifrågasatt hela västvärldens politiska elit, dess kungliga akademiers ledningars, alla miljölobbyorganisationer och de stora överstatliga FN och EU byråkratiernas påståenden om en enig vetenskap. Till sin hjälp har överheten mobiliserat världshistoriens dyrbaraste propagandakampanj via en lojala journalism som okritiskt förmedlat deras falska budskap om en annalkande klimatkatastrof. I Public Service har journalister som Erika Bjerström oemotsagda fått pumpa oss fulla med falsk klimatpropaganda. Kampanjen fick punktering år 2009 efter avslöjanden på nätet om FN-forskarnas fusk och totalfiaskot för FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Människor har dragit egna slutsatser och kampanjen är nu på väg att haverera och med det förtroendet för journalismen.Kostdebatten är ett annat lysande exempel där vi vanliga människor via vårt meningsutbyte på nätet har funnit att forskaretablissemanget och staten saknar vetenskaplig evidens för sina kostrekommendationer. Nästan var fjärde svensk struntar fullständigt i Livsmedelsverket och gamla professorer som försvarar sina förlegade hypoteser. Hundratusentals människor inklusive jag själv har blivit friskare och kunnat sluta med dyr medicinering. Den kände kostprofessorn Rössner har nyligen med översitteri försökt försvara sin förlorade auktoritet med hänvisning till antalet publicerade artiklar, vilket fått motsatt effekt och bara dragit ett löjets skimmer över honom.Journalismens reaktion över att vi människor börjat lita mer på varandra än på deras politiskt filtrerade nyheter och information är inte att missta sig på. Man är ursinniga och ifrågasätter vår frihet att öppet kunna röra oss på nätet. Journalismen gömmer sina försök att stoppa konkurrensen bakom att man vill stoppa hatpropaganda. Deras trovärdighet är dock noll eftersom många journalister själva står för de värsta övertrampen. Vi behöver inte förmyndare för att själva kunna rensa bort de som missbrukar friheten. Tror dom vi är dumma? Nej precis som Surowiecki skriver är vi tillsammans mycket smartare än all journalister och experter. Den upptäckten är på väg att helt förändra världen. Och många journalister har grävt sin egen grav. Det gjorde de den dag de slutade att vara den tredje statsmakten och övergick till att bli ett simpelt propagandaorgan för en gammal förlegad ofri ideologi.Vilka är de journalistiska regler massmedia bör följa?Enligt The Elements of Journalism, en bok av Bill Kovach och Tom Rosenstiel, finns det nio element som journalister bör fullfölja för att upprätthålla journalistikens roll som informationskälla, så att medborgarna kan förbli fria och självstyrande [1]. Dessa är riktlinjerna:

 1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
 2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
 3. Journalistens disciplin är verifiering.
 4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
 5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
 6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
 7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
 8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
 9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

Känner ni någon journalist som följer detta, den förtjänar isf att omnämnas.

Bland kommentarerna (Bo Blomberg) hittar man:
Herregud, kunde dom bara klara av dom 5 första principerna skulle jag vara mer än nöjd.Minns inte när jag började använda (men det är nog mer än 15 år sen) meningen:”Jaså har det stått i tidningen, då är det nog fel”. Faktum är att det enda läsvärda nuförtiden är ledare och kolumner för där vet man att det är åsikter och inte s k fakta…
Kommentar av Reflex och Spegling:
Jag kan inte precis säga att jag är glad över att situationen är densamma här i Finland:
Se Öppet brev till Hbls chefredaktör Jens Berg.
Jag hoppas däremot att mitt bloggskrivande, som är rätt väl synligt då man googlar 😉 , skall få Hufvudstadsbladet att återgå till sin uppgift att vara förmedlare av pålitliga nyheter utan någon egen dold agenda. Om det visar sig att Hbl inte har haft någon dold agenda så kan man endast beklaga en total brist på naturvetenskapligt kunnande som kunde ha hjälpt Hbls journalister att skilja sanning från lögn.

Kostnaden för gröna jobb?

26/01/2014

Jag googlade en stund kring frågan ”price of green jobs” och resultatet var mer än intressant! Vi börjar med att titta på en youtube video som inleds av Obama där han visar på Spanien som ett föredöme för USA.

Konklusionen är varför vill USA som har rätt låg arbetslöshet ta modell av Spanien där 2,2 jobb har förlorats för varje grönt jobb man har skapat. Spanien har tvingats skära ner de gröna subsidierna eftersom kassakistan helt enkelt är tom…

Den brittiska tidningen The Spectator konstaterar:

Höga kostnader för energi skadar näringslivet. Även serviceindustrin från pubar till data center kämpar med allt högre energikostnader. Den energiintensiva industrin drabbas dock hårdast. Lynemouth aluminiumsmältverket i Nothumberland stängde, som ett exempel, år 2011. Ägarna rapporterade att det inte längre gick att ”bedriva en hållbar business till följd av signifikant stigande energikostnader, kostnader som i huvudsak är en följd av ny lagstiftning.”

De 515 jobb man förlorat på fabriken är endast en del av den totala samhällseffekten. Alla företagets underleverantörer, kunder och övriga leverantörer kommer att få problem.

En aggressiv politik gällande klimatförändring förstör fler jobb än vad man skapar. Studier i Spanien, Italien och Tyskland pekar alla på detta. Mängden jobb ökar endast om de garanterar en ökande nettoexport. De nya jobben går till dem som säljer eller producerar vindturbiner eller solpaneler inte till dem som köper dem. Grundläggande aritmetik visar att alla inte kan vinna spelet. Alla länder kan inte samtidigt sälja mer än de köper.

Vi vet nu med facit på hand att t.ex. Spanien grovt har överinvesterat i grön teknologi och i överdimensionerade subventioner till alternativa gröna energiproducenter. Resultatet är inte svårt att se … undomsarbetslösheten ligger på över 50%.

Källa: The Atlantic.

Vad kommer att ske i Europa då miljoner ungdomar inser att de har blivit blåsta på en människovärdig framtid och att de resurser man kunde ha använt till att skapa ett bättre samhälle av idiotiska politiker har flyttats över i privata fickor i världshistoriens största blåsning. Kommer de här ungdomarna att stillatigande acceptera detta?

EU och biobränslen en skandal

18/12/2013

Den här artiken är baserad på en artikel av Bjorn Lomborg i tidningen The Telegraph.

På EU kommisionens hemsidor läser vi:
Under the Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, EU established the goal of reaching a 5.75% share of renewable energy in the transport sector by 2010.

Under the Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources this share rises to a minimum 10% in every Member State in 2020. Regarding the expand of biofuels use in the EU, the Directive aims to ensure the use of sustainable biofuels only, which generate a clear and net GHG saving without negative impact on biodiversity and land use.

I princip låter ju ovanstående vettigt, vi byter ut en del av bränslet mot förnyelsebara bränslen och slutresultatet blir mindre CO2 utsläpp och alla är nöjda … eller:

Bjorn Lomborg skriver:
Förra veckan missade EU en möjlighet att göra slut på det mest slösaktiga av alla gröna program i vår tid — ett program som kostar miljarder pund årligen och som tvingar åtminstone 30 miljoner människor att gå hungriga varje år. Genom att man inte kunde enas om ett tak på användningen av biobränslen så har ministerrådet gett stöd för en teknologi som är illa för både skattebetalare och miljön. Lagstiftningen kommer nu att fördröjas till 2015.

Historien om införandet av biobränslen är ett gott exempel på hur man har låtit goda intentioner leda till ett katastrofalt slutresultat. Det är intressant att se hur starka och pseudogröna intressen fortsätter att stöda en vansinnig politik. Man får dock hoppas att information om vad användningen av biobränslen leder till, på längre sikt, kan leda till en bättre politik.

De gröna lanserade ursprungligen biobränslena som ett vapen mot global uppvärmning och man påstod att de skulle leda till mycket mindre CO2 utsläpp än fossila alternativ. Då växter tar upp CO2 då de växer så kommer förbränning av växten att senare leda till i princip ingen total emission av koldioxid överhuvudtaget.

Drömmen har blivit en mardröm då t.o.m. miljömänniskor vänder sig emot den. T.o.m. Al Gore säger att biobränslen är ett misstag.

Då man undersöker hur produktionen av biobränslen påverkar matproduktionen märker man att de arealer som används för produktion av biobränslen helt enkelt ersätts av att ny adlingsmark bryts på annat håll och resultatet blir ökade CO2 utsläpp. Innan biobränslen kan användas måste det biologiska materialt behandlas industriellt så att man får fram användbara biobränslen, pellets, dieseloja. Då man producerar biobränslena så släpper processerna ut betydande mängder CO2 vilket kraftigt minskar fördelarna med biobränslena.

I EU har man ersatt 5% av bränslet i transportsystemet med biobränslen. Om biobränslen faktiskt skulle vara utsläppsfria så skulle CO2 utsläppen minska med 5% vilket motsvarar 59 miljoner ton CO2 per år fram till 2020.

En ny studie av International Institute for Sustainable Development visar att avskogning, gödsel och fossila bränslen som används vid produktionen av biobränslen ger upphov till emission av 54 miljoner ton CO2. Hela 92% av de sparade CO2 utsläppen släpps helt enkelt ut på annat håll i stället. Då man ser på endast biodisel så blir nettoeffekten sannolikt negativ d.v.s. användningen av biobränslen ökar de totala utsläppen.

De totala inbesparingarna i EU är minimala 5 Mt eller 1/10% av Europas CO2 utsläpp. T.o.m. utslaget på ett helt århundrade är inbesparingarna helt minimala.

Kostnaden för skattebetalarna är ungefär 6000 miljoner pund/år och varja ton man har undvikit att släppa ut kostar ungefär 1200 pund. Det Europeiska ”cap and trade” systemet uppskattas kosta ca. 4 pund/ton vilket betyder att biobränslena kostar ungefär 300 ggr mer.

Situationen blir inte bättre av att de bästa ekonomiska uppskattningarna tyder på att ett ton inbesparade CO2 utsläpp ger minskade miljöskador värda ungefär 4 pund. Det här betyder att för varje Euro/pund som satsas på biobränslen så kommer vi att undvika klimatskador för ungefär 1/4 cent. Det här är ett extremt ineffektivt sätt att hjälpa världen.

Man tycker att ovanstående borde få politikerna att reagera, men det är antagligen alltför mycket begärt. Situationen blir värre. Ursprungligen ville man i EU att man skulle nå upp till 10% användning av biobränslen använda i trafiken år 2020 d.v.s. man planerade en fördubbling av dagens användning. Nu när man börjar inse vilket vansinne biobränslena är så planerar man att sänka målet till 7%.

Det Europeiska ministerrådets oförmåga att ta ett beslut leder nu till att vi är tillbaka vid målet 10% vilket skulle fördubbla kostnaden för Europeiska skattebetalare. Om man skulle få tio procent av bränslet från växter skulle detta minska utsläppen med minimala 9 Mt och höja priset på varje inbesparat ton CO2 till 1260 pund. Effekten på temperaturen vid århundradets slut blir 0,00025 C. Temperatursänkningen är så liten att den är helt omätbar.

De ofantliga kostnaderna för biobränslen i förhållande till extremt liten nytta är ändå endast en del av det som är el med biobränslen. Produktion av biobränslen i Europa tar upp en uta av samma storleksordning som Belgien och en motsvarande yta tas upp utanför Europa för import till Europa. Utanför Europa skövlas regnskogar då man anlägger plantager för palmolja som exporteras till Europa.

Bjorn Lomber fortsätter:
Man utnyttjar snabbväxande träd såsom Poppel, Sälj och Eucalyptus för produktion av biobränslen. Olyckligtvis så ger de här träden ifrån sig ämnet isopren som förorenar luften och påverkar människornas hälsa. En studie av Universitetet i Lancaster (Lancaster University) visar att om man ökar den odlade arealen så att man når upp till EUs mål 10% så kommer luftföroreningarna att öka, man får ungefär 1400 extra dödsfall och årskostnaden är 5,2 miljarder pund per år.

Viktigast, ur en moralisk synvinkel, är att användning av odlingsmark för att producera bränsle är en styggelse i en värld där nästan en miljard människor fortfarande går hungriga. Man har uppskattat att den areal europeiska biobränslen kräver skulle kunna föda 100 miljoner människor … och det Amerikanska biobränsleprogrammet använder ännu mera mark.

Priset på mat har stigit rätt kraftigt under de senaste åren. Biobränslena är inte den enda orsaken till prisstegringarna men de spelar en betydande roll. Det är svårt för fattiga att köpa mat när välmenande västerlänningar driver uppp matpriset med hjälp av kraftigt subventionerade biobränslen. Man har uppskattat att omkring 30 miljoner människor svälter som en direkt följd av användningen av biobränslen. Om vi inte får kontroll över biobränslemonstret så kan ytterligare 45 – 135 miljoner människor svälta år 2020.

Om biobränslen åstadkommer onödiga dödsfall och svält och lidande för tiotals miljoner människor. Varför använder man då biobränslen? Svaret är den Gröna Rörelsen. Tiotals miljarder i form av subsidier och skatterabatter köper/samlar många intressenter som hoppas utnyttja systemet för egen vinning. Al Gore konstaterade: ”När ett sådant program har startats så är det svårt att kontrollera de lobbyistgrupper som håller det igång.” Han medger att han tryckte på för att öka biobränsleprogrammen för att de hjälpte bönder i hans hemstat Tenessee och dessutom var populära i Iowa som är en viktig stat vad gäller presidentval i USA.

Kostnaderna för klimatpolitiken är ofantliga. Man har uppskattat att klimatpolitiken kostar ungefär 1000 miljoner euro per dag. Vindkraften kostar ungefär tio gånger mer än den uppskattade nyttan i form av minskade utsläpp. Solpaneler kostar ungefär hundra gånger mer än den beräknade nyttan. Å andra sidan är det självklart att det finns många grupper som har ett intresse av att penningkranarna pumpar in 136 000 miljoner dollar årligen i dessa teknologier.

Opposition till spridningen av biobränslen pekar på möjligheterna för en mera rationell klimatpolitik. Om vi kan stoppa ökningen av användningen av biobränslen kan vi spara liv, spara pengar, och finna bättre metoder för att hjälpa människor i nöd. Det saken gäller är att investera i mera produktiva odlingsmetoder som kan föda fler människor till en lägre kostnad medan mark samtidigt frigörs för vilda djur.

Nu är det tid att säga nej till den omoraliska biobränslegalenskapen. Det räcker inte med att begränsa ökningen av biobränslena, vi måste eliminera dem helt.

Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Centre. Han har nyss get ut en ny bok ”How Much Have Global Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050’.

Aktivisterna och IPCCs trovärdighet

12/12/2013

Det här inlägget är baserat på en artikel av den Kanadensiska journalisten Donna Laframboise. Alla videoinslagen är länkade till youtube. Titta på två intressanta inslag i slutet av den här artikeln.

Du kan se en intervju med Donna Laframboise på youtube:

Du hittar den oförkortade videon på youtube om du söker på ”Donna Laframboise”.

IPCCs vebbsida säger att organisationen är ”policy-neutral” och aldrig ”policy-ordinerande”. Beklagligtvis fungerar inte IPCCs ledning på detta sätt. De kommer inte en i närheten av det officiella idealet.

Ett möjligt alternativ att hantera klimatförändring är att inte göra något alls på kort sikt. Den vetenskapliga auktoriteten verkar trots allt ganska solkig/nedsmutsad för tillfället. Det ser ut som om man varje gång man med normala ögon ser på vetenskapen så är resultatet inte endast en besvikelse utan mycket alarmerande.

Tidningen Los Angeles Times hade nyligen en artikel med rubriken ungefär Vetenskapen har tappat bort sig, priset är högt för mänskligheten”. Artikeln börjar så här:

I dagens värld, bräddfull som den är med åsikter och lögner som utger sig för att vara sanning, kunde man tänka sig att att man åtminstone skulle kunna lita på vetenskapen. Den som tror det har fel. Fel för miljarder dollar.

För några år sedan beslöt sig vetenskapsmän i biotechfirman Amgen att dubbelkolla 53 centrala artiklar inom firmans område cancerforskning och blodbiologi. De antog att några av studierna inte skulle gå igenom kontrollen — att de ursprungliga resultaten inte skulle kunna reproduceras till följd av att upptäckterna var speciellt nya eller kanske beskrev helt nya terapeutiska metoder.

Vad de upptäckte var överraskande: Av de 53 centrala artiklarna kunde endast sex stycken verifieras. Journalisten Michael Hilzik rapporterade att en forskningsgrupp i Tyskland ”på motsvarande sätt upptäckte att endast 25% av de publicerade artiklarna kunde valideras.” Slutsatsen blev att det finns ”hela områden inom forskningen som bygger på vetenskap som inte har verifierats och som inte kan verifieras.”

Om 75% av den medicinska forskningen inte kan verifieras, hur vet vi att det här inte gäller klimatvetenskapen också? Och var snäll och svara inte med myten att IPCC är en garanti för kvalitet. Då InterAcademy Council frågade personer inom IPCC om problemet via ett frågeformulär så gav svaret inga möjligheter till misstolkningar: Så vitt jag vet finns det ingen kvalitetskontroll gällande det IPCC gör …

Det här är antagligen den svagaste delen av IPCCs process. Eftersom IPCC är en organisation som samlar ihop och utvärderar forskning så finns det inget system för systematisk kvalitetskontroll.

… det var naturligtvis omöjligt att i detalj kontrollera pålitligheten hos informationen i den ofantliga mängden källor.

Kvalitetkontroll och identifiering av fel existerar inte …

Datakvalitetskontroll, som sådan, hör inte till IPCCs uppgifter …

… Jag tror inte att IPCC kan göras ansvarigt för datakvalitet etc. i de publicerade artiklar man hänvisar till — det här är ett problem för de vetenskapliga tidskrifterna.

Innan vi har en god orsak att anta något annat verkar det vare vettigt att anta att 75% av klimatforskningen kan vara grovt fel. Det här betyder att vi för tillfället helt saknar en sund orsak till att satsa miljarder på klimatåtgärder. Politiker som gör detta bör anses vara oansvariga.

Alternativet att inte göra något är dock inte något IPCC kan acceptera. klimate modellbyggaren Thomas Stocker leder Working Group 1 som nyligen levererade den hårda vetenskapen bakom IPCCs senaste rapport. Tänk på det en stund. Personen som är ansvarig för den hårda vetenskapen jobbar inte inom det vetenskapsområdet. Han är expert på den virtuella världen i klimatmodeller.

En bild av IPCC idag är att IPCC står inför en filosofisk kris. Skall IPCC betona empiriska, observerade, mätta data — som i sig inte är skäl för oro? Eller skall IPCC stöda sig på de dramatiska perspektiv som klimatmodellerna ger? Kan det inte med IPCCs integritet i vågskålen vara ett problem att den ansvariga är klimatmodellerare?

Hur som helst, i en intervju år 2009 för Schweitziska radio/tv konstaterade Stocker att medborgarna i olika nationer inte har rätt att ta egna beslut i fråga om klimatförändring. Enligt honom måste alla länders och samhällens utsläpp minskas. Med hans ord ”Vi behöver komma upp med en plan där alla sektorer av samhället deltar i den stora planen att göra samhället kolfritt”

I en annan intervju med Stocker som publicerades på en statlig vebbsida konstaterar Stocker att ”åtgärder måste vidtas om vi vill hålla klimatförändringen under kontroll.” Enligt hans åsikt måste Innovativa teknologier tas i bruk i [utvecklings] länder för att hindra att de går vägen mot ineffektiva produkter som vi har gjort. Om majoriteten av befolkningen insisterar på att köra bil, bör länder som Indien och Kina från början ta ibruk tvålitersbilar. Om IPCC faktiskt var policy neutralt så skulle dess ledare inte göra den här typen av publika uttalanden. De skulle inte använda ord som måste, krävs, och bör.

Den belgiska fysikern Jean-Pascal van Ypersele är vicetalman i IPCC — ett steg ner från Rajendra Pachauri på IPCCs organisationskarta. I mars 2009 talade han inför Europaparlamentet under rubriken: Klimatförändring: Vi har inte råd med ”Business as Usual”.

Några månader senare talade han på Irland under rubriken: Några saker en klimatforskare skulle vilja säga beslutsfattarna i Köpenhamn — en referens till förhandlingarna COP15. Eftersom hans första bild visar på hans ställning i IPCC så talar han inte som privatperson. Bild nummer tre säger att ”Kraftiga utsläppsminskningar behövs” och att ”Ett avtal i Köpenhamn måste uppnås.”

En ledande person i en policy-neutral organisation får inte utesluta ett speciellt alternativ (business as usual). Inte heller skall han föreläsa om vad som behövs och vad som måste uppnås.

I det här kontextet är det värt att notera att van Yperseles academiska biografi berättar att han blev ”hedersmedlem i Romklubben år 2010.” Romklubben är en självtillsatt organisation som sedan 1960-talet har insisterat på att vi är på väg mot helvetet. Redan då skapade Romklubben ett projekt angående mänsklighetens problem som senare blev till rapporten ”Om tillväxtens gränser”.

Ja mina damer och herrar, IPCCs omdöme är faktiskt så här ifrågasatt. Ingen har tydligen tänkt på att det faktum att viceordförande är nära lierad med Romklubben kan tänkas skapa tvivel på IPCCs neutralitet och intellektuella trovärdighet.

IPCCs ordförande sedan 2002 är den värsta tänkbara modellen för policy neutralitet. Enligt
Rajendra Pachauri krävs ingenting mindre än ett ”nytt etos och nya värderingar” för människorna. Han thinks anser att vi bör ”känna en viss obekvämlighet” i våra hem vad gäller uppvärmning och luftkonditionering, att vi ”i högre grad bör använda allmänna kommunikationsmedel,” att flygande skall beskattas så hårt att vi låter bli att flyga och att vi separat borde betala för energin då vi bor på hotell.

Traditionellt har endast medicinsk personal eller religiösa ledare sagt åt människor vad de skall äta men Pachauri är inte precis indiskret: Jag ber inte att människor ska bli vegetarianer. Jag ber dem äta mindre kött. Det finns stora fördelar av att äta mindre kött och jag säger åt alla att de blir friskare och det blir också planeten. Det finns samhällen som äter alltför mycket kött. Det är inte önskvärt.

År 2009 gav IPCCs chef Pachauri ett gemensamt uttalande med musikern Paul McCartney och en parlamentariker från EU. Kommuner uppmanades att ”införa en köttfri dag [en gång i veckan] för de anställda,” medan man bad medborgarna ”att gå över till en köttfri dagsom det mest effektiva sättet att kämpa mot global uppvärmning.” Överst på uttalandet konstaterade man att Pachauri är chef för IPCC.

År 2009 deklarerade Pachauri att President Obamas utsläppsmål ”måste skärpas” medan en nyhetsartikel fick rubriken: Obama borde göra mera för klimatet: Pachauri.

När någon klagar över publikens värderingar, går åt demokratiskt valda ledare och föreslår en lång rad åtgärder som skulle göra vanliga människors liv dyrare, besvärligare och obekvämare då för man inte fram en neutral policy. Snarast visar de stor entusiasm för att forma om världen uppifrån ner.

IPCCs ledare har aldrig visat sig kapabla att visa ett policyneutralt beteende utan rekommendationer.

Kan vi faktiskt fortsätta att tro på att då dessa personer tolkar klimatforskningen så är de fullständigt hederliga och rakryggade?

Två inslag av Donna Laframboise på från WUWT. Skrämmande information från författaren till boken The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert.

Donna Laframboise konstaterar att hon blev väldigt besviken på massmedia då hon upptäckte att det fanns en stor grupp vetenskapsmän som inte ansåg att det finns aledning till oro gällande klimatförändring. Varför har media valt att presentera endast myntets ena sida.

Jag ställer samma fråga till Hufvudstadsbladet: Varför gör inte Hbl det arbete läsarna och annonsörerna betalar för? En tidnings uppgift är inte att välja sida utan att ge läsarna en sådan information att läsarna kan göra ett informerat personligt val.

Jag ställer en fråga till cheferna Petteri Taalas och Mikko Alestalo på Meteorologiska institutet: Har man gett de finska beslutsfattarna all relevant information eller har man endast gett beslutsfattarna den information man tror att stöder den egna agendan. Om det senare alternativet gäller har man grovt misslett landets beslutsfattare.

Hur skall IPCCs politiska språk tolkas?

11/12/2013

Orginalet är en gemensam artikel av: Geoff Sherrington and JoNova

Den första versionen av IPCCs syntes av AR 5 har läckts. Den här versionen är intressant eftersom den ger en möjlighet att se hur domedagsprofeterna modifierar språket då naturen vägrar följa domedagsscenarierna.  Det här inlägget är baserat på en artikel i den Australiska bloggen Joe Nova.

Syntesrapporten av AR5, det här finns tillgängligt idag, ger en sammanfattning av det man tror är vetenskapens nuvarande kunskap. I den verkligheten har vi stött på stoppet, pausen i uppvärmning, något IPCC inte längre kan ignorera eftersom ”pausen” redan har fortgått i 17 år. Vad gör då retorikens mästare som testar nya gränser genom att säga det som tekniskt, på en trivial nivå, är korrekt medan man håller tyst om det självklara vem som helst kan läsa då man ser på verkliga mätningar. Eftersom IPCC tydligt har problem med sina formuleringar skall vi se om vi kan hjälpa dem 😉 .

Hur man översätter IPPCs spinn:
”Uppvärmningshastigheten i den globala marktemperaturen har varit lägre under de senaste 15 åren (1998 – 2012) än under de senaste 30 till 60 åren (Figure SYR.1a; Box SYR.1) och den uppskattas vara mellan en tredjedel och hälften av trenden under perioden 1951 – 2012. Trots detta har 2000-talets första årtionde varit det varmaste årtiondet under den tid man gjort mätningar (Figure SYR.1a).”

Översättning:

Ja temperaturen stiger inte som vi tidigare sade även om mera CO2 än någonsin har pumpats ut i atmosfären. Låt oss glömma att detta visar att våra modeller är fel, det viktigaste är att använda orden ”varmaste” och ”mätningar” så ofta som möjligt.

”Strålningsdrivningen i klimatsystemet har fortsatt att öka under tvåtusentalet, liksom dess största drivare den atmosfäriska CO2 koncentrationen har gjort. Konsistent med denna strålningsdrivning har klimatsystemet sannolikt fortsatt att ackumulera värme sedan 1998 och havsytans nivå fortsätter att stiga. Strålningsdrivningen av klimatsystemet har ökat i mindre grad över perioden 1998 – 2011 jämfört med 1984 – 1998 eller 1951 – 2011 till följd av negativ drivning genom vulkanutbrott och den nedåtgående trenden i solcykeln 2000 – 2009. Man har låg konfidens i kvantifieringen av strålningsdrivningstrenden gällandet uppvärmningsstoppet till följd av osäkerheten i hur stor inverkan från vulkanism och en låg konfidens gällande troposfäriska aerosoler. {WG1 8.5; WG1 Box 9.2}”

Översättning:

Trots det faktum att uppvärmningsgraden är lägre än tidigare så borde CO2 ha värmt oss mera. Det här är en fatal motsägelse men vi hoppas att ni inte lägger märke till den. Vi distraherar er genom att nämna att vår uppskattning av strålningsdrivningen gällande vulkaner och solen har ändrats och vi hoppas att det skall låta som om de passar ihop och att vi därigenom vet vad vi talar om. Men vi medger att vi faktiskt inte har en aning om varför uppvärmningen inte fortsatte. Läs mellan raderna — vi vet att CO2 är viktigt eftersom våra modeller inte fungerar utan CO2 — men våra modeller fungerar inte annars heller vi förstår inte de andra drivningarna. Vetenskapen är helt klar, förutom det otrevliga faktum att en hel del oförutsedda bitar inte är det. Vi behöver mera pengar.

”Under perioden 1998 – 2012 visar 111 av de 114 klimatmodellerna en trend i temperaturen vid jordytan som är större än vad som observerats (Box SYR.1, Figure 1a). Vi har en medium konfidens att denna diskrepans mellan modellerna och observationerna i hög grad är förorsakad av intern klimatvariabilitet. Klimatvariabiliteten förstärker ibland och ibland försvagar den långtidstrender till följd av extern drivning (Figure Box SYR.1). Intern variabilitet minskar således relevansen för kortvariga trender i en klimattrend över lång tid. Det finns också möjlig påverkan från fel i drivning från sol, vulkanism och aerosoler som man använder dem i modellerna och i vissa modeller genom att inverkan från växthusgaserna har överskattats samt andra antropogena faktorer {WG1 2.4, 9.3, 9.4; 10.3, 11.2, 11.3, WG1 Box 9.2}

Översättning:

Det är så här 95% säkerhet ser ut: 95% av våra modeller är fel. (Se också här). Vi skyller detta på oförutsebara faktorer i klimatet. Det kan naturligtvis hända att vi har fel gällande solen, vulkanism och damm också.

”Sammanfattat, uppvärmningsstoppet beror till ungefär samma utsträckning på en kylande kontribution från intern variabilitet och en reducerad trend i yttre drivning (expertanalys, medium konfidens).” {WG1 8.5, Box 9.2}

Översättning:

Den här meningen ser övertygande ut eftersom vi skyller pausen på någonting. Titta inte alltför kritiskt, avkylningen beror på något vi inte kunde förutse. Det här är allmänna rökridåer som fungerar överallt. Vi hoppas att ingen frågar oss om den inre variabiliteten kunde ha orsakat uppvärmningen som kom före avkylningen.

Bonus: Vi gillar ordet ”expertanalys”. Det får oss att känna oss viktiga.

”Fotnot: Kopplingen mellan värmebudgeten och klimatkänsligheten, vilket är uppvärmningen av jordytan då man antar att koldioxidhalten fördubblas, uppstår eftersom en varmare jordyta leder till en högre grad av värmeutstrålning till rymden. Hur mycket strålningen till rymden ökar för en given höjning i yttemperaturen beror på samma återkopplingsmekanismer som bestämmer klimatkänsligheten.”

Översättning:

Återkopplingsprocesser är det som får hela katastrofscenariet vi säljer att falla ihop. Därför använder vi frasen endast en gång i fotnoten på sidan 21 i ett dokument på 92 sidor (som för tillfället har texten: ”Do Not Cite, Quote or Distribute” skriven på varje sida. Vi antar att ingen journalist förstår vad det här stycket betyder, eller förstår att ställa frågor om det, men om skeptikerna påstår att vi förnekar att återkopplingsmekanismer är det som avgör slutresultatet så kan vi peka på det här och visa att vi är helt transparenta.

Lite fokus på IPCC slagord

”… det första årtiondet av 2000-talet har varit den varmaste under den tid mätningar har gjorts…”

Översättning:

Vi kan inte tala om trenden de senaste 17 åren så det här en bra skrämselfras som kan användas i stället. Vi nämner inte att uppvärmningen började för ungefär 300 år sedan långt innan mänskliga utsläpp kom med i bilden. Vi behöver inte heller nämna att den period vi har verkliga mätningar ifrån är patetiskt kort och att världen var varmare än nu för största delen av perioden sedan mänskligheten lärde sig att bruka jorden. Vem behöver veta det? Vi nämner inte heller att många av rekordtemperaturerna helt är en följd av vår justeringar av mätdata. Alla de där gamla termometrarna mätte en alltför hög temperatur. Det har vi fixat genom att justera ner äldre temperaturmätningar. Det är underligt att se att det tog 70 år innan man ”korrigerade” de här mätningarna. (Mätning av temperatur var inte speciellt exakt vid den tid då man konstruerade atombomber eller landade på månen. Vetenskapsmän kunde naturligtvis inte gåra något så avancerat som att bestämma temperaturen då … utan en datormodell.)

”… det största bidraget, atmosfärens halt av CO2 …”

Översättning:

CO2 ger det största bidraget till uppvärmningen eftersom våra skräpmodeller säger så. Det är en skam att det inte finns en enda rapport som ger en kvantitativ koppling mellan CO2 halt och temperatur. Det här är den plats vi skulle referera till ett sådant dokument, men det finns inget. I stället ger vi en bred skala av möjligheter, faktum är att CO2 t.o.m. kan tankas ha ingen effekt alls, det har inte motbevisats. Vi behöver naturligtvis inte peka på detta.

”… klimatsystemet har med stor sannolikhet fortsatt att ackumulera värme sedan 1998 …”

Översättning:

I verkligheten är vi inte helt säkra på at klimatet har fortsatt att bli varmare. Det här är vårt sätt att säga att vi eventuellt inte har haft någon uppvärmning sedan 1998.

”… havsytans nivå har fortsatt att stiga …”

Översättning:

Många faktorer kan få havsytan att stiga, av vilka många inte har något att göra med global uppvärmning eller CO2 men det säger vi inte. Inte heller säger vi att en betydande del av den mätta stigande havsytans nivå kan bero på mänskliga korrektioner till satellitmätningarna. Så länge det går att släta ut data med mycket brus kan vi säga att havsytan fortsätter att stiga. Tio års filtrering kan bli till tjugo års filtrering som kan bli 20 000 år filtrering om det behövs.

”… leder till ökande sutstrålning till rymden, vilket motverkar ökningen i jordens värmemängd …”

Översättning:

Se Stefan, Bolzmann 1879.

Modellerna möter verkligheten

Verkligheten är att temperaturen vid jordytan som den visas på globala temperaturkartor inte har förändrats signifikant från 1997 till 2013. Det här uppvärmningsstoppet förutsågs inte av klimatmodellerna. Modellerna är fel. Justerade klimatmodeller går fortfarande för varma jämfört med verkligheten. Modellerna är fel.

Skeptikerna har till slut tvingat IPCC att medge, i mycket inlindat språk, att mderas modeller inte fungerar eftersom de inte förstår sig på klimatet.

>

Du hittar mera material på engelska här.

En mängd lättledda journalister kommer fortfarande att bli lurade av de rökridåer och den PR vi matas med, journalister som vill tro att IPCC har mängder av säkra sanningar man kan citera. Låt oss hjälpa de här journalisterna.

Översättarens kommentar (Lars Silén):
Hufvudstadsbladet har tydligen inte längre någon medarbetare som klarar av att läsa mellan raderna. Hur länge skall Hbl mata oss endast med information som överheten (staten, EU och FN) vill att vi skall höra. En förutsättning för en verklig debatt som för samhället framåt är att alla kort läggs på bordet. Eftersom nyhetsmedia inte gör sitt jobb så måste bloggsfären ta sitt ansvar.

Jag kan inte precis säga att något som motsvarar ett journalistiskt heltidsarbete är något jag skulle ha sett fram emot. Jag uppfattar dock att det arbete jag tvingas göra är min medborgerliga plikt.

Meteorologiska institutets chef Mikko Alestalo: Man behöver inte längre forska i klimatförändringen

10/12/2013

Politikerna har all den information, de behöver känna till, säger chefen Mikko alestalo från meteorologiska Institutet.

Ilmastomuutos_ei_tarvitse_tutkia

Som en chef på Ilmatieteen laitos vet Alestalo antagligen bäst. En självklar konklusion blir då: Lägg ned klimatforskningen i Finland. Det är helt klart en fullständigt onödig kostnad för landet eftersom vi enligt Alestalo redan vet allt vi behöver veta. En sökning i statsbudgeten 2013 visar att det finns anslag på 45 776 000 Euro.  Utgifter för internationella klimatkonventionen 500 000 Euro. För förnybar energi och energisparande samt information/propaganda finns anslag på 3 400 000 Euro. Produktionsstöd för förnybar energi 125 000 000 Euro.

Staten har uppställt som mål mål att spara en miljard Euro. Om vi skär bort Alestalos anslag på 45 000 000 Euro, 500 000 Euro för klimatkonventionen och tar bort subsidierna för ineffektiv energiproduktion (vindkraft) 125 000 000 Euro så kommer vi upp till en enkel inbesparing på ungefär 175 000 000 Euro. Varför inte göra den inbesparingen i dessa svåra tider?

Om vi lägger till klimatgänget under Miljöministeriet så hittar vi 4 150 000 Euro för åtgärder för skydd mot miljöskador. Det verkar klart att jag i en tidigare artikel något underskattade anslagen för klimatparasiterna på Miljöministeriet. Jag gjorde en överslagsberäkning och kom fram till 3 000 000 Euro, den korrekta summan var tydligen över 4 miljoner Euro. Då man söker vidare hittar man ytterligare anslag till finlands Miljöcentral, antagligen är också de här onödiga eftersom vi redan vet allt vad vi behöver. Vi kan antagligen skära bort 10 000 000 Euro för forskning som överlappar med Meteorologiska Institutet. Slutresultatet blev 200 miljoner euro eller ungefär 20% av regeringens sparmål. Något att tänka på?

Skämt åsido, jag uppfattar forskning som något extremt viktigt och anser att anslag för forskning inte skall vara beroende av snabba politiska fluktuationer eller av att någon råkar ha ett horn i sidan till någon grupp beslutsfattare/forskare. Man skall dock kontinuerligt skära bort nollforskning.

Mikko Alestalo konstaterar: ”Politikerna har all den information, de behöver veta om klimatförändringen”

Betyder det här att man har gett dem all information eller betyder det att politikerna inte behöver veta allt och i såfall varför?

”Klimatet förändras, principerna för den här förändringen är kända sedan 1970-talet.”

Forskarna har inte på ett övertygande sätt förklarat mekanismen bakom de stigande temperaturerna från 1910 – 1940 samt de sjunkande temperaturerna från ca. 1945 till 1975. Man har inte heller förklarat varför temperaturstegringen från ca. 1975 i huvudsak beror på människan medan samma uppvärmningstakt i början av 1900-talet anses vara naturlig.

”Vi vet att koldioxidhalten i atmosfären har ökat ca. 40% sedan den förindustriella. Vi vet att det viktigaste skälet är de fossila bränslena. Då koldioxidhalten i atmosfären stiger så stiger också temperaturen ofrånkomligt.”

Vilken är orsaken till att temperaturen inte har stigit på de senaste 17 åren trots att koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga? Skeptiker har under tjugo års tid pekat på att effekten av ökande koldioxidhalt i sig ger en temperaturstegring på 0,5 till 1 grad Celsius för en fördubbling av koldioxidhalten. Frågan är inte om temperaturen stiger, frågan är om en katastrofal temperaturökniung är möjlig och sannolik. Mätningar tyder på att IPCCs påstådda kraftiga positiva återkoppling via vattenånga helt enkelt inte existerar. Meddelandet till politikerna är ”ni vet vad ni behöver veta” men ni förväntas betala en miljard euro globalt per dag oberoende av om problemet existerar eller inte!

Det finns ett ytterligare intressant faktum gällande koldioxiden som aldrig diskuteras. Då man studerar isborrkärnor ser man att temperaturen först stiger. Koldioxidhalten i atmosfären följer sedan temperaturen med en fördröjning på ca. 800 år (är det här perioden för ett varv genom havsströmmarna på jorden?). Då vi tittar på vad som hände för 800 år sedan ser man att man var inne i den medeltida värmeperioden … mot slutet av den. Hur stor draghjälp har den stigande koldioxidhalten förorsakad av den föregående värmeperioden gett? Då man ser på den totala koldioxidomsättningen på jorden så ser man att de mänskliga utsläppen ligger på någon procent av de totalmängder som omsätts. Antag nu att havets emission/absorbtion inte är fullständigt i balans. En mycket liten obalans skulle totalt dominera över de mänskliga utsläppen. Jag har inte hittat relevanta publikationer på det här området.

”Det finns inga konflikter gällande dessa fakta och det behövs inte någon vidare forskning. Varför räcker det inte till för att man skulle börja ta beslut med målet att stoppa förändringen?”

Alestalo har rätt i att det inte finns tvivel på de trivialfakta han för fram. Trivialfakta är att ökande koldioxidhalt leder till högre temperatur. Den viktiga frågan är inte om temperaturen stiger utan hur mycket den sannolikt stiger. Om temperaturen stiger en grad, vilket är det man maximalt uppskattar att en fördubblad koldioxidhalt ensam får till stånd, så har vi inget problem. Då är ovanstående 200 miljoner Euro (två miljarder SEK) bortkastade eftersom vi inte har något problem. Varför talar Alestalo om trivialiteter men lämnar bort de relevanta fakta politikerna behöver veta? Vi vet att i praktiken alla klimatmodeller har överskattat uppvärmningseffekten från koldioxid med två till tre gånger … det finns klara mätningar som visar detta och det vet Alestalo. Vilken mekanism är orsaken till att prognoserna har blivit så fel herr Alestalo?

Som forskare bör herr Alestalo redan 2008/2009 mycket väl ha känt till att modellerna inte motsvarade verkligheten se bilden ovan från KNMI. Det här är den korrekta information de finska politikerna borde ha givits för utan den går det inte att ta korrekta beslut. Jag hoppas innerligen att något av partierna i oppositionen gräver i vilken information Meteorologiska Institutet har gett våra politiker.

Eftersom cheferna Petteri Taalas och Mikko Alestalo båda har kopplingar till de inre kretsarna inom IPCC och WMO (World Meteorological Organization) bör båda ha varit mycket väl medvetna om den diskussion som fördes inom den inre kretsen. Den såkallade Climate Gate då email från den innersta klimatklicken läckte ut visar tydligt att klimatetablissemanget redan i början av 2000-talet var oroat över att klimatet inte uppförde sig som man väntade sig och som man försökte få politiker och medborgare att tro:

From: Kevin Trenberth
To: Michael Mann <mann@xxxxxxxxx.xxx>
Subject: Re: BBC U-turn on climate
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:57:37 -0600
Cc: Stephen H Schneider , Myles Allen , peter stott , “Philip D. Jones” , Benjamin Santer , Tom Wigley , Thomas R Karl , Gavin Schmidt , James Hansen , Michael Oppenheimer

Hi all

Well I have my own article on where the heck is global warming? We are asking that here in Boulder where we have broken records the past two days for the coldest days on record. We had 4 inches of snow. The high the last 2 days was below 30F and the normal is 69F, and it smashed the previous records for these days by 10F. The low was about 18F and also a record low, well below the previous record low. This is January weather (see the Rockies baseball playoff game was canceled on saturday and then played last night in below freezing weather).

Trenberth, K. E., 2009: An imperative for climate change planning: tracking Earth’s global energy. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1, 19-27, doi:10.1016/j.cosust.2009.06.001. [1][PDF] (A PDF of the published version can be obtained from the author.)

The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.

That said there is a LOT of nonsense about the PDO. People like CPC are tracking PDO on a monthly basis but it is highly correlated with ENSO. Most of what they are seeing is the change in ENSO not real PDO. It surely isn’t decadal. The PDO is already reversing with the switch to El Nino. The PDO index became positive in September for first time since Sept 2007.see[2]http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/ocean_briefing_gif/global_ocean_monitoring_c urrent.ppt

Kevin

Texten  märkt med rött visar tydligt att man inom klimatkretsar var medveten om diskrepanserna. Observera också det röda i fet stil … om modellerna inte överenstämmer med naturen så är naturen fel (=mätningarna). Olyckligtvis för Trenberth visade det sig att situationen blev bara värre de kommande åren. Temperaturen har inte stigit på 17 år. Den intressanta frågan är dock om Mikko Alestalo kring 2008 – 2009 förstod vad som hände med uppvärmningen. Om han inte förstod det är det mycket allvarligt aftersom hans ställning som bl.a. informatör mot riksdag och regering kräver att han är väl insatt i frågan. En ännu allvarligare tanke är naturligtvis att han redan då var medveten om att uppvärmningen hade avstannat men lät bli att informera landets beslutsfattare. 

”Det finns naturligtvis en massa detaljer i förändringen som kräver forskning. Att få fram alla detaljer tar dock för lång tid – årtionden. Om beslutsfattarna inte är färdiga att ta beslut före det är vi förlorade.”

”För en forskare är situationen frustrerande. Den gör människan lyte cynisk. Mänskligheten får det den förtjänar.”

Har ”forskaren” Mikko Alestalo objektivt förmedlat det vi vet om klimat och antropogen uppvärmning eller har han letts av sina känslor och agerat som aktivist?

Den stora gröna dödsmaskinen, VAB

08/12/2013
Jag hittade en intressant artikel som berör samma fråga som jag har behandlat i Vilket värde har den fattige för Greenpeace. Artiken nedan behandlar samma grundläggande fråga men ur en något annan synvinkel. Du hittar orginalet på bloggen Pointman’s. Orginalet är på Engelska. Översättning av Lars Silén.

Den stora gröna dödsmaskinen: Vad är VAB?

Det här är den första i en serie artiklar som behandlar det lidande den politik som drivs av det jag kallar den gröna dödsmaskinen åstadkommer. Jag har aldrig sett kampen mot den perversion den gröna rörelsen har blivit som någon form av intellektuell brottningsmatch i blogosfären. Det är fråga om ett verkligt krig mot en elakartad antimänsklig rörelse som rent konkret dödar människor nu, i detta ögonblick, den här morgonen, den här kvällen och natten. Det är verkliga människor som dör en verklig död i utvecklingsländerna på grund av den gröna rörelsen, glöm aldrig det. Varje gång du står upp och kämpar mot eco-fascism så försvarar du försvarslösa människors liv.

VAB står för Vitamin A Brist. Det här är inget större problem i den utvecklade världen men det är ett stort problem i utvecklingsländerna. Brist på vitamin A åstadkommer flera direkta och indirekta medicinska problem men det allvarligaste är hur synen påverkas. VAB åstadkommer blindhet och i huvudsak i små barn. Varje år blir uppskattningsvis en halv miljon barn i utvecklingsländerna blinda till följd av brist på vitamin A.

Blindheten är irreversibel (vilket betyder att synen inte återkommer även om barnen senare får A vitamin) och hälften av de här barnen dör inom ett år efter att ha blivit blinda.

Problemet är i högre grad felaktig kost än undernäring. Det finns helt enkelt inte tillräckligt vitamin A i den mat som man odlar i stora delar av Asien och Afrika. Lösningen var att försöka använda genteknologi för att modifiera en gröda som är allmänt tillgänglig i utvecklingsländerna så att den skulle producera det behövliga A-vitaminet. Grödan man valde var ris och Ingo Potrykus och Peter Beyer inledda arbetet år 1992. Arbetet var inte bara häpnadsväckande vad gäller arbetsmängden utan dessutom tekniskt brilliant. Jag kan inte komma på någon som skulle vara mer värt ett Nobelpris än de här forskarna men de har inte fått det och kommer sannolikt aldrig att få det.

De lyckades! År 2000 hade de skapat en ny variant av ris genom att klippa in en gen från Påsklilja av alla källor. Det här gav det nya riset dess distinkta gyllene färg och är orsaken till dess namn ”Gyllene ris”. Gyllene ris innehåller något ingen annan rissort har; beta caroten (finns i t.ex morot) som är en vitaminprekursor d.v.s. kroppen kan använda beta caroten till att själv framställa vitamin A. Vidareutveckling av det Gyllene riset har ökat halten beta caroten med en faktor tjugo. En liten skål av det här riset varje dag ger allt det vitamin A en människa behöver.

Det här riset har testats mer än någon annan bioteknisk produkt utan att man har kunnat hitta några som helst negativa effekter på människor eller på miljön … ingenting och reset ger det behövliga vitamin A tillskottet.

Riset har varit färdigt för produktion och distribution i många år och det kommer sannolikt att ännu få vänta många år. Varför i den vanliga människans namn är det inte tillgängligt nu?

Orsaken är den gröna miljörörelsen. Den gröna rörelsen har systematiskt förhindrat utvecklingen av gyllene ris och förhindrat att riset tas i produktion. Metoderna har varit juridiska eller administrativa eller direkt illegala. Det stora problemet med den gröna rörelsen är att de har nolltolerans mot alla typer av bioteknologi även om man kunde rädda liv idag. Fanatiker kan inte ändra sitt tänkande.

Samtidigt, de har inga alternativa lösningar att erbjuda så ”business as usual” är vad som erbjuds. Den gröna rörelsens huliganer förstör testfält (samtidigt som man bjuder in media) och man bromsar gyllene ris via byrokratiska och legala metoder. Eftersom den gröna rörelsen har stort inflytande över hur utvecklingshjälp skall användas, används det här fränt för att muta länder, som visar tecken på att ta ibruk den nya grödan, att låta bli.

Om i något land i Europa eller någon stat i USA eller någonstans i den utvecklade världen, en halv miljon barn skulle bli blinda varje år till följd av vitaminbrist som enkelt kan åtgärdas, skulle problemet ha lösts för länge sedan och förbaskat snabbt. Problemet är att offren finns i utvecklingsländerna vilka är relativt osynliga och fritt kan sparkas om kring, som en fotboll, hur man vill. Alltför många människor tror att de vet vad som är bäst för dem vilket betyder att en modelivsstil i den utvecklade delen av världen dödar och gör barn blina i utvecklingsländerna.

Man har inte sett stora mängder människor med brist på vitamin A sedan Stalins gulagarkipelag och Hitlers koncentrationsläger. Många av offren (Stalins/Hitlers) led av nattblindhet som är första steget mot total blinhet. Jag har valt att skriva om en specifik aspekt på vad brist på vitamin A leder till runt om i världen men problemet är större. WHO uppskattar att brist på vitamin A påverkar en tredjedel av alla barn under fem år globalt och dödar 670 000 barn årligen. Mera information om brist på vitamin A hittar du genom att googla … det är otrevlig läsning.

Jag valde att inleda den här serien av artiklar om den gröna dödsmaskinen eftersom antalet offer är mycket mindre är i den gröna rörelsens andra brott mot mänskligheten. Man bör dock komma ihåg att offren i huvudsak är små barn. Då antalet offer uppgår till miljoner är de helt enkelt för många att direkt känna empati för. Joseph Goebbels sade flera gånger att sex personers död har en större inverkan än sex miljoners död. Kommande artiklar kommer beklagligtvis att behandla mord på miljoner.

Patrick More, en av grundarna till Greenpeace, som senare gick ur organisationen i protest mot den riktning den hade tagit, kallade de människor som förhindrar introduktionen av gyllene ris ”mördare”. Jag instämmer men jag vill ytterligare precisera, de är barnamördare. Om det finns ett helvete hoppas jag att de skall brinna i det!

Översättarens anmärkning:
Det gyllene riset var färdigutvecklat ca. år 2000. Om man antar att ytterligare fem år skulle ha behövts för att sprida utsäde och ta i bruk riset så kan vi anta att man hittills har obstruerat 8 år. Detta skulle då enligt WHO:s uppskattning betyda att 5,3 miljoner barn hittills har dött i onödan.

Varför ser man inte den här informationen på Hbls sidor?

©Pointman

Solen i november 2013: Lägg i mera kylarvätska och mera sprit i spolarvätskan

08/12/2013

Den här artikeln är baserad på artikeln The sun in November 2013: You’re going to have to add more antifreeze. Den ursprungliga artikeln är på tyska: Die Sonne im November 2013: Sie werden noch etwas Gefrierschutzmittel nachfüllen müssen.

Av: Frank Bosse und Fritz Vahrenholt
Översättning Lars Silén

I november 2013 var solen något aktivare än tidigare. Den här solcykelmånaden (den 60ionde i den här cykeln) var därför ”endast” 32% under solens normala aktivitet. Som en påminnelse: I februari 2013 låg aktiviteten 66% under medelvärdet från alla mätta solcykler 1 – 23! Jämfört med medeltalet (blå) har den nuvarande cykeln följande utseende:

Sedan solcykeln 24 började i december 2008 har vi sett en mycket svagare solcykel än normalt. Temporära toppar som de under den senaste månaden som når upp till medelnivån har varit undantag snarare än regel. Vi fortsätter alltså på samma spår som solcykel nummer 5 vilken var den första cykeln i Daltonminimet strax efter år 1800. Om man ritar ut solfläcksanomalierna (skillnaden mot en medelsykel) fram till dagens månad 60 så får man följande kurva:

Man ser genast det plötsliga aktivitetsfallet i solcykeln nummer 23 som tog slut i april 2006. Cykeln 23 var redan något under normalnivån och den nuvarande cykeln har varit den lugnaste sedan solcykeln nummer 7 år 1833.

Vad har vi framför oss?

Vi har redan hänvisat till förutsägelser baserade på de fysikaliska attributen hos solens korona (en mycket varm zon ovanför solens synliga yta) och magnetfältet vid solfläckarna pekar på en fortgående försvagning av aktiviteten för följande solcykel (Livingston/Penn). Vi skall nu se på en studie av Salvador (2013) som försöker rekonstruera solcykler utgående från planeternas tidvatteneffekt på solen. Även om vi ser på den här metoden med viss skepsis så ser man en otrolig korrelation med observationer:

 

Figure 3: Source: study by Salvador (2013).

Den röda kurvan är beräknad utgående från modellen och den blå kurvan visar observerade solfläcksdata sedan 1749. Utgående från detta gör författaren (Salvador) en prognos där han tar data från 1987 framåt och använder detta till att kalibrera modellen och sedan beräknar en framtida prognos:

 

Figure 4. Source: Figure 7 of study by Salvador (2013).

I Salvadors modell ser solcyklerna 25 och 26 ut att bli mycket svaga och han förutser att vi kommer att ha en låg solaktivitet fram till slutet av det här århundradet. Vår avsikt är inte att göra en prognos så långt in i framtiden men författaren antar, liksom många andra, att väldigt lite väntas ske i solen de närmaste 30 åren.
Vilken effekt kommer det här att ha på Jorden? Borde inte den sjunkande solaktiviteten ha effekt? Nedan ges en karta över den globala vintertemperaturfördelningen där man jämför de senaste tio åren med årtiondet före denna period.

 

Figure 5. Source: GISS

Landtemperaturerna under vintern har sjunkit mellan 30N och 60N breddgraden. Speciellt den Eurasiska regionen har haft mycket kallare vintrar sedan 2002. Dataseten ger följande intressanta resultat:

 

Figure 6.

Den röda kurvan visar den årliga SSN (solfläcks) anomalin sedan 2002. Kan temperaturfallet sedan 2003 faktiskt åtminstone delvis vara förorsakat av den lägre solaktiviteten?

Det finns många publikationer om det här och en möjlig relation förklaras av Sarah Ineson (2012) i en presentation av det Brittiska Meteorologiska Institutet. Den reducerade UV (ultra violett) strålningen från solen då solaktiviteten är låg påverkar stratosfären vilket i sin tur speciellt påverkar vintercirkulationen ner till jordytan.

Vilka slutsatser kan vi dra av det här?

Trenden mot kallare vintrar här i Europa och på andra områden hella vägen till Kina i fjärran östern och USAs östkust har varit verkligt robust under de senaste tio åren. Utgående från detta drar vi slutsatsen att vi knappast kan förvänta oss varmare vintrar inom en nära framtid och att situationen kan fortsätta i detta spår under en lång tid framöver om kopplingen till solaktiviteten kan bekräftas. Lägg därför mera sprit i vindrutespolarbehållaren. Vintern är här och den kommer antagligen inte att bli varm!

Ällmän fråga: Varför ser man inte den här informationen i Hbl?

Vilket värde har den fattiga för Greenpeace?

05/12/2013

Den här artikeln bygger delvis på en artikel av Dr. Patrick Moore en av Greenpeaces grundare som senare lämnade organisationen. Alla videoexempel på den här sidan är länkade till youtube.

Jag kommer ihåg en tid för kanske tjugo år sedan då jag såg positivt på endel Greenpeace aktioner. Min syn på Greenpeace har ändrats radikalt sedan dess. Idag ser jag på Greenpeace närmast som en i västvärlden accepterad terroristorganisation med förgreningar högt upp i det politiska etablissemanget.

En intressant aktion som rätt tydligt visar att Greenpeace tydligt totalt saknar moral är deras angrepp på en försöksodling av såkallat Gyllene ris d.v.s. en genmodifierad variant av ris utvecklad av oberoende forskare (alltså inte multinationella Monsanto etc.). Greenpeace har förändrats från att arbeta mot t.ex. globalt kärnvapenkrig till att se mänskligheten som en fiende. Om människan är jordens fiende så är det naturligtvis helt ok ur Greenpeaces synvinkel att förhindra att stora, extremt fattiga, människogruppers liv kunde förbättras.

Forskning visar att ungefär två miljoner barn dör varje år till följd av brist på vitamin A. De flesta av de här barnen lever i Asiens och Afrikas urbana slum och den enda mat de har tillgång till är i stort sett en kopp ris om dagen. Att äta endast ris är dock inte bra eftersom vanligt ris inte innehåller A-vitamin.

Forskarna Ingo Potrykus och Peter Beyer utnyttjade sitt genetiska kunnande till att skapa en ny typ av ris ”Gyllene ris” som innehåller beta caroten (samma ämne som i t.ex. morötter). Kroppen omvandlar beta caroten till A-vitamin.

Ända sedan projektet blev känt år 2000 har Greenpeace aktivt gått in för att motarbeta det. Eftersom Gyllene ris eliminerar en välkänd dödsorsak framför allt hos barn så är Greenpeaces aktioner mot det gyllene riset att jämföra med medvetet folkmord.

Greenpeace har fört en aktiv disinformationskampanj mot gyllene ris. Hur motiverar Greenpeace sitt motstånd mot gyllene ris? Man konstaterar att det kan dyka upp ”oförutsedda” problem som påverkar människans hälsa men de kan inte visa på ett enda konkret problem. Den enda skillnaden mellan vanligt ris och gyllene ris är att det senare innehåller beta caroten som eliminerar bristen på A-vitamin för stora befolkningsgrupper bland världens allra fattigaste.

Gällande miljörisker konstaterar Greenpeace att det finns risk för att det gyllene riset korsas med vanligt ris. Man kan dock inte peka på vilka dessa risker skulle vara då en hybrid skulle ge ett mera näringsrikt vanligt ris.

Greenpeace menar att gyllene ris inte löser problemet utan att barnen borde äta grönsaker och vitaminpiller! Vitaminpiller åt extremt fattiga barn? De här barnen lider av undernäring eftersom de är extremt fattiga, i slumområdena finns det inga platser att få fram grönsaker. Däremot kan gyllene ris jämföras med vanligt ris som innehåller ett vitaminpiller.

Forskarna har gjort djurförsök och försök på vuxna människor i USA som visar att det nya riset är ofarligt. Greenpeace påstår att det nya riset inte nödvändigtvis effektivt ger ett A-vitamintillskott åt barn. Greenpeace vet dock att man i kina har testat det Gyllene riset. Man gav 23 kinesiska barn gyllene ris och kontrollerade om de hade tagit upp beta carotenet. Resultatet, publicerat i American Journal of Clinical Nutrition, visade att det gyllene riset fungerar.

Den verkliga orsaken till att Greenpeace motarbetar det gyllene riset är att det är genetiskt modifierat och att Greenpeace inte kan föreställa sig att genetiskt modifierade grödor kan föra något positivt med sig. Greenpeace är alltså villiga att ställa sin nolltolerans mot genetiskt modifierade grödor framför ett kritiskt humanitärt behov även om detta betyder att man dömer miljoner barn till en plågsam och onödig död.

Är Greenpeaces agerande i ännu högre grad ett tecken på att 1930-talets rashygieniska tänkande lever och mår bra i nya kläder. Greenpeaces aktion verkar inte vara så mycket riktat mot genmodifierat ris som mot de fattigaste fattiga.

Då man ser på Greenpeaces och WWFs aktioner idag måste man hålla i minnet vad topparna inom den gröna rörelsen sedan 1970-talet har kläckt ur sig.

”Då vi sökte efter nya fiender för att förena oss kom vi upp med idén att nedsmutsning, hotet om global uppvärmning, brist på vatten, farsoter och liknande kunde vara lämpliga. Alla dessa hot är skapade av människan och de kan elimineras endast genom att förändra människan. Den verkliga fienden är människan själv. ”(Al Gore)

”Mänskligheten är som en cancer; vi är det största fördärv det finns på jorden”
(president of PETA and environmental activist Ingrid Newkirk).

”Bland miljöfolk som har druckit några öl så stöter man ofta på idéen att om bara någon katastrof kunde sopa bort hela den mänskliga rasen så skulle andra arter igen ha en chans.” Richard Conniff 1990.

”Om radikala miljömänniskor skulle uppfinna en sjukdom som skulle föra den mänskliga befolkningen tillbaka till en vettig nivå så skulle det antagligen vara något i stil med AIDS.” Miljöteoretikern Christopher Manes.

”Är inte planetens enda hopp att den industriella civilisationen kollapsar? Är det inte vår skyldighet att se till att detta sker?” (Maurice Strong, Earth Summit 91).

Då man betraktar ovanstående lilla urval citat av världens härskare så inser man att två miljoner barns död per år tydligen inte är ur miljörörelsens synvinkel är något problem … det är kanske ett önskat resultat. Sett ur ett mera humanistiskt/religiöst perspektiv skulle kanske en vettigare lösning vara att eliminera slummen genom att höja levnadsstandarden och skola den fattigaste delen av befolkningen. Att döda människor genom krig, farsoter och andra metoder har aldrig varit effektivt. Däremot vet vi idag att skolning och höjd levnadsstandard mycket snabbt och effektivt sänker nativiteten och dessutom eliminerar ett ofantligt lidande.

Personligen uppfattar jag att 1930-talets brunskjortor helt tydligt är på marsch och att maktens torn och tinnar i en obehaglig utsträckning bebos av elever till läromästarna i Tyskland och Sovjetunionen. Det är klart att bilderna man använder delvis är nya men tankegångarna är kusligt lika dem jag lyckligtvis slapp uppleva på 1930-talet.

Några länkar:

http://canadafreepress.com/index.php/article/58295
http://www.allowgoldenricenow.org/crimes-against-humanity
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2013/08/26/golden_rice_attack_in_philippines_anti_gmo_activists_lie_about_protest_and.html

Tidningen Hufvudstadsbladet, var finns sanningen och mångfalden?

01/12/2013

Hufvudstadsbladets chefredaktör Jens berg konstaterade:

”Bäste Lars Silén,
>
>
> Tidningens roll är givetvis att belysa olika samhällsfenomen ur olika perspektiv. Hbl står för mångfald, där olika röster får komma till tals. Det här gäller såväl nyhetsrapportering som opinion i bred bemärkelse.
> Hbl:s åsikt (på ledarplats) i klimatfrågan kan du läsa här:
>
>
>    http://hbl.fi/opinion/ledare/2013-10-21/515496/kort-respit-hart-klimatavtal
>
>
> mvh Jens Berg”

Eftersom länken Jens Berg gav kräver att man kan logga in till den elektroniska versionen av tidningen så kan det vara på sin plats att titta på vad Jens berg egentligen syftar på … detta speciellt med tanke på artikeln i Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ledare_Hbl_22.10.2013-1

Ledaren Jens Berg hänvisar till är skriven av Mikael Kosk. Om Hbls redaktionella linje uttrycks i Mikael Kosks ledare så är det synd om finlandssvenskarna … ligger vi faktiskt intellektuellt på den nivån ledaren tydligen antar:

Ledaren inleds med:

”Bevisen för klimatförändringen är överväldigande. Chansen att orsakerna är andra än människan är inget svepskäl för att undgå stränga åtaganden.”

Hbl inser tydligen inte att om den temperaturförändring vi kunnat observera under de senaste århundradet i huvudsak beror på naturliga orsaker så är alla de resurser mänskligheten satsar på att motverka problemet bortkastade. Om en betydande del av uppvärmningen beror på naturliga orsaker såsom solen och cykliska processer i haven så kan inte de mänskliga åtgärderna ha någon mätbar effekt. Om de antagna underliggande mekanismerna är fel så kan inte heller medicinen ha någon effekt!

Mikael Kosk fortsätter: ”För FNs klimatpanel IPCC är det en styv uppgift att förklara att det är så gott som bergsäkert att människan förorsakar en accelererande klimatuppvärmning, trots att det inte finns några tecken på att jordens medeltemperatur ökat sedan 1997.”  Godmorgon yx* Hbl, temperaturen har inte ökat sedan 1997 och ändå sväljer Hbl IPCCs påstående om ”accelererande klimatuppvärmning” hur stora måste kamelerna vara för att Hbl inte längre skall kunna svälja dem.

Det vore intressant om Hbl kunde satsa någon minut på att söka verklig information och inte som blinda troende svälja varje liten brödsmula klimatklicken kastar till dem.

Hufvudstadsbladet fortsätter: ”sannolikheten för att jordens klimat håller på att värmas är 99% och att sannolikheten för att större delen av uppvärmningen förorsakas av människan är 95%.” Hbl och Mikael Kosk är ute och cyklar. Om någon läsare har en enda länk till någon som helst verifierbar sannolikhetskalkyl gällande ovanstående så får man gärna meddela mig, jag har inte hittat några som helst källor för dessa uppgifter. Du kan lämna tips anonymt. Om du inte vill att ditt tips skall publiceras räcker det med att skriva att du inte vill att det skall publiceras, ingenting publiceras automatiskt.

Hufvudstadsbladet konstaterar: ”sannolikheten för att jordens klimat håller på att värmas är 99%”.  Om vi antar att den här ”sannolikheten” är baserad på en opinionsundersökning 😉 så stämmer den antagligen. Man kan antagligen fråga en godtycklig individ som är påläst i klimatfrågan om ”jorden har blivit varmare under det senaste århundradet”. Svaret är antagligen ”ja” till nästan 100%. Om man går vidare och frågar om människan kan tänkas ha en andel i den observerade obetydliga uppvärmningen som är ungefär en åttondedel av den normala månatliga temperaturvariationen från år till år i vårt klimat så är svaret sannolikt igen till nästan 100% ett ”ja”. Det är med de här två triviala frågorna Stephen Lewandowsky och andra ”forskare” har kommit fram till 97% koncensus gällande global uppvärmning. Det finns en trivial koncensus i frågan men man frågar aldrig de relevanta frågorna:

 • Är människans andel av den observerade obetydliga uppvärmningen farlig?
 • Är den observerade uppvärmningen farlig?
 • Kan människan i stor skala påverka vädret?

Svaret på alla tre frågorna är ”nej”. Om vi antar att människans andel i den observerade uppvärmningen sedan slutet av 1800-talet skulle vara 50% (vilket verkar mycket osannolikt, se bild nedan) så skulle människans andel vara 0,35 grader C vilket ligger under gränsen för vad en vanlig människa med en normal utetermometer kan detektera.

Observera hur temperaturen från ca. 1910 stiger fram till 1940 (källa GISS). Enligt tidigare IPCC rapporter måste denna temperaturstegring ha varit naturlig eftersom man uppskattar att ökningen av CO2 i atmosfären före detta var så liten att temperaturstegringen inte kan ha varit mätbar. Då man tittar på kurvan från ca. 1975 fram till år 2000ser man att uppvärmningen sker med en hastighet som är identisk med den under den tidigare delen av 1900-talet. Vilka är bevisen för att den andra uppvärmningsperioden inte har exakt samma, naturliga, orsaker som den första? Man påstår att över 50% av den observerade uppvärmningen beror på människan vilket då betyder att all uppvärmning efter 1975 måste ha varit förorsakad av människan. Varför tog då uppvärmningen slut strax före 2000-talet trots att CO2 utsläppen har fortsatt att öka. Hela problematiken ”stinker”, se häxförföljelserna under medeltiden nedan.

En normal utetermometer är i allmänhet specificerad med en absolut noggrannhet på +/- 0,5 grader C  och ett linearitetsfel av samma storleksordning. Resultatet är att en vanlig medborgare ”inte kan observera den skrämmande av människan förorsakade” uppvärmningen. Vi förutsätts däremot slå sönder vår nationella och personliga ekonomi för att lösa ett problem som för medborgaren själv är omätbart. O helga enfald! Vi har fallit tillbaka till en situation som påminner om brännandet av häxor på 1700-talet:

Man gav häxor skulden för dåligt väder och missväxt. Den Schweiziska tidningen ”Basler Zeitung” skriver bl. a. :

Håller vädret på att bli galet eller är det vi som hållet på att bli galna då vi tror att vädret har blivit galet?

Låt mig berätta vad som händer då vädret blir galet. Tänk dig att det inte regnade nästan alls under de senaste 11 månaderna. Löven faller från träden mitt på sommaren, boskapen dör av törst, skogsbränder härjar. Du kan vandra långt in i sjön Constanz som om det skulle vara en torr vinter, Rhenfloden blir till en liten bäck och vattnet kokar.

När hände det här?

Det hände år 1540. En torka som räckte nästan ett år, från Toscana till den Tyska gränsen, från Frankrike till Polen. Ett täcke av rök från brinnande skogar täckte kontinenten, liknande situationen vi såg i Ryssland 2010. Sedan kom antisommaren 1588: Det regnade och stormade under 88 av 92 dagar. Vinskörden skulle ha rymts i en hatt. Vi har aldrig sett en sådan sommar skrev den spanska armadans amiraler som var i samma situation som den brittiska flottan som drog sig tillbaka in i den engelska kanalen.

Hur kan man beskylla människorna för det dåliga vädret?

När vädret kontinuerligt var kallt och vått, som det var den här våren, måste de som drabbades hitta någon man kunde skylla problemen på. I de flesta fall beskyllde man kvinnor för häxeri. De som framförde beskyllningarna antog ofta att häxorna konspirerade med djävulen med vilken de hade haft sex. Utgående från dessa beskyllningar torterades misstänkta tills de namngav andra konspiratorer vilka i sin tur utsattes för samma behandling.  Stora grupper kvinnor brändes på bål. Man uppskattar idag att från 1430 till 1650 brändes 60 000 kvinnor på bål som häxor, inte på grund av väderhäxeri, utan till följd av konstigt väder. Man kan inte utesluta att om man skulle ha haft en vår liknande den år 2013 så skulle häxor ha bränts på bål.

Fråga till chefredaktör Jens Berg: Är Mikael Kosks ledare representativ för Hufvudstadsbladets klimatlinje. Vilka är de verifierbara bevisen på att vi står inför en katastrofal situation om vi inte radikalt ändrar hela vårt samhälle från grunden. Är Jens Berg säker på att vi inte upprepar häxförföljelserna, mobbhysteri, under medeltiden i en annan form?

Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: