Archive for the ‘Hbl då tidningen är som bäst’ Category

Klimatförändringen är inget nytt ;)

16/02/2014

Man brukar säga att mannaminne gällande väder är på sin höjd några år. Jag hörde nyligen från meteorologhåll att en motsvarande vinter som den vi har nu hade vi 2008 och också i början av 1990-talet … ingenting speciellt alltså.

Vi har överösts av domedagsprofetior där man konstaterar att vi kommer att få vintrar helt utan snö och att polarisarna kommer att smälta bort helt och hållet.

Är den här situationen ny?

I dagens Hufvudstadsbladet Hbl. 16.2.2014 hittar vi ett övertygande bevis på att det inte är mycket som har ändrats även om vi utsträcker mannaminnet från 2-3 år till över 60 år.

Varmt_klimat_igen_MUMIN

Tove Jansson(?) skriver på 1950-talet genom den gamla fiskaren: ”Ack dessa tider. Annat var det när jag var … ung. Vi hade snö till julen, och ett hav, och fisk.”

Osaken till att fiskaren konstaterar att man hade snö till julen är antagligen den att vintrarna på 1950-talet var relativt varma och relativt snöfattiga i södra finland där författaren rörde sig. Mumindalen hade varma vintrar på 1950-talet!

Från 1910 fram till ungefär 1940 steg temperaturen med samma hastighet som från 1975 till ungefär 1998. Temperaturen var lika hög på slutet av 1930-talet som den är idag … eventuellt var den högre om man inte beaktar kontinuerliga ”korrektioner” som leder till att vi ser en kraftig eventuellt skenbar temperaturstegring. Den gamla fiskaren tänker tillbaka på den egna barndomen på 1920-talet då det antagligen fanns rätt mycket snö redan vid julen. Jag kommer ihåg vintrarna i början av 1960-talet som relativt snörika i södra finland.

Intet nytt under solen …

Positivt om nyheter och nyhetsrapportering i Hbl!

28/11/2013

Hbl den 28.11.2013

Det var ett nöje att läsa Hbl idag. Jag skummade igenom tidningen på morgonen och uppfattade nyhetsrapporteringen som balanserad … och Hbl har i många många år redan haft en god layout som har gjort tidningen till ett nöje att bläddra i.

Till min glädje blev jag tvungen att lägga till en ny kategori i bloggen ”Hbl då tidningen är som bäst”!

IMGP5554

Jag tittade specifikt på klimatrapporteringen och hittade inget att invända mot … orsaken kan naturligtvis ha varit att jag inte hittade något alls från Hbls sida men detta är naturligtvis helt OK.

Hbl utmärkte sig igen väldigt positivt genom sin insändarspalt. Man må vara av vilken åsikt som helt om Hbls, då främst Peter Bucherts,  klimatartiklar men Hbl har på ett föredömligt sätt tillåtit andra synvinklar på klimatet på insändarsidorna.

Personligen uppfattar jag att Hbls rapportering med mycket små medel skulle ha kunnat bli perfekt om man ens några gånger per år hade låtit en utomstående expert som inte tillhör klimatetablissemanget presentera andra synvinklar inklusive bilder och kurvor.

Köp Hbl idag 😉 och titta på insändarna … motsvarande går inte att hitta i den finskspråkiga pressen!


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

This blog is written by Canadian journalist Donna Laframboise. Posts appear Monday & Wednesday.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: