Archive for the ‘Romaner’ Category

Tortyr i en annan värld

27/12/2019

Jag har samlat ett antal intressanta exempel på hur ett ”rättssamhälle” kan hålla misshagligliga personer fängslade i värsta fall veckor och de facto utöva psykologisk tortyr. Intressant att myndigheterna tydligen kan göra detta på ytterst lösa boliner och efteråt konstatera att vi tydligen gjorde ett litet misstag … bad luck for you!

Straffet personen får är inte den dom via domstol man skulle förvänta sig men som aldrig ges utan straffet är själv processen med häkte i fyllecell där personen av ”säkerhetsskäl” väcks med en timmes mellanrum och några dagar utan sömn utsätts för korsförhör. Åtal väcks inte eftersom det tydligen är fråga om ett politiskt beställningsverk.

Jag har tänkt använda liknande exempel i den kommande romanen …

Ett exempel på detta dök nyligen upp på SWEBBTV.

 

 

Att skriva Science Fiction

16/02/2014

Finns det någon skrivare som är intresserad av att som ett teamarbete skriva en Science Fiction roman på svenska? Jag har tänkt mig en fristående berättelse som inte är kopplad till föregångarna ”Undret från Kraterön” av min morfar Ole Eklund från slutet av 1930-talet och min egen roman ”Mars”.

Teknologi

Man kan idag se två separata teknologispår som skulle vara intressanta att utforska genom en SciFi roman.

Det ena spåret är tekniken för tredimensionella skrivare ”Maker”. Man håller idag aktivt på att forska i hur olika material kan skrivas ut. För en billig penning kan man idag köpa en skrivare som skriver ut delar i ABS termoplast. Det finns också teknik för att skriva ut metallkomponenter och det verkar självklart att man i vacuum med hjälp av pulver och elektrostatiska fält borde kunna skriva ut komponenter i olika keramiska material genom att smälta tunna pulverlager med hjälp av laser.

Det andra intressanta spåret är att fånga in asteroider med bana nära jorden. En asteroid med diametern 40 meter bör ge ungefär 120 000 ton råmaterial av vilket kanske 10 – 20% i form av metaller och resten material som borde gå att tillverka keramiska material av.

Vad skulle boken handla om

I en Science Fiction roman studerar man både tänkbara teknologiska scenarier och de samhälleliga förändringar teknologin kan tänkas ge upphov till. Jag har tänkt mig ungefär följande situation (som påminner om situationen då utvandringen till USA fick sin början):

  • Ovanstående teknologi existerar och det är lätt att i rymden bygga upp en extremt lätt 3D skrivare som klarar av att skriva ut plast, metall och keramer med hjälp av råvara som man utvinner från en infångad asteroid.
  • Vi har en situation där en liten men välskolad religiös grupp utsätts för systematisk förföljelse på jorden och man beslutar sig för att utvandra.
  • Den utsatta gruppen tillhör Bahá’ìreligionen. Baha’ierna är en lämplig målgrupp eftersom de betonar vikten av skolning. Bahai’erna har genom de senaste 160-åren i flera omgångar utsatts för förföljelse bl.a. eftersom de i religionens hemland har betonat jämställdhet mellan man och kvinna, krävt att flickor skall utbildas etc. Baha’ierna har också ett intressant demokratiskt system som i rätt hög grad skiljer sig från vår västerländska demokrati … på ett som jag ser det väldigt positivt sätt.

Tanken är att kort bekanta sig med hur den kommande bosättningen i rymden planeras i det fördolda. Utskriftsteknologi byggs i rymden med andra tillämpningar som täckmantel. Då en lämplig asteroid som varken är för stor eller för liten hittas så sätts projektet i rörelse. Man fångar in asteroiden och den mals långsamt sönder till råmaterial för bosättningen. Ett antal gigantiska 3D-skrivare bygger upp hela strukturen automatiskt utan att det behövs speciellt många människor som sköter det i princip helt automatiserade bygget.

Bilden är tagen från http://www.nss.org/settlement/space/.

Tanken är att ett antal extremt lätta 3D-skrivare bygger upp hela bosättningen. Tänk dig att du skär ett tvärsnitt genom bildens roterande hjul. För att man skall få till stånd en artificiell gravitation måste konstruktionen göras stor. Hjulets radie kan vara t.ex. 500 m med en rördiameter på t.ex. 125 m. Man får då ett hjul med en omkrets på ca. 3 km och en ofantlig beboelig yta på insidan. Genom att låta 3D-skrivare bygga upp konstruktionen i ett stort antal samtidiga segment så behövs väldigt lite mänsklig arbetskraft under byggnadsskedet.

Eftersom konstruktionen inte roterar under byggnadsskedet kan hela den ofantliga strukturen byggas upp med hjälp av extremt lätta robotskrivare som är lätta att, då en komponent blivit färdig, flytta till nya uppgifter. Hela konstruktionen planeras på jorden och endast de elektroniska ritningarna behöver överföras.

Byggrobotarna kommer att byggas av en enda relativt liten universell 3D skrivare som till en början används för att producera ett stort antal ntterligare skrivare innan det egentliga byggnadsarbetet startar.

Det finns ett antal tänkbara varianter för bosättningar och det är inte självklart att ovanstående exempel väljs.

På den sociala sidan skulle jag vilja studera hur en fast sammanknuten grupp människor klarar av problemlösning och konflikter under yttre press. Det finns intressant material om gruppen jag hade tänkt sätta i focus på adressen http://www.bahai.com/Bahaullah/principles.htm.

Baha’ierna använder en egen metod för problemlösning som i viss mån påminner om ”brainstorming”. Skillnaden är främst att man utgår från bön/meditation och söker lösningar som är till nytta för hela samfundet som betyder hela mänskligheten. Information om baha’ikonsultation hittar du här.

Videon är tagen från från YouTube.

Baha’ierna är också intressanta genom att de uppfattar att alla de stora religionerna har samma källa. Det finns alltså ingen a’ priori konflikt mellan de olika religionerna. De objektiva olikheter man kan se är inte fundamentala utan man kan betrakta olikheterna som intressanta kryddor som gör olika människogrupper intressanta. Olikheterna ses i hög grad vara en följd av den tidsperiod och det samhälle då en specifik religion har framträtt. Det finns rätt mycket material på nätet se t.ex http://www.bahai.org/.

Ett baha’itempel har alltid nio kanter med en dörr på varja kant. Dörrarna symboliserar en ingång får alla världens religioner. I ett baha’itempel hålls inte regelrätta ”gudstjänster”. Däremot finns alla de stora religionernas skrifter tillgängliga så att besökare kan stilla sig genom bön och meditation. I ett tempel kan man anordna olika tillställningar med ett spirituellt innehåll … endast musik producerad av den mänskliga rösten framförs i ett tempel.

Kontakta mig om du är intresserad av att delta!

Undret från Kraterön

14/03/2013

”Undret från Kraterön” är en mycket tidig science fiction roman skriven av min morfar Ole Eklund. Boken publicerades år 1939 d.v.s. strax före andra världskriget. Som barn läste jag boken flera gånger och gillade den bra trots vissa inexaktheter.

Då man läser Ole Eklunds roman bör man hålla i minnet att största delen av den teknik vi känner idag inte existerade. Man ser att dr Ole Eklund var väl påläst gällande bl.a. kärnfysik. Under denna tid jobbade fysiker i hemlighet med att lösa problemet med kärnklyvning. Det är intressant att Ole Eklunds ultratunga grundämne som han använder som lyftmotor i rymdskeppet Tellus i ett expanderat periodiskt system befinner sig i ett område som man idag har spekulerat om att det just där kunde finnas relativt stabila ultratunga grundämnen. Man kan inte idag på konstgjord väg syntetisera något ultratungt grundämne från detta område. Det är självklart att Tellus lyftmotor inte kan fungera.

Boken ”Undret från Kraterön” publicerades också på tyska under namnet ”Die Reise der Tellus”.

Min roman ”Mars”, se separat artikel, är en fortsättning på romanen ”Undret från Kraterön” ungefär sjuttio år senare. Jag har med avsikt hållit kvar vissa element från den ursprungliga romanen, det är fråga om ett medvetet val och nostalgi. Romanen ”Mars” använder dock modifierad teknologi som delvis eventuellt ligger bakom hörnet.

Med tanke på min kära syster Dankka i Norge och naturligtvis alla läsare som är intresserade av att läsa riktigt gammal svensk science fiction har jag scannat Ole Eklunds bok i pdf format. Formatet är två kapitel per fil för att paketen inte skall bli onödigt stora. Det bör vara möjligt att använda filerna direkt på en läsplatta. Alternativt kan man naturligtvis läsa på en dataskärm eller skriva ut paketet på papper.

UndretFrånKraterön1_2
UndretFrånKraterön3_4
UndretFrånKraterön5_6
UndretFrånKraterön7_8
UndretFrånKraterön9_10
UndretFrånKraterön11_12
UndretFrånKraterön13_14
UndretFrånKraterön15_16
UndretFrånKraterön17_18
UndretFrånKraterön19_20

Boken får fritt laddas ner och läsas och om så önskas skrivas ut på papper. Ole Eklunds barn äger dock rättigheterna till boken ”Undret från Kraterön”.

Eklund, Ole Arthur (f. 11/3 1899 Kuopio, d. 2/11 1946 Hfrs), biolog, fil.dr 1931. E. blev 1927 lektor i biologi och geografi vid Svenska lyceum i Hfrs och 1933 docent i botanik vid Helsingfors universitet. Han var en uppskattad populärvetenskaplig författare och föredragshållare; publicerade även äventyrsromanen Undret från Kraterön (1939) och pojkboken Mikrogossarnas äventyr (1943). E. blev efter andra världskriget den ledande kraften inom Samfundet Finland-Sovjetunionens svenska avdelning och var chefredaktör för dess tidskrift Kontakt. Se även biologi.

Meddela mig gärna om någon av filerna inte fungerar!

Mars

12/03/2013

Mars  (en science fiction roman av Lars Silen)

parmblad

Min morfar dr. Ole Eklund var på 1930-talet en känd radioröst och en tidig science fiction författare. I min barndom läste vi med stor behållning ”Mikrogossarnas äventyr”  där mina morbröder var huvudpersonerna krymta till nästan mikroskopisk storlek. Pojkarna fick uppleva många realistiska äventyr sedda genom en biologs mikroskop. Ole Eklund skrev också boken ”Undret från Kraterön” som handlar om en flygning till Venus och den tropiska värld man tänkte sig där. Boken publicerades år 1939. Boken publicerades också på tyska som ”Die reise der Tellus”.

Vi vet idag, eftersom rymdsonder har landat på Venus, att liv på Venus yta inte är möjligt eftersom temperaturen ligger nära 400 grader C. Ole Eklunds roman kommer således i historiens ljus att gå över i fantasy litteratur på samma sätt som tidiga science fiction romaner om Mars. Ole Eklunds beskrivning av de tänkta livsformerna på Venus är mycket intressanta.

Jag lekte länge med tanken att skriva en fortsättning på Ole Eklunds roman. För några år sedan gjorde jag slag i saken och började skriva. Boken kan laddas ner via länken nedan i pdf-form. Man bör således utan problem kunna läsa boken bekvämt på bokläsare och pekdatorer. Boken får läsas och distribueras fritt i oförändrad elektronisk form men jag behåller rättigheterna till den.

Jag har strävat efter att göra boken ”Mars” möjligast realistisk även om detta inte har varit helt möjligt då jag vill hålla kvar kontakten till orginalet. Den teknik som används i boken är inte fritt uppfunnen och det kan hända att något av det som beskrivs kan bli verklighet i framtiden.

Boken ”Mars” kan laddas ner här

Senaste versionen Mars7

Mars7.pdf i pdf version 1.3

Boken är uppdaterad från Mars6.pdf till Mars7.pdf den 14.3.2013 . Förändringarna är kosmetiska och en mängd stavfel etc. har korrigerats.Meddela gärna om fel du hittar.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: