Om ”Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till”

IMGP5558
Karusellen om ”Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till” började genom en insändare i Hbl av mig där jag ifrågasatte den ensidiga klimatrapporteringen i Hbl. Hbls ”Expert” verkar vara Peter Buchert. Observera hur Hbls temperaturkurva i den första bilden går mitt i spagettin av klimatmodeller. Det här är ren förfalskning och IPCC har internt använt sig av bilderna nedan i den preliminära rapporten. Samma kurva som nedan fanns i något fulare form i den första versionen av IPCCs material som läckte ut till offentligheten för nästan ett år sedan.

Observera den skrämmande ”röken” från kyltornen (inte skorstenar) i Hbls stora bild … den skrämmande röken är till hundra procent vattenånga. Varför väljer man en sådan illustration?

Jag skrev en insändare som började med:

Hbl införde för en tid sedan en rättelse gällande en nyhetsanka. En person undvek mirakulöst en flygkrasch men nyheten var falsk. Det ser alltså ut som om Hbl faktiskt ibland kontrollerar det man publicerar. Det vore ur läsarnas synvinkel bra om samma kontroll också kunde utsträckas till klimatrapporteringen där kostnaderna politikerna försöker påföra samhället är astronomiska. Propaganda borde inte publiceras som nyheter (Peter Buchert 9.11.2013), men kanske Hbl saknar kunskap att skilja propaganda från verkliga nyheter?

 Hbl har satt in nya krafter för att i ankdammen lobba för ett klimatavtal. Bilden i Hbl den 9.11.2013 visar gällande temperaturstegringen vid markytan (källa IPCC) är falsk. Bilden visar skenbart att den mätta termperaturutvecklingen skulle ligga mitt i klimatmodellernas spagettikurva. I verkligheten ligger den mätta temperaturen idag nedanför t.o.m det lägsta scenariet trots ökande CO2 i atmosfären. Se http://bobtisdale.files.wordpress.com/2013/10/figure-1-ipcc-ar5-figure-11-9-w-caption.png .

Om normala vetenskapliga resonemang skulle gälla så skulle man för flera år sedan ha kastat modellerna på sophögen eftersom de inte motsvarar verkligheten.

 IPCC fixade problemet på ett för politiker typiskt sätt. Man flyttade molnet av modeller vertikalt så att den mätta temperaturen läggs mitt i molnet varefter man kan påstå att modellerna stämmer. Här borde varningsklockorna ringa för varje tänkande människa. Riktig vetenskap bedrivs inte så att man skriver ihop en vetenskaplig rapport och gör ett preliminärt sammandrag för beslutsfattarna. Därefter samlas beslutsfattarna för att diskutera hur sammandraget skall se ut varefter den vetenskapliga grunden justeras så att den skall motsvara politikernas beslut. Vi skrattade åt den här typen av vetenskap som bedrevs i det forna Sovjetunionen men idag sysslar våra egna politiker och av politikerna betalda vetenskapliga prostituerade med exakt samma sak. Det är kanske inte utan orsak man skämtar om EU som EUCCCP … det börjar finnas många likheter.

Buchert konstaterade att om jag har någonting att invända mot IPCCs sanningar så skall jag göra en felanmälan till Schweitz … där IPCC har sitt högkvarter.

Jag skrev följande svar till Buchert, ett svar som Hbl inte kommer att publicera 😉 . Däremot fick jag ett svar av Hbls Chefredaktör Jens Berg. Bergs svar hittar man  i slutet av den här artikeln.

Nedanstående inlägg var tydligen alltför eldfängt:

Den tredje statsmakten

Man brukar kalla massmedia den tredje statsmakten. Orsaken till detta är att man har uppfattat att massmedias uppgift är att kritiskt granska regering och riksdag … och andra maktfaktorer i samhället. Peter Buchert har som journalist tydligt fått något om bakfoten då han tydligen utan att blinka sväljer allt, inklusive kamelerna, man kastar ner till pöbeln från maktens tinnar.

Peter Buchert konstaterar att IPCCs rapporter består av tusentals vetenskapliga artiklar som har förhandsgranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Om Peter Buchert hade gjort sitt fotarbete som journalist skulle han på 30 sekunder ha fått fram att föregående rapport (AR4) innehöll ca. 30% såkallat grått material bl.a. producerat av Greenpeace och WWF. IPCCs chef Rajenda Pachauri påstod faktiskt med djupa brösttoner angående föregående rapport att endast publikationer som genomgått peer review hade tagits med, Peter Buchert har rätt i det. En oberoende kontroll av IPCCs rapport visade att Pachauris påstående var lögn och Peter Buchert borde ha upptäckt detta och inte blint trott på sin auktoritet.

Har IPCC lärt sig något? Om Peter Buchert hade grävt lite djupare hade han upptäckt att IPCC löste problemet med grå litteratur i AR4 genom att i kommande rapporter (AR5) explicit tillåta mera grå litteratur. IPCC har också beslutat att frångå kravet på vetenskaplig kompetens och i stället kräva en jämnare geografisk och könlig fördelning bland personer som arbetar med rapporterna. Peter Bucherts svar är således falskt, antingen vet inte Peter Buchert vad han talar om eller så vilseför han medvetet tidningens läsare.

Peter Buchert avslutar med att ”Om Lars Silén finner brister i rapporten skall han vända sig till IPCCs sekretariat i Schweiz”. Ja tack! Jag har levt i illusionen att en journalists uppgift är att ge en balanserad, objektiv och möjligast korrekt bild av olika samhälleliga problemställningar och inte blint relatera det makten vill att vi skall höra.

Uppfattar Hbls chefredaktör Jens Berg rapporteringen om IPCC, klimatet och klimatmötet i Polen som objektiv och balanserad och i såfall varför? Har Hbl enligt Jens Berg fyllt sin uppgift att belysa en extremt viktig samhällelig fråga på ett sådant sätt att tidningens läsare självständigt kan bilda sig en balanserad uppfattning i frågan? Har alla relevanta frågeställningar belysts av Hbl? Personligen uppfattar jag inte att skeptikers insändare i Hbl, tack för det, kompenserar en extremt ensidig vinkling av klimatpolitiken från Hbls sida.

Lars Silen, Fysiker Esbo

Etiketter: , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: