Posts Tagged ‘resonanser b1-’

Att flytta resonanser

01/04/2014

Jag gjorde en serie små modifikationer på min Guarneri #3 som har varit utlånad. Eftersom fiolens resonanser låg strax utanför de accepterade tumreglerna för ett toppinstrument beslöt jag flytta resonanserna B1- , A1 och B1+ så att fiolen ligger inom det önskade intervallet.

G3_movin_resonances

Fig. 1  Justering av botten/lock så att fiolens resonanser läggs på önskad plats.

Hur kan man flytta huvudresonanserna

Slipning av bottenplattan påverkar i huvudsak B1+ medan slipning av locket påverkar B1-.  Jag fixade problemet med låg B1- genom att tunna av området under lockets ringmodsbåge nere vid stränghållaren. Detta område påverkar B1- rätt kraftigt.

 


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

This blog is written by Canadian journalist Donna Laframboise. Posts appear Monday & Wednesday.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: