Posts Tagged ‘FST’

Mitt kliv in i klimatdebatten (Lars Bern)

22/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

Fram till början av 2008 tillhörde jag de som fullt ut trodde på IPCC:s larm om klimatet. Jag hade lärt känna IPCC:s ordförande Bert Bolin under min tid som chef för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och mina år som ordförande i Det Naturliga Stegets miljöinstitut. Jag hade som många andra stort förtroende för Bolin och såg ingen anledning att betvivla det han sa. Men sedan hände saker som ändrade allt.

Bilden är länkad till den ursprungliga artikeln, se länk nedan.

Våren år 2008 reagerade jag på en annonsbilaga i Svenska Dagbladet där Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Anders Wijkman uppträdde som annonspojkar för etanolindustrin. Med tanke på mina mångåriga och dåliga erfarenheter av etanol som drivmedel skrev jag ett mejl till Karlsson där jag ifrågasatte det lämpliga i att han lånade ut vår förenings goda namn till ett så ur miljösynpunkt tvivelaktigt syfte. Hans mycket nedlåtande svar blev en mindre chock, så jag gick vidare och skrev en artikel som togs in på SvD Brännpunkt. Den gav sedan upphov till en upphetsad debatt med Karlsson och Wijkman. Tonläget i svaret på mitt mejl och i debatten fick mig konfunderad…

Läs hela artikeln här.

Europa börjar vakna till insikt om ekonomiskt självmord

22/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

Ungefär två femtedelar av världens elproduktion är baserad på kolkraft. Under årtiondena efter Sovjetunionens fall har man förbättrat rökgasreningen i europeiska kolkraftverk så att utsläppsmängderna av flygaska och svavelföoreningar är minimala. Bilden av bolmande skorstenar som man älskar visa i media är falsk eftersom det man ser inte är rök utan koldioxid och vatten båda förbränningsprodukterna är livsviktiga på jorden.

Polen som är värdnation för klimatmötet november 2013 har sedan landet blev medlem i EU konsekvent motsatt sig alltför långt gående begränsningar i användning av kol som energikälla. Landet har ofantliga koltillgångar och sannolikt också ofantliga naturgastillgångar, ofta förekommer kol och naturgas inom samma områden. Varför skulle landet kasta bort en ofantlig ekonomisk resurs utan något annat resultat än sänkt levnadsstandard och minskad ekonomisk tillväxt? Det går lätt att visa att inverkan på en eventuell global temperaturstegring är så liten att den är omätbar.

Den eknomiska recession Europa har gått igenom är delvis en följd av en global strukturomvandling men den är också självförvållad. Man har uppskattat att för varje grönt jobb man skapat, vindkraft och solkraft, så har två andra jobb försvunnit. Europeisk tillverkningsindustri måste för att den skall kunna klara sig i den globala konkurrensen använda den nyaste tillverkningstekniken och den måste ha tillgång till billig energi. Resultatet av europeiska experiment med såkallade hållbara energikällor har varit att hundratusentals jobb har exporterats till utvecklingsländerna … främst Indien och Kina.

Rubriken för det här inlägget är ”Europa börjar vakna till insikt om ekonomiskt självmord”. Om rubriken ger en korrekt bild av verkligheten bör politiker på många plan diskutera problemen. Varför hör vi inget om den diskussionen?

Vad händer i Storbrittannien?

Vebbtidningen ‘Mail online’  hade nyss en artikel som visar vad som diskuteras:

Premiärminister Cameron säger ”Skär bort den gröna skiten!”

David Cameron har gett order till sina ministrar att begrava den ”gröna skiten” som man ger skulden för höga energiräkningar och för att förstöra ekonomins konkurrenskraft säger en källa.

Premiärministern som en gång sade sig leda den ”grönaste regeringen någonsin” har publikt lovat att skära bort gröna skatter som höjer de årliga energiräkningarna med mer än 110 pund.

En källa inom Tory sade att Mr Camerons budskap är mycket mera direkt. Källan säger: ”Han säger till alla, ‘Vi måste bli av med den här gröna skiten’. Han är helt fokuserad på det.”

… Men även om han fortfarande med läpparna bekänner sig till behovet att göra något åt klimatförändringen så har hans entusiasm för gröna frågor mattats av då regeringen har försökt hantera den ekonomiska krisen.

I september sade kanslern George Osborne att Brittanien inte skulle gå före resten av världen vad gäller hantering av klimatförändringen.

Man hör idag samma röster från Europas motor Tyskland (se: WUWT, Germany fears de-industrialization).

Till följd av Tysklands övergång till grön energi håller energiproserna på att explodera. Konsumenter och företag betalar priset medan Tyskland står inför av-industrialisering. Ekonomer uppskattar att kostnaden för övergången till grön energi kommer att ligga på ca. 170 miljarder Euro år 2020. Det här är mer än dubbelt mer än den summa Tyskland skulle tvingas skriva av om Grekland skulle dra sig ur unionen. ”Avindustrialiseringen har redan startat” varnar EUs energi kommissionär Guenter Oettinger
–Handelsblatt, 23 May 2012

Det kan vara värt att notera att Tysklands utsläpp av koldioxid inte har minskat. Orsaken är att opålitliga energikällor såsom vindkraft och solkraft kräver att reservenergikällor körs på tomgång kontinuerligt för att de skall finnas till hands då de ”gröna källorna” inte klarar av att producera energi.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association. New posts: Mondays & Wednesdays.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: