Posts Tagged ‘klimatpropaganda’

”Persona non grata” i Hufvudstadsbladet ?

08/09/2014

Hbl:s (Tua Ranninens) artikel publicerades den 31.8.2014. Eftersom det nu har gått över en vecka sedan artikeln publicerades börjar en rättelse i Hbl vara irrelevant. Jag beslöt därför att publicera nedanstående inlägg på nätet.

Många av mina läsare vet att jag är mycket skeptisk 🙂 till det domedagsnyhetsflöde vi kontinuerligt utsätts för i nyhetsmedia. Jag har under många år varit en rätt flitig skribent på Hufvudstadsbladets (Hbl) rätt populära insändarspalter och det område jag främst har bevakat har varit klimatfrågor.

Mitt deltagande i Hbl tog slut för något år sedan då jag kritiserade Hbl:s rapportering som ensidig och dessutom hade mage att konstatera att en ensidig nyhetsrapportering på sikt gräver en grav för dagens nyhetsmediers huvudfåra däribland Hbl. Varför skulle jag köpa en tidning vars nyheter inte är pålitliga speciellt då jag har tillgång till nyheter betydligt snabbare på nätet? Motargumentet är naturligtvis att Hbl sållar nyhetsflödet för sina läsare för att göra materialet lättare att ta till sig. Vilket värde har då sållningen om viktig information lämnas bort eller förvanskas av mediapolitiska orsaker? Vilket tilläggsvärde ger tidningen om jag inte kan lita på att tidningens sållning är neutral … jag lever inte i Ryssland ännu tror jag !?

Hufvudstadsbladet har haft två artiklar om Ililissat på Grönland. Den första artikeln såg ut så här:

IMGP0428

Tua Ranninens första artikel från Grönland

Katastrofpropaganda av högsta kvalitet. Hur kan Hbl som säger sig producera kvalitetsmaterial publicera det här och med den här rubriksättningen? Ofta är rubriken frikopplad från artikeln men i det här fallet hittar man samma uppgifter i texten vilket måste betyda att det inte är fråga om ett misstag.

Jag skrev följande insändare till Hbl för att korrigera dumheterna men det ser ut som om tidningen inte skulle ta in insändaren eftersom den innehåller kritik 🙂 .

Ett försök till rättelse av Hbl:s uppgifter:

Nyspråk i Hbl(*)?

I Hbl den 31.8.2014 läser vi att “Ingenstans är klimatförändringen så påtaglig som på Grönland där isen smälter framför ögonen på en.” Det konstateras också att iskanten drar sig tillbaka med 25 meter per dygn eller som rubriken uttrycker det med en meter per timme.

En fråga till Hbl och Tua Ranninen: Då en isflod/glaciär rör sig mot havet med hastigheten 25 meter/dygn betyder detta faktiskt enligt Hbl:s nyhetskriterier att isranden rör sig bakåt med denna hastighet? Eftersom det tydligen är fråga om en helt ny fysik är en ingående förklaring nog nödvändig.

Enligt Hbl:s logik borde man då rapportera att t.ex. Kymmene älv drar sig tillbaka med en meter per sekund vid Langinkoski (hastigheten är skakad ur rockärmen). Varje läsare vet att detta vore absurt. Varför använder man denna typ av rapportering gällande Isfjorden på Grönland?
Ilulissat_google_maps
Avståndet från Ililissat vid mynningen av Isfjorden till inlandsisen är ca. 50 km mätt med hjälp av Google maps. Hbl konstaterar att iskanten drog sig tillbaka med hastigheten 5,7 kilometer per år, år 1992, och att hastigheten år 2002 hade accelererat till 12,6 km. Den intressanta frågan blir då varför Isfjorden fortfarande är full av is hela vägen från inlandsisen till mynningen då isen enligt Hbl borde ha dragit sig tillbaka 10×5,7 = 57 km + 12×12,6 km = 151 km totalt alltså 208 km. Enligt Hbl:s uppgifter borde isranden idag befinna sig 208 km från kusten! Isfjordens längd från kusten till inlandsisen är enligt Google maps ca. 55 km. Kan Tua Ranninen eventuellt se ett litet problem?

Lars Silén, Fysiker, Esbo

(*) Nyspråk (Ur Wikipedia):

Orwellska (engelska Orwellian), efter den brittiske författaren George Orwells roman 1984, är en benämning på ett eufemiskt språkbruk som beskriver verkligheten i förskönande syfte för att kamouflera ordets egentliga innebörd. Ett exempel från 1984 är institutionen fredsministeriet, vars uppgift är krigföring.

Vi ser i exemplet ovan hur Orwell använder benämningen ”fredsministeriet” för en institution vars uppgift är att leda krig. Tua Ranninen och Hbl hakar på det Orwellska nyspråket på ett förträffligt sätt. En glaciär som flyter mot havet med hastigheten en meter per timme beskrivs nu som att glaciären drar sig tillbaka med hastigheten en meter per timme d.v.s. man har vänt 180 grader på situationen.

Hbls användning av Orwellskt språk skulle vara roande om det sker någon enstaka gång av misstag. Problemet är att det sker ideligen och jag har svårt att tänka mig att den här typen av betydelseförändringar skulle vara en följd av redaktörernas dumhet.

Det finns ett talesätt som ungefär säger: ”Tillskriv inte människor onda avsikter om agerandet kan förklaras med dumhet”. Men om människor tidigare har kunnat prestera helt vettig text så kan det ju inte vara fråga om dumhet eller hur?

Mera information om isfjorden:

http://www.fnsin.nu/artiklar/Brev_fr_Ilulissat_art.htm

 


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: