Posts Tagged ‘Stämning av fiolens plattor’

CARLEEN HUTCHINS en fiolbyggarmästare

17/03/2014

Carleen Hutchins har sedan 1950-talet i mycket hög grad påverkat den moderna fiolbyggnadskonsten. Carleen Hutchins stora bidrag var metoden att akustiskt stämma fiolens fria plattor d.v.s. innan komponenterna limmades ihop till en fiol. Stämning av plattorna till specifika toner och kontroll att plattorna svänger på önskat sätt med hjälp av Chladnymönster gjorde att fiolbyggandet blev mycket mera förutsebart än tidigare.

Jag blev tipsad om nedanstående korta video av min vän Anders. Längden på videon är 6 minuter och den ger en god bild av personen Carleen Hutchins samt av vissa av Hutchins byggmetoder.

Vid tiden 4 minuter visar Carleen Hutchins hur hon stämmer en fiolkropp från utsidan. Detaljen är intressant eftersom jag gör samma avstämning av fiolkroppen men min metod* som går ut på att kroppen slipas på insidan då den är spelbar tillåter att instrumentet är färdigt lackat då justeringarna görs.

Inre slipning tillåter att i princip godtyckliga fel på plattorna, då plattorna blivit alltför tjocka, kan korrigeras på det färdiga instrumentet. Man kan rätt enkelt med hjälp av dator och olika akustiska mätmetoder mäta sig fram till var det finns fel på en fiol som inte fungerar bra. Alternativt kan man använda hörseln och knacka sig fram till punkter av obalans i plattorna. Jag brukar som regerl stämma plattorna akustiskt symmetriskt över fiolens mittlinje så att knacktonerna i kanterna är någorlunda lika. Då knacktonen är lika i två punkter är också spänsten i locket ungefär lika … något jag uppfattar att klangen blir bättre av! Carleen Hutchins metod för att stämma de fria plattorna är dock på intet sätt föråldrad. Ju bättre man lyckas med tjockleksgradueringen av plattorna innan fiolen limmas ihop, desto mindre behöver man slipa senare.

(*) Utvecklad tillsammans med min bror fysikern Johan Silén.

Språket i videon är engelska.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association. New posts: Mondays & Wednesdays.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: