Posts Tagged ‘Svensmark’

Om moln, Solen och kosmiska strålar

03/12/2013

Under de senaste årtiondena har det i det vetenskapliga samfundet pågått ett stort ”gräl” gällande vilka faktorer som i huvudsak påverkar jordens klimat.

En grupp, representerad av IPCC och europeiska politiker, påstår att jordens temperatur bestäms av halten koldioxid i atmosfären. Den här gruppen konstaterar att de inte kan komma på någon annan förklaring till den observerade temperaturstegringen än koldioxiden … problemet börjar idag vara att koldioxidhalten fortsätter att växa medan temperaturen hålls konstant. I stort sett alla klimatmodeller visar att temperaturen sedan början av 2000-talet borde ha stigit nästan 0,3 grader medan temperaturen i verkligheten har sjunkit något.

En annan grupp konstaterar att det är självklart att solen är den faktor som driver jordens klimat. På en trivial nivå är det här naturligtvis sant. Problemet är dock att mätningarna av solstrålningens intensitet d.v.s. hur mycket värme jorden tar emot från solen visar att variationerna i solstrålningens effekt inte räcker till för att förklara de observerade temperaturförändringarna.

En tredje grupp har gjort experiment där man simulerar hur den kosmiska strålningen påverkar molnbildningen. Videon nedan presenterar Svensmarks forskning kring sambandet mellan kosmisk strålning och molnbildning. Det visar sig att mycket små variationer i mängden eller typen av moln har en effekt som är mycket större än den värmande effekt den ökande andelen koldioxid har.

Observera forskarnas kommentar i slutet av videon där de konstaterar att de inte har fått sina resultat publicerade i någon klimattidskrift. Det här stämmer väl överens med uppgifter från läckta epostmeddelanden från den styrande klimatklicken runt IPCC. Man förhindrar aktivt att icke önskade forskningsresultat publiceras. Om en liten grupp forskare kan styra systemet för peer review så leder detta till en grov snedvridning av vetenskapen.

Bloggen NoTricksZone (Gosslin) hade nyligen en intressant artikel om samma fenomen d.v.s. moln. Gosslin hittade informationen genom IPCC men IPCC kastar bort informationen eftersom den är mot IPCCs uttalade uppgift d.v.s. att söka stöd för mänsklig klimatpåverkan. Klimatinverkan från moln beror inte av människan och därför borde den antagligen sopas under mattan.

Bilden visar hur molnigheten kontinuerligt har minskat sedan 1980-talet. Förändringen tog slut ungefär kring år 2000.

Bilden visar mängden solstrålning som når markytan d.v.s. den del av solenergin som faktiskt värmer jorden och de lägre delarna av atmosfären.

GISS temperaturkurva som den såg ut innan man via justeringar ökade uppvärmningen så att 1998 blev varmare än tiden kring 1940. Lägg märke till den intressanta korrelationen mellan molndata och temperatur.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

This blog is written by Canadian journalist Donna Laframboise. Posts appear Monday & Wednesday.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: