Posts Tagged ‘Greenpeace’

Det handlar om pengar, NGO, gröna och kändisar och EU-valet

23/05/2014

Grävande journalister gjorde en videobandning av gröna kändisar som hade kallats till ett möte för att diskutera en ”dokumentär” mot såkallad ”frakking” med en arabisk oljeproducent som betalare. Projektets pris var nio miljoner dollar.

”Vi har inga moraliska problem … det handlar endast om pengar.”   Dokumentären planeras explicit så att tittaren skall dra den felaktiga slutsatsen att gröna kändisar finansierar filmen.

WWF, Greenpeace och en mängd andra globala NGO spelare är uppbyggda så att ekonomisk insyn saknas men organisationerna har en ofantlig politisk makt genom olika underliggande gräsrotsorganisationer som dock själva saknar all makt.

Då vi talar om nedmonteringen av det Europeiska samhället, avindustrialisering, förstörelse av energi-infrastruktur och på slutändan 10 – 20% arbetslösa så kan det vara värt att fråga sig om beslutsfattarna har det allmänna bästa för ögonen eller om det är som med de amerikanska kändisarna ”Vi har inga moraliska problem … det handlar bara om pengar.” Jobbar din kandidat med Europas bästa för ögonen eller är avsikten med verksamheten att fylla de egna fickorna? Hur kommer din kandidat att rösta gällande pålitlig energi och möjlighet till industriell produktion i Europa? Är din kandidat köpt av utomstående aktörer eller är det en person du kan lita på att tänka själv och arbeta för vårt gemensamma bästa.

Våld, Greenpeace och ekoterrorism

27/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

I Hbl den 27.11.2013 ingår en artikel med rubriken ”Aktioner en risk i Greenpeaces strategi”. Greenpeace aktivisten Timo Puohiniemi konstaterar att man aldrig använder våld då man t.ex. bordar en borrplattform.

Eftersom en orsak till att ryssarna tog hårt i mot Greenpeace precis var att man bl.a. rammade ryska myndighetspersoner med gummibåt så kan det vara kul att titta på några videoexempel …

Observera hur Greenpeace aggressivt kör på de svarta ryska gummibåtarna. Slutresultatet är att ryssarna skjuter flera salvor varningsskott.

Jag är ingen anhängare av valfångst och jag anser att japanernas ”vetenskapliga” valfångst absolut bör fördömas. Däremot anser jag som seglare att det aldrig kan finnas orsak att på havet med avsikt ramma ett annat fartyg.

Det här är en lång video från insidan av ekoterroriströrelsen. Igen konstaterar jag att jag inte understöder valfångst etc. men att påstå att de gröna terroristerna inte skulle använda våld håller inte riktigt vatten… Det är också rätt intressant att se hur man provocerar befolkningen till att t.ex. kasta sten på Greenpeace för att eventuellt få fram skråmor och blod … som ger bra rubriker.

Betyder Hbls vinkling att man sympatiserar med terrorism?


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: