Posts Tagged ‘Hbl. Hufvudstadsbladet’

Blåsning: Tipping points, plötsliga (katastrofala) förändringar

24/11/2013

Nyheter Hbl inte vill att du skall känna till!

Vi har under många år matats med varningar att om vi inte genast gör något åt koldioxidutsläppen så kommer vi att nå en punkt (tipping point) där klimatsystemet plötsligt blir instabilt och går över i ett nytt kvasistationärt tillstånd. Man har talat om att inlandsisen plötsligt skulle glida ner i havet med en resulterande plötslig höjning av havsytan på flera meter, golfströmmen skulle plötsligt sluta strömma upp mot norden o.s.v.

Trots skrämselpropagandan vi har matats med tror inte heller IPCC på de här skrämselscenarierna.

Ingmar Nordlin har på Stockholmsinitiativet sammanfattat situationen så här:

En ”tippingpoint” i AGW-hänseende betyder att våra koldioxidutsläpp gör att någon faktor i systemet ändras abrupt och irreversibelt (tropiska skogar som försvinner, inlandsis som smälter bort, metanutsläpp i Arktis, monsunregn som upphör etc.) som i sin tur kanske innebär att den globala temperaturen plötsligt och obevekligen ökar i accelererad takt. Vid sidan av extremväderhändelser så är även detta ett kärt tema för våra storstadsmedia. Särskilt våra statliga etermedia, SvT och SR, har under flera år skrämt upp allmänheten med att vi närmar oss sådana tippingpoints. För detta ändamål inkallar man våra eviga domedagsprofeter och ”klimatexperter”: Rockström, Wijkman, Axelsson och Holmgren. Och deras ord väger ju tungt i den tillåtna offentliga debatten!

Då kanske det är lite pinsamt att läsa en sammanfattning (kap 12 s. 78 i AR5, se länk nedan) av vad IPCC egentligen säger i sin stora rapport. Det finns nämligen inte mycket vetenskap som stödjer tesen om alla dessa tippingpoints.

Du kan läsa den ursprungliga artikeln på svenska här: Tipping point nedtonade – ja, utraderade.


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: