Posts Tagged ‘IPCC’

Det händer i Australien

31/12/2013

Den skotska journalisten och författaren Charles Mackay skrev en känd bok ”Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds” ungefär ”Otroliga populära vanföreställningar och mobbgalenskap”.

TheAustralian

Kolumnisten Maurice Newman som är ordförande för premiärministerns ekonomiska råd var vd för ABC (Australian Broadcasting Company) och kansler för Macquarieuniversitetet fram till 2008. Maurice Newman hänvisar på paradplats till Charles Mackays bok om vanföreställningar och mobbgalenskap men han lägger till:

“I hans otroliga krönika över mänsklig godtrogenhet, otroliga vanföreställningar och mobbgalenskap skrev Charles Mackay: ”Människan, har det sagts så väl, tänker som en flock; och människan blir galen i flockar, de återfår dock förståndet långsamt en efter en.

Det är synd att Mackay inte levde tillräckligt länge för att få inkludera den antropogena globala uppvärmningen i hans lista över allmänna villfarelser. Det har aldrig funnits någon större.”

Newman kommenterar Tyskland och Storbrittanien:

”Australien har också gripits av klimatgalenskap. Den här galenskapen har varit en viktig faktor i utslagningen av tillverkningsindustrin. Man skyller på den Australiska dollarn och olika industrirelaterade policies. Men för vissa tillverkare har den starka Australiska dollarn varit till fördel medan relativt höga löner har varit en normal del av det industriella landskapet. Det är det aldrig tidigare skådade höga energipriset som har drivits upp av målet för förnybar energi och kolskatter som på slutändan har förstört vår konkurrenskraft. Trots all propaganda gällande gröna jobb så verkar Australien ha samma erfarenhet som Europa: För varje grönt jobb som skapas förlorar man två till tre jobb i realekonomin.

Den vetenskapliga villfarelsen, religionen bakom klimatkorståget, håller på att falla ihop. Den globala temperaturen har inte förändrats på 17 år. Enligt klimatforskaren Roy Spencer ”Under den period man har mätt med satellit, 1979-2012, får man både för satellittemperatur och temperatur mätt vid marken temperaturtrender som ligger under 87 av de 90 klimatmodeller som användes vid jämförelsen — det betyder att 97 procent var fel.”

Gällande vindkraftverk, trevliga relationer i den inre ringen samt statliga subsidier ställer han den fråga som borde ha ställts för fem år sedan: ”Var är indignationen? Var är den undersökande journalismen?”

Samma fråga kan ställas till vårt kära Hufvudstadsbladet. Var har den kritiska journalismen gömt sig under alla dessa år. Vad har fått journalisterna och massmedia att okritiskt svälja allt det den politiska makten har förmedlat till dem?

Varför stöder skattebetalarna vinstgivande företag?

”Från FN nedåt är klimatvillfarelsen att gigantiskt penningträd. Det är en tyrann som trots sina föresatser favoriserar de rika och de med politisk makt på de fattigas och maktlösas bekostnad. Mobbgalenskapen håller på att gå över och som Mackay skriver i sin bok:”Straffet hinner fatt dem förr eller senare.” Vi får hoppas att det sker innan vi alla sjunker ner i träldom.

På tidningen The Australians första sida kan man läsa:

”Det aldrig tidigare skådade priset på energi som är en följd av målet för förnybar energi och kolskatten har förstört nationens konkurrenskraft”, konstaterar Tony Abbotts ekonomiska rådgivare.
Maurice Newman konsterar också att klimatpolitik driven av ”vetenskaplig villfarelse” har varit en betydande faktor bakom Australiens tillverkningsindustris kollaps.

Ovanstående är naturligtvis ingen nyhet i Europa …

Dårarnas skepp?

30/12/2013

I Steven Goddards blogg finns en intressant länkt några år tillbaka i tiden.

Den ursprungliga artikeln hittar man på vebbarkivet. David King (kemist) var vetenskaplig rådgivare för Tony Blair och Gordon Brown (2000 – 2007). Hur han marknadsförde domedagsprofetior kan man se ovan. Hela jorden utom sydpolskontinenten Antarktis kunde vara obeboelig år 2100 …

Det verkar klart att Tony Blair och Gordon Brown inte har koll på europeiska ordspråk … som bygger på Matt 15:14 : ”Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.”

Vi kan nu se hur katastrofgänget tydligen själva tror på att isen smälter med våldsam fart. På fartyget

Akademik Shokalskiy finns en blandning av vetenskapsmän, studenter, reportrar samt turister. Tanken var att fartyget skulle besöka polarforskaren Douglas Mawsons bas hundra år efter Mawsons expedition. Fartyget har kört fast i 3-4 meter tjock ”global uppvärmning” (is) ungefär 70 kilometer från land. Det är nu ungefär midsommar på antarktis. Isläget borde snabbt bli bättre och minst is borde det finnas i februari/mars. Expeditionen skulle studera smältande is men det har inte under den tid mätningar gjorts funnits så mycket is som nu. Klimatet på antarktis har kontinuerligt blivit kallare.

Det är intressant att jämföra med situationen för hundra år sedan. Man har nyligen hittat en film från Mawsons expedition i början av 1900-talet där man ser hur expeditionens fartyg ligger för ankar ca. 50 m från stranden … inte till följd av is utan för att stranden är långgrund.

Intressant material om Mawsons expedition på engelska finns här.

Passagerarna väntar med spänning på att bli räddade av den kinesiska isbrytaren Snow Dragon.

http://www.ctvnews.ca/world/antarctic-mission-now-pinning-hopes-on-australian-icebr

Snow dragon kör fast i packisen och måste avbryta räddningsförsöket. Nu väntar man på den australiska isbrytaren Aurora Australis som klarar av att bryta sig igenom 1,23 m tjock is. Notera ovan att isen Akademik Shokalskiy kört fast i uppskattas vara 3-4 m tjock … verkar inte riktigt lovande för ett räddningsförsök.

Man får hoppas att besättningen och passagerarna ombord på Akademik Shokalskiy inte underskattar farorna i polarklimatet och att räddningsarbetet skall få ett gott slut.

EU och biobränslen en skandal

18/12/2013

Den här artiken är baserad på en artikel av Bjorn Lomborg i tidningen The Telegraph.

På EU kommisionens hemsidor läser vi:
Under the Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, EU established the goal of reaching a 5.75% share of renewable energy in the transport sector by 2010.

Under the Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources this share rises to a minimum 10% in every Member State in 2020. Regarding the expand of biofuels use in the EU, the Directive aims to ensure the use of sustainable biofuels only, which generate a clear and net GHG saving without negative impact on biodiversity and land use.

I princip låter ju ovanstående vettigt, vi byter ut en del av bränslet mot förnyelsebara bränslen och slutresultatet blir mindre CO2 utsläpp och alla är nöjda … eller:

Bjorn Lomborg skriver:
Förra veckan missade EU en möjlighet att göra slut på det mest slösaktiga av alla gröna program i vår tid — ett program som kostar miljarder pund årligen och som tvingar åtminstone 30 miljoner människor att gå hungriga varje år. Genom att man inte kunde enas om ett tak på användningen av biobränslen så har ministerrådet gett stöd för en teknologi som är illa för både skattebetalare och miljön. Lagstiftningen kommer nu att fördröjas till 2015.

Historien om införandet av biobränslen är ett gott exempel på hur man har låtit goda intentioner leda till ett katastrofalt slutresultat. Det är intressant att se hur starka och pseudogröna intressen fortsätter att stöda en vansinnig politik. Man får dock hoppas att information om vad användningen av biobränslen leder till, på längre sikt, kan leda till en bättre politik.

De gröna lanserade ursprungligen biobränslena som ett vapen mot global uppvärmning och man påstod att de skulle leda till mycket mindre CO2 utsläpp än fossila alternativ. Då växter tar upp CO2 då de växer så kommer förbränning av växten att senare leda till i princip ingen total emission av koldioxid överhuvudtaget.

Drömmen har blivit en mardröm då t.o.m. miljömänniskor vänder sig emot den. T.o.m. Al Gore säger att biobränslen är ett misstag.

Då man undersöker hur produktionen av biobränslen påverkar matproduktionen märker man att de arealer som används för produktion av biobränslen helt enkelt ersätts av att ny adlingsmark bryts på annat håll och resultatet blir ökade CO2 utsläpp. Innan biobränslen kan användas måste det biologiska materialt behandlas industriellt så att man får fram användbara biobränslen, pellets, dieseloja. Då man producerar biobränslena så släpper processerna ut betydande mängder CO2 vilket kraftigt minskar fördelarna med biobränslena.

I EU har man ersatt 5% av bränslet i transportsystemet med biobränslen. Om biobränslen faktiskt skulle vara utsläppsfria så skulle CO2 utsläppen minska med 5% vilket motsvarar 59 miljoner ton CO2 per år fram till 2020.

En ny studie av International Institute for Sustainable Development visar att avskogning, gödsel och fossila bränslen som används vid produktionen av biobränslen ger upphov till emission av 54 miljoner ton CO2. Hela 92% av de sparade CO2 utsläppen släpps helt enkelt ut på annat håll i stället. Då man ser på endast biodisel så blir nettoeffekten sannolikt negativ d.v.s. användningen av biobränslen ökar de totala utsläppen.

De totala inbesparingarna i EU är minimala 5 Mt eller 1/10% av Europas CO2 utsläpp. T.o.m. utslaget på ett helt århundrade är inbesparingarna helt minimala.

Kostnaden för skattebetalarna är ungefär 6000 miljoner pund/år och varja ton man har undvikit att släppa ut kostar ungefär 1200 pund. Det Europeiska ”cap and trade” systemet uppskattas kosta ca. 4 pund/ton vilket betyder att biobränslena kostar ungefär 300 ggr mer.

Situationen blir inte bättre av att de bästa ekonomiska uppskattningarna tyder på att ett ton inbesparade CO2 utsläpp ger minskade miljöskador värda ungefär 4 pund. Det här betyder att för varje Euro/pund som satsas på biobränslen så kommer vi att undvika klimatskador för ungefär 1/4 cent. Det här är ett extremt ineffektivt sätt att hjälpa världen.

Man tycker att ovanstående borde få politikerna att reagera, men det är antagligen alltför mycket begärt. Situationen blir värre. Ursprungligen ville man i EU att man skulle nå upp till 10% användning av biobränslen använda i trafiken år 2020 d.v.s. man planerade en fördubbling av dagens användning. Nu när man börjar inse vilket vansinne biobränslena är så planerar man att sänka målet till 7%.

Det Europeiska ministerrådets oförmåga att ta ett beslut leder nu till att vi är tillbaka vid målet 10% vilket skulle fördubbla kostnaden för Europeiska skattebetalare. Om man skulle få tio procent av bränslet från växter skulle detta minska utsläppen med minimala 9 Mt och höja priset på varje inbesparat ton CO2 till 1260 pund. Effekten på temperaturen vid århundradets slut blir 0,00025 C. Temperatursänkningen är så liten att den är helt omätbar.

De ofantliga kostnaderna för biobränslen i förhållande till extremt liten nytta är ändå endast en del av det som är el med biobränslen. Produktion av biobränslen i Europa tar upp en uta av samma storleksordning som Belgien och en motsvarande yta tas upp utanför Europa för import till Europa. Utanför Europa skövlas regnskogar då man anlägger plantager för palmolja som exporteras till Europa.

Bjorn Lomber fortsätter:
Man utnyttjar snabbväxande träd såsom Poppel, Sälj och Eucalyptus för produktion av biobränslen. Olyckligtvis så ger de här träden ifrån sig ämnet isopren som förorenar luften och påverkar människornas hälsa. En studie av Universitetet i Lancaster (Lancaster University) visar att om man ökar den odlade arealen så att man når upp till EUs mål 10% så kommer luftföroreningarna att öka, man får ungefär 1400 extra dödsfall och årskostnaden är 5,2 miljarder pund per år.

Viktigast, ur en moralisk synvinkel, är att användning av odlingsmark för att producera bränsle är en styggelse i en värld där nästan en miljard människor fortfarande går hungriga. Man har uppskattat att den areal europeiska biobränslen kräver skulle kunna föda 100 miljoner människor … och det Amerikanska biobränsleprogrammet använder ännu mera mark.

Priset på mat har stigit rätt kraftigt under de senaste åren. Biobränslena är inte den enda orsaken till prisstegringarna men de spelar en betydande roll. Det är svårt för fattiga att köpa mat när välmenande västerlänningar driver uppp matpriset med hjälp av kraftigt subventionerade biobränslen. Man har uppskattat att omkring 30 miljoner människor svälter som en direkt följd av användningen av biobränslen. Om vi inte får kontroll över biobränslemonstret så kan ytterligare 45 – 135 miljoner människor svälta år 2020.

Om biobränslen åstadkommer onödiga dödsfall och svält och lidande för tiotals miljoner människor. Varför använder man då biobränslen? Svaret är den Gröna Rörelsen. Tiotals miljarder i form av subsidier och skatterabatter köper/samlar många intressenter som hoppas utnyttja systemet för egen vinning. Al Gore konstaterade: ”När ett sådant program har startats så är det svårt att kontrollera de lobbyistgrupper som håller det igång.” Han medger att han tryckte på för att öka biobränsleprogrammen för att de hjälpte bönder i hans hemstat Tenessee och dessutom var populära i Iowa som är en viktig stat vad gäller presidentval i USA.

Kostnaderna för klimatpolitiken är ofantliga. Man har uppskattat att klimatpolitiken kostar ungefär 1000 miljoner euro per dag. Vindkraften kostar ungefär tio gånger mer än den uppskattade nyttan i form av minskade utsläpp. Solpaneler kostar ungefär hundra gånger mer än den beräknade nyttan. Å andra sidan är det självklart att det finns många grupper som har ett intresse av att penningkranarna pumpar in 136 000 miljoner dollar årligen i dessa teknologier.

Opposition till spridningen av biobränslen pekar på möjligheterna för en mera rationell klimatpolitik. Om vi kan stoppa ökningen av användningen av biobränslen kan vi spara liv, spara pengar, och finna bättre metoder för att hjälpa människor i nöd. Det saken gäller är att investera i mera produktiva odlingsmetoder som kan föda fler människor till en lägre kostnad medan mark samtidigt frigörs för vilda djur.

Nu är det tid att säga nej till den omoraliska biobränslegalenskapen. Det räcker inte med att begränsa ökningen av biobränslena, vi måste eliminera dem helt.

Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Centre. Han har nyss get ut en ny bok ”How Much Have Global Problems Cost the World? A Scorecard from 1900 to 2050’.

Aktivisterna och IPCCs trovärdighet

12/12/2013

Det här inlägget är baserat på en artikel av den Kanadensiska journalisten Donna Laframboise. Alla videoinslagen är länkade till youtube. Titta på två intressanta inslag i slutet av den här artikeln.

Du kan se en intervju med Donna Laframboise på youtube:

Du hittar den oförkortade videon på youtube om du söker på ”Donna Laframboise”.

IPCCs vebbsida säger att organisationen är ”policy-neutral” och aldrig ”policy-ordinerande”. Beklagligtvis fungerar inte IPCCs ledning på detta sätt. De kommer inte en i närheten av det officiella idealet.

Ett möjligt alternativ att hantera klimatförändring är att inte göra något alls på kort sikt. Den vetenskapliga auktoriteten verkar trots allt ganska solkig/nedsmutsad för tillfället. Det ser ut som om man varje gång man med normala ögon ser på vetenskapen så är resultatet inte endast en besvikelse utan mycket alarmerande.

Tidningen Los Angeles Times hade nyligen en artikel med rubriken ungefär Vetenskapen har tappat bort sig, priset är högt för mänskligheten”. Artikeln börjar så här:

I dagens värld, bräddfull som den är med åsikter och lögner som utger sig för att vara sanning, kunde man tänka sig att att man åtminstone skulle kunna lita på vetenskapen. Den som tror det har fel. Fel för miljarder dollar.

För några år sedan beslöt sig vetenskapsmän i biotechfirman Amgen att dubbelkolla 53 centrala artiklar inom firmans område cancerforskning och blodbiologi. De antog att några av studierna inte skulle gå igenom kontrollen — att de ursprungliga resultaten inte skulle kunna reproduceras till följd av att upptäckterna var speciellt nya eller kanske beskrev helt nya terapeutiska metoder.

Vad de upptäckte var överraskande: Av de 53 centrala artiklarna kunde endast sex stycken verifieras. Journalisten Michael Hilzik rapporterade att en forskningsgrupp i Tyskland ”på motsvarande sätt upptäckte att endast 25% av de publicerade artiklarna kunde valideras.” Slutsatsen blev att det finns ”hela områden inom forskningen som bygger på vetenskap som inte har verifierats och som inte kan verifieras.”

Om 75% av den medicinska forskningen inte kan verifieras, hur vet vi att det här inte gäller klimatvetenskapen också? Och var snäll och svara inte med myten att IPCC är en garanti för kvalitet. Då InterAcademy Council frågade personer inom IPCC om problemet via ett frågeformulär så gav svaret inga möjligheter till misstolkningar: Så vitt jag vet finns det ingen kvalitetskontroll gällande det IPCC gör …

Det här är antagligen den svagaste delen av IPCCs process. Eftersom IPCC är en organisation som samlar ihop och utvärderar forskning så finns det inget system för systematisk kvalitetskontroll.

… det var naturligtvis omöjligt att i detalj kontrollera pålitligheten hos informationen i den ofantliga mängden källor.

Kvalitetkontroll och identifiering av fel existerar inte …

Datakvalitetskontroll, som sådan, hör inte till IPCCs uppgifter …

… Jag tror inte att IPCC kan göras ansvarigt för datakvalitet etc. i de publicerade artiklar man hänvisar till — det här är ett problem för de vetenskapliga tidskrifterna.

Innan vi har en god orsak att anta något annat verkar det vare vettigt att anta att 75% av klimatforskningen kan vara grovt fel. Det här betyder att vi för tillfället helt saknar en sund orsak till att satsa miljarder på klimatåtgärder. Politiker som gör detta bör anses vara oansvariga.

Alternativet att inte göra något är dock inte något IPCC kan acceptera. klimate modellbyggaren Thomas Stocker leder Working Group 1 som nyligen levererade den hårda vetenskapen bakom IPCCs senaste rapport. Tänk på det en stund. Personen som är ansvarig för den hårda vetenskapen jobbar inte inom det vetenskapsområdet. Han är expert på den virtuella världen i klimatmodeller.

En bild av IPCC idag är att IPCC står inför en filosofisk kris. Skall IPCC betona empiriska, observerade, mätta data — som i sig inte är skäl för oro? Eller skall IPCC stöda sig på de dramatiska perspektiv som klimatmodellerna ger? Kan det inte med IPCCs integritet i vågskålen vara ett problem att den ansvariga är klimatmodellerare?

Hur som helst, i en intervju år 2009 för Schweitziska radio/tv konstaterade Stocker att medborgarna i olika nationer inte har rätt att ta egna beslut i fråga om klimatförändring. Enligt honom måste alla länders och samhällens utsläpp minskas. Med hans ord ”Vi behöver komma upp med en plan där alla sektorer av samhället deltar i den stora planen att göra samhället kolfritt”

I en annan intervju med Stocker som publicerades på en statlig vebbsida konstaterar Stocker att ”åtgärder måste vidtas om vi vill hålla klimatförändringen under kontroll.” Enligt hans åsikt måste Innovativa teknologier tas i bruk i [utvecklings] länder för att hindra att de går vägen mot ineffektiva produkter som vi har gjort. Om majoriteten av befolkningen insisterar på att köra bil, bör länder som Indien och Kina från början ta ibruk tvålitersbilar. Om IPCC faktiskt var policy neutralt så skulle dess ledare inte göra den här typen av publika uttalanden. De skulle inte använda ord som måste, krävs, och bör.

Den belgiska fysikern Jean-Pascal van Ypersele är vicetalman i IPCC — ett steg ner från Rajendra Pachauri på IPCCs organisationskarta. I mars 2009 talade han inför Europaparlamentet under rubriken: Klimatförändring: Vi har inte råd med ”Business as Usual”.

Några månader senare talade han på Irland under rubriken: Några saker en klimatforskare skulle vilja säga beslutsfattarna i Köpenhamn — en referens till förhandlingarna COP15. Eftersom hans första bild visar på hans ställning i IPCC så talar han inte som privatperson. Bild nummer tre säger att ”Kraftiga utsläppsminskningar behövs” och att ”Ett avtal i Köpenhamn måste uppnås.”

En ledande person i en policy-neutral organisation får inte utesluta ett speciellt alternativ (business as usual). Inte heller skall han föreläsa om vad som behövs och vad som måste uppnås.

I det här kontextet är det värt att notera att van Yperseles academiska biografi berättar att han blev ”hedersmedlem i Romklubben år 2010.” Romklubben är en självtillsatt organisation som sedan 1960-talet har insisterat på att vi är på väg mot helvetet. Redan då skapade Romklubben ett projekt angående mänsklighetens problem som senare blev till rapporten ”Om tillväxtens gränser”.

Ja mina damer och herrar, IPCCs omdöme är faktiskt så här ifrågasatt. Ingen har tydligen tänkt på att det faktum att viceordförande är nära lierad med Romklubben kan tänkas skapa tvivel på IPCCs neutralitet och intellektuella trovärdighet.

IPCCs ordförande sedan 2002 är den värsta tänkbara modellen för policy neutralitet. Enligt
Rajendra Pachauri krävs ingenting mindre än ett ”nytt etos och nya värderingar” för människorna. Han thinks anser att vi bör ”känna en viss obekvämlighet” i våra hem vad gäller uppvärmning och luftkonditionering, att vi ”i högre grad bör använda allmänna kommunikationsmedel,” att flygande skall beskattas så hårt att vi låter bli att flyga och att vi separat borde betala för energin då vi bor på hotell.

Traditionellt har endast medicinsk personal eller religiösa ledare sagt åt människor vad de skall äta men Pachauri är inte precis indiskret: Jag ber inte att människor ska bli vegetarianer. Jag ber dem äta mindre kött. Det finns stora fördelar av att äta mindre kött och jag säger åt alla att de blir friskare och det blir också planeten. Det finns samhällen som äter alltför mycket kött. Det är inte önskvärt.

År 2009 gav IPCCs chef Pachauri ett gemensamt uttalande med musikern Paul McCartney och en parlamentariker från EU. Kommuner uppmanades att ”införa en köttfri dag [en gång i veckan] för de anställda,” medan man bad medborgarna ”att gå över till en köttfri dagsom det mest effektiva sättet att kämpa mot global uppvärmning.” Överst på uttalandet konstaterade man att Pachauri är chef för IPCC.

År 2009 deklarerade Pachauri att President Obamas utsläppsmål ”måste skärpas” medan en nyhetsartikel fick rubriken: Obama borde göra mera för klimatet: Pachauri.

När någon klagar över publikens värderingar, går åt demokratiskt valda ledare och föreslår en lång rad åtgärder som skulle göra vanliga människors liv dyrare, besvärligare och obekvämare då för man inte fram en neutral policy. Snarast visar de stor entusiasm för att forma om världen uppifrån ner.

IPCCs ledare har aldrig visat sig kapabla att visa ett policyneutralt beteende utan rekommendationer.

Kan vi faktiskt fortsätta att tro på att då dessa personer tolkar klimatforskningen så är de fullständigt hederliga och rakryggade?

Två inslag av Donna Laframboise på från WUWT. Skrämmande information från författaren till boken The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert.

Donna Laframboise konstaterar att hon blev väldigt besviken på massmedia då hon upptäckte att det fanns en stor grupp vetenskapsmän som inte ansåg att det finns aledning till oro gällande klimatförändring. Varför har media valt att presentera endast myntets ena sida.

Jag ställer samma fråga till Hufvudstadsbladet: Varför gör inte Hbl det arbete läsarna och annonsörerna betalar för? En tidnings uppgift är inte att välja sida utan att ge läsarna en sådan information att läsarna kan göra ett informerat personligt val.

Jag ställer en fråga till cheferna Petteri Taalas och Mikko Alestalo på Meteorologiska institutet: Har man gett de finska beslutsfattarna all relevant information eller har man endast gett beslutsfattarna den information man tror att stöder den egna agendan. Om det senare alternativet gäller har man grovt misslett landets beslutsfattare.

Hur skall IPCCs politiska språk tolkas?

11/12/2013

Orginalet är en gemensam artikel av: Geoff Sherrington and JoNova

Den första versionen av IPCCs syntes av AR 5 har läckts. Den här versionen är intressant eftersom den ger en möjlighet att se hur domedagsprofeterna modifierar språket då naturen vägrar följa domedagsscenarierna.  Det här inlägget är baserat på en artikel i den Australiska bloggen Joe Nova.

Syntesrapporten av AR5, det här finns tillgängligt idag, ger en sammanfattning av det man tror är vetenskapens nuvarande kunskap. I den verkligheten har vi stött på stoppet, pausen i uppvärmning, något IPCC inte längre kan ignorera eftersom ”pausen” redan har fortgått i 17 år. Vad gör då retorikens mästare som testar nya gränser genom att säga det som tekniskt, på en trivial nivå, är korrekt medan man håller tyst om det självklara vem som helst kan läsa då man ser på verkliga mätningar. Eftersom IPCC tydligt har problem med sina formuleringar skall vi se om vi kan hjälpa dem 😉 .

Hur man översätter IPPCs spinn:
”Uppvärmningshastigheten i den globala marktemperaturen har varit lägre under de senaste 15 åren (1998 – 2012) än under de senaste 30 till 60 åren (Figure SYR.1a; Box SYR.1) och den uppskattas vara mellan en tredjedel och hälften av trenden under perioden 1951 – 2012. Trots detta har 2000-talets första årtionde varit det varmaste årtiondet under den tid man gjort mätningar (Figure SYR.1a).”

Översättning:

Ja temperaturen stiger inte som vi tidigare sade även om mera CO2 än någonsin har pumpats ut i atmosfären. Låt oss glömma att detta visar att våra modeller är fel, det viktigaste är att använda orden ”varmaste” och ”mätningar” så ofta som möjligt.

”Strålningsdrivningen i klimatsystemet har fortsatt att öka under tvåtusentalet, liksom dess största drivare den atmosfäriska CO2 koncentrationen har gjort. Konsistent med denna strålningsdrivning har klimatsystemet sannolikt fortsatt att ackumulera värme sedan 1998 och havsytans nivå fortsätter att stiga. Strålningsdrivningen av klimatsystemet har ökat i mindre grad över perioden 1998 – 2011 jämfört med 1984 – 1998 eller 1951 – 2011 till följd av negativ drivning genom vulkanutbrott och den nedåtgående trenden i solcykeln 2000 – 2009. Man har låg konfidens i kvantifieringen av strålningsdrivningstrenden gällandet uppvärmningsstoppet till följd av osäkerheten i hur stor inverkan från vulkanism och en låg konfidens gällande troposfäriska aerosoler. {WG1 8.5; WG1 Box 9.2}”

Översättning:

Trots det faktum att uppvärmningsgraden är lägre än tidigare så borde CO2 ha värmt oss mera. Det här är en fatal motsägelse men vi hoppas att ni inte lägger märke till den. Vi distraherar er genom att nämna att vår uppskattning av strålningsdrivningen gällande vulkaner och solen har ändrats och vi hoppas att det skall låta som om de passar ihop och att vi därigenom vet vad vi talar om. Men vi medger att vi faktiskt inte har en aning om varför uppvärmningen inte fortsatte. Läs mellan raderna — vi vet att CO2 är viktigt eftersom våra modeller inte fungerar utan CO2 — men våra modeller fungerar inte annars heller vi förstår inte de andra drivningarna. Vetenskapen är helt klar, förutom det otrevliga faktum att en hel del oförutsedda bitar inte är det. Vi behöver mera pengar.

”Under perioden 1998 – 2012 visar 111 av de 114 klimatmodellerna en trend i temperaturen vid jordytan som är större än vad som observerats (Box SYR.1, Figure 1a). Vi har en medium konfidens att denna diskrepans mellan modellerna och observationerna i hög grad är förorsakad av intern klimatvariabilitet. Klimatvariabiliteten förstärker ibland och ibland försvagar den långtidstrender till följd av extern drivning (Figure Box SYR.1). Intern variabilitet minskar således relevansen för kortvariga trender i en klimattrend över lång tid. Det finns också möjlig påverkan från fel i drivning från sol, vulkanism och aerosoler som man använder dem i modellerna och i vissa modeller genom att inverkan från växthusgaserna har överskattats samt andra antropogena faktorer {WG1 2.4, 9.3, 9.4; 10.3, 11.2, 11.3, WG1 Box 9.2}

Översättning:

Det är så här 95% säkerhet ser ut: 95% av våra modeller är fel. (Se också här). Vi skyller detta på oförutsebara faktorer i klimatet. Det kan naturligtvis hända att vi har fel gällande solen, vulkanism och damm också.

”Sammanfattat, uppvärmningsstoppet beror till ungefär samma utsträckning på en kylande kontribution från intern variabilitet och en reducerad trend i yttre drivning (expertanalys, medium konfidens).” {WG1 8.5, Box 9.2}

Översättning:

Den här meningen ser övertygande ut eftersom vi skyller pausen på någonting. Titta inte alltför kritiskt, avkylningen beror på något vi inte kunde förutse. Det här är allmänna rökridåer som fungerar överallt. Vi hoppas att ingen frågar oss om den inre variabiliteten kunde ha orsakat uppvärmningen som kom före avkylningen.

Bonus: Vi gillar ordet ”expertanalys”. Det får oss att känna oss viktiga.

”Fotnot: Kopplingen mellan värmebudgeten och klimatkänsligheten, vilket är uppvärmningen av jordytan då man antar att koldioxidhalten fördubblas, uppstår eftersom en varmare jordyta leder till en högre grad av värmeutstrålning till rymden. Hur mycket strålningen till rymden ökar för en given höjning i yttemperaturen beror på samma återkopplingsmekanismer som bestämmer klimatkänsligheten.”

Översättning:

Återkopplingsprocesser är det som får hela katastrofscenariet vi säljer att falla ihop. Därför använder vi frasen endast en gång i fotnoten på sidan 21 i ett dokument på 92 sidor (som för tillfället har texten: ”Do Not Cite, Quote or Distribute” skriven på varje sida. Vi antar att ingen journalist förstår vad det här stycket betyder, eller förstår att ställa frågor om det, men om skeptikerna påstår att vi förnekar att återkopplingsmekanismer är det som avgör slutresultatet så kan vi peka på det här och visa att vi är helt transparenta.

Lite fokus på IPCC slagord

”… det första årtiondet av 2000-talet har varit den varmaste under den tid mätningar har gjorts…”

Översättning:

Vi kan inte tala om trenden de senaste 17 åren så det här en bra skrämselfras som kan användas i stället. Vi nämner inte att uppvärmningen började för ungefär 300 år sedan långt innan mänskliga utsläpp kom med i bilden. Vi behöver inte heller nämna att den period vi har verkliga mätningar ifrån är patetiskt kort och att världen var varmare än nu för största delen av perioden sedan mänskligheten lärde sig att bruka jorden. Vem behöver veta det? Vi nämner inte heller att många av rekordtemperaturerna helt är en följd av vår justeringar av mätdata. Alla de där gamla termometrarna mätte en alltför hög temperatur. Det har vi fixat genom att justera ner äldre temperaturmätningar. Det är underligt att se att det tog 70 år innan man ”korrigerade” de här mätningarna. (Mätning av temperatur var inte speciellt exakt vid den tid då man konstruerade atombomber eller landade på månen. Vetenskapsmän kunde naturligtvis inte gåra något så avancerat som att bestämma temperaturen då … utan en datormodell.)

”… det största bidraget, atmosfärens halt av CO2 …”

Översättning:

CO2 ger det största bidraget till uppvärmningen eftersom våra skräpmodeller säger så. Det är en skam att det inte finns en enda rapport som ger en kvantitativ koppling mellan CO2 halt och temperatur. Det här är den plats vi skulle referera till ett sådant dokument, men det finns inget. I stället ger vi en bred skala av möjligheter, faktum är att CO2 t.o.m. kan tankas ha ingen effekt alls, det har inte motbevisats. Vi behöver naturligtvis inte peka på detta.

”… klimatsystemet har med stor sannolikhet fortsatt att ackumulera värme sedan 1998 …”

Översättning:

I verkligheten är vi inte helt säkra på at klimatet har fortsatt att bli varmare. Det här är vårt sätt att säga att vi eventuellt inte har haft någon uppvärmning sedan 1998.

”… havsytans nivå har fortsatt att stiga …”

Översättning:

Många faktorer kan få havsytan att stiga, av vilka många inte har något att göra med global uppvärmning eller CO2 men det säger vi inte. Inte heller säger vi att en betydande del av den mätta stigande havsytans nivå kan bero på mänskliga korrektioner till satellitmätningarna. Så länge det går att släta ut data med mycket brus kan vi säga att havsytan fortsätter att stiga. Tio års filtrering kan bli till tjugo års filtrering som kan bli 20 000 år filtrering om det behövs.

”… leder till ökande sutstrålning till rymden, vilket motverkar ökningen i jordens värmemängd …”

Översättning:

Se Stefan, Bolzmann 1879.

Modellerna möter verkligheten

Verkligheten är att temperaturen vid jordytan som den visas på globala temperaturkartor inte har förändrats signifikant från 1997 till 2013. Det här uppvärmningsstoppet förutsågs inte av klimatmodellerna. Modellerna är fel. Justerade klimatmodeller går fortfarande för varma jämfört med verkligheten. Modellerna är fel.

Skeptikerna har till slut tvingat IPCC att medge, i mycket inlindat språk, att mderas modeller inte fungerar eftersom de inte förstår sig på klimatet.

>

Du hittar mera material på engelska här.

En mängd lättledda journalister kommer fortfarande att bli lurade av de rökridåer och den PR vi matas med, journalister som vill tro att IPCC har mängder av säkra sanningar man kan citera. Låt oss hjälpa de här journalisterna.

Översättarens kommentar (Lars Silén):
Hufvudstadsbladet har tydligen inte längre någon medarbetare som klarar av att läsa mellan raderna. Hur länge skall Hbl mata oss endast med information som överheten (staten, EU och FN) vill att vi skall höra. En förutsättning för en verklig debatt som för samhället framåt är att alla kort läggs på bordet. Eftersom nyhetsmedia inte gör sitt jobb så måste bloggsfären ta sitt ansvar.

Jag kan inte precis säga att något som motsvarar ett journalistiskt heltidsarbete är något jag skulle ha sett fram emot. Jag uppfattar dock att det arbete jag tvingas göra är min medborgerliga plikt.

Meteorologiska institutets chef Mikko Alestalo: Man behöver inte längre forska i klimatförändringen

10/12/2013

Politikerna har all den information, de behöver känna till, säger chefen Mikko alestalo från meteorologiska Institutet.

Ilmastomuutos_ei_tarvitse_tutkia

Som en chef på Ilmatieteen laitos vet Alestalo antagligen bäst. En självklar konklusion blir då: Lägg ned klimatforskningen i Finland. Det är helt klart en fullständigt onödig kostnad för landet eftersom vi enligt Alestalo redan vet allt vi behöver veta. En sökning i statsbudgeten 2013 visar att det finns anslag på 45 776 000 Euro.  Utgifter för internationella klimatkonventionen 500 000 Euro. För förnybar energi och energisparande samt information/propaganda finns anslag på 3 400 000 Euro. Produktionsstöd för förnybar energi 125 000 000 Euro.

Staten har uppställt som mål mål att spara en miljard Euro. Om vi skär bort Alestalos anslag på 45 000 000 Euro, 500 000 Euro för klimatkonventionen och tar bort subsidierna för ineffektiv energiproduktion (vindkraft) 125 000 000 Euro så kommer vi upp till en enkel inbesparing på ungefär 175 000 000 Euro. Varför inte göra den inbesparingen i dessa svåra tider?

Om vi lägger till klimatgänget under Miljöministeriet så hittar vi 4 150 000 Euro för åtgärder för skydd mot miljöskador. Det verkar klart att jag i en tidigare artikel något underskattade anslagen för klimatparasiterna på Miljöministeriet. Jag gjorde en överslagsberäkning och kom fram till 3 000 000 Euro, den korrekta summan var tydligen över 4 miljoner Euro. Då man söker vidare hittar man ytterligare anslag till finlands Miljöcentral, antagligen är också de här onödiga eftersom vi redan vet allt vad vi behöver. Vi kan antagligen skära bort 10 000 000 Euro för forskning som överlappar med Meteorologiska Institutet. Slutresultatet blev 200 miljoner euro eller ungefär 20% av regeringens sparmål. Något att tänka på?

Skämt åsido, jag uppfattar forskning som något extremt viktigt och anser att anslag för forskning inte skall vara beroende av snabba politiska fluktuationer eller av att någon råkar ha ett horn i sidan till någon grupp beslutsfattare/forskare. Man skall dock kontinuerligt skära bort nollforskning.

Mikko Alestalo konstaterar: ”Politikerna har all den information, de behöver veta om klimatförändringen”

Betyder det här att man har gett dem all information eller betyder det att politikerna inte behöver veta allt och i såfall varför?

”Klimatet förändras, principerna för den här förändringen är kända sedan 1970-talet.”

Forskarna har inte på ett övertygande sätt förklarat mekanismen bakom de stigande temperaturerna från 1910 – 1940 samt de sjunkande temperaturerna från ca. 1945 till 1975. Man har inte heller förklarat varför temperaturstegringen från ca. 1975 i huvudsak beror på människan medan samma uppvärmningstakt i början av 1900-talet anses vara naturlig.

”Vi vet att koldioxidhalten i atmosfären har ökat ca. 40% sedan den förindustriella. Vi vet att det viktigaste skälet är de fossila bränslena. Då koldioxidhalten i atmosfären stiger så stiger också temperaturen ofrånkomligt.”

Vilken är orsaken till att temperaturen inte har stigit på de senaste 17 åren trots att koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga? Skeptiker har under tjugo års tid pekat på att effekten av ökande koldioxidhalt i sig ger en temperaturstegring på 0,5 till 1 grad Celsius för en fördubbling av koldioxidhalten. Frågan är inte om temperaturen stiger, frågan är om en katastrofal temperaturökniung är möjlig och sannolik. Mätningar tyder på att IPCCs påstådda kraftiga positiva återkoppling via vattenånga helt enkelt inte existerar. Meddelandet till politikerna är ”ni vet vad ni behöver veta” men ni förväntas betala en miljard euro globalt per dag oberoende av om problemet existerar eller inte!

Det finns ett ytterligare intressant faktum gällande koldioxiden som aldrig diskuteras. Då man studerar isborrkärnor ser man att temperaturen först stiger. Koldioxidhalten i atmosfären följer sedan temperaturen med en fördröjning på ca. 800 år (är det här perioden för ett varv genom havsströmmarna på jorden?). Då vi tittar på vad som hände för 800 år sedan ser man att man var inne i den medeltida värmeperioden … mot slutet av den. Hur stor draghjälp har den stigande koldioxidhalten förorsakad av den föregående värmeperioden gett? Då man ser på den totala koldioxidomsättningen på jorden så ser man att de mänskliga utsläppen ligger på någon procent av de totalmängder som omsätts. Antag nu att havets emission/absorbtion inte är fullständigt i balans. En mycket liten obalans skulle totalt dominera över de mänskliga utsläppen. Jag har inte hittat relevanta publikationer på det här området.

”Det finns inga konflikter gällande dessa fakta och det behövs inte någon vidare forskning. Varför räcker det inte till för att man skulle börja ta beslut med målet att stoppa förändringen?”

Alestalo har rätt i att det inte finns tvivel på de trivialfakta han för fram. Trivialfakta är att ökande koldioxidhalt leder till högre temperatur. Den viktiga frågan är inte om temperaturen stiger utan hur mycket den sannolikt stiger. Om temperaturen stiger en grad, vilket är det man maximalt uppskattar att en fördubblad koldioxidhalt ensam får till stånd, så har vi inget problem. Då är ovanstående 200 miljoner Euro (två miljarder SEK) bortkastade eftersom vi inte har något problem. Varför talar Alestalo om trivialiteter men lämnar bort de relevanta fakta politikerna behöver veta? Vi vet att i praktiken alla klimatmodeller har överskattat uppvärmningseffekten från koldioxid med två till tre gånger … det finns klara mätningar som visar detta och det vet Alestalo. Vilken mekanism är orsaken till att prognoserna har blivit så fel herr Alestalo?

Som forskare bör herr Alestalo redan 2008/2009 mycket väl ha känt till att modellerna inte motsvarade verkligheten se bilden ovan från KNMI. Det här är den korrekta information de finska politikerna borde ha givits för utan den går det inte att ta korrekta beslut. Jag hoppas innerligen att något av partierna i oppositionen gräver i vilken information Meteorologiska Institutet har gett våra politiker.

Eftersom cheferna Petteri Taalas och Mikko Alestalo båda har kopplingar till de inre kretsarna inom IPCC och WMO (World Meteorological Organization) bör båda ha varit mycket väl medvetna om den diskussion som fördes inom den inre kretsen. Den såkallade Climate Gate då email från den innersta klimatklicken läckte ut visar tydligt att klimatetablissemanget redan i början av 2000-talet var oroat över att klimatet inte uppförde sig som man väntade sig och som man försökte få politiker och medborgare att tro:

From: Kevin Trenberth
To: Michael Mann <mann@xxxxxxxxx.xxx>
Subject: Re: BBC U-turn on climate
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:57:37 -0600
Cc: Stephen H Schneider , Myles Allen , peter stott , “Philip D. Jones” , Benjamin Santer , Tom Wigley , Thomas R Karl , Gavin Schmidt , James Hansen , Michael Oppenheimer

Hi all

Well I have my own article on where the heck is global warming? We are asking that here in Boulder where we have broken records the past two days for the coldest days on record. We had 4 inches of snow. The high the last 2 days was below 30F and the normal is 69F, and it smashed the previous records for these days by 10F. The low was about 18F and also a record low, well below the previous record low. This is January weather (see the Rockies baseball playoff game was canceled on saturday and then played last night in below freezing weather).

Trenberth, K. E., 2009: An imperative for climate change planning: tracking Earth’s global energy. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1, 19-27, doi:10.1016/j.cosust.2009.06.001. [1][PDF] (A PDF of the published version can be obtained from the author.)

The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t. The CERES data published in the August BAMS 09 supplement on 2008 shows there should be even more warming: but the data are surely wrong. Our observing system is inadequate.

That said there is a LOT of nonsense about the PDO. People like CPC are tracking PDO on a monthly basis but it is highly correlated with ENSO. Most of what they are seeing is the change in ENSO not real PDO. It surely isn’t decadal. The PDO is already reversing with the switch to El Nino. The PDO index became positive in September for first time since Sept 2007.see[2]http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/ocean_briefing_gif/global_ocean_monitoring_c urrent.ppt

Kevin

Texten  märkt med rött visar tydligt att man inom klimatkretsar var medveten om diskrepanserna. Observera också det röda i fet stil … om modellerna inte överenstämmer med naturen så är naturen fel (=mätningarna). Olyckligtvis för Trenberth visade det sig att situationen blev bara värre de kommande åren. Temperaturen har inte stigit på 17 år. Den intressanta frågan är dock om Mikko Alestalo kring 2008 – 2009 förstod vad som hände med uppvärmningen. Om han inte förstod det är det mycket allvarligt aftersom hans ställning som bl.a. informatör mot riksdag och regering kräver att han är väl insatt i frågan. En ännu allvarligare tanke är naturligtvis att han redan då var medveten om att uppvärmningen hade avstannat men lät bli att informera landets beslutsfattare. 

”Det finns naturligtvis en massa detaljer i förändringen som kräver forskning. Att få fram alla detaljer tar dock för lång tid – årtionden. Om beslutsfattarna inte är färdiga att ta beslut före det är vi förlorade.”

”För en forskare är situationen frustrerande. Den gör människan lyte cynisk. Mänskligheten får det den förtjänar.”

Har ”forskaren” Mikko Alestalo objektivt förmedlat det vi vet om klimat och antropogen uppvärmning eller har han letts av sina känslor och agerat som aktivist?

En religions dödskamp, den gröna rörelsen

09/12/2013

SvD_ledare

En person som är någorlunda väl påläst gällande den antropogena (av människan skapade) katastrofala uppvärmningen av vårt jordklot vet att vi står precis inför den gröna religionens sönderfall och död. I likhet med ”verkliga” religioners sönderfall så kommer många att bli under då konstruktionen faller ihop.

Vad ligger bakom kraschen vi redan kan skönja? Klimatvetenskapsmän rekommenderas titta bort eftersom det som ligger bakom den kommande gröna katastrofen kallas den vetenskapliga metoden … något man nogsamt valt att glömma bort inom klimatetablissemanget. Vad är den vetenskapliga metoden? Man studerar och försöker förstå ett fenomen varefter man lägger fram en hypotes som testar förståelsen. Den nya hypotesen vägs mot det man redan känner till d.v.s. känd litteratur på området. Om man märker att hypotesen inte håller måttet mot tidigare känd kunskap  så måste hypotesen ändras. Observera att hypotesen då måste korrigeras inte inte historien!

Nästa steg är att  man kontrollerar  om hypotesens förutsägelser stämmer överens med nya mätningar av det vi kallar verkligheten. Om man hittar områden där hypotesen inte gäller måste hypotesen igen justeras , aldrig data eller det vi vet om historia. Om allt har gått bra så här långt kan man skriva ihop en artikel som man skickar ut för peer review men inte till författaren/författarnas bästa vänner (jag antar att klimatvetenskapen fortfarande rodnande tittar bort). Efter en tid accepteras berättelsen och vi har fått en ny teori.

En teori kan uppfattas som sann tills en enda detalj kan visas vara felaktig. För att visa att en teori är felaktig behövs det endast en forskare som på ett övertygande sätt kan visa på felet i teorin. Resultatet kan vara att teorin modifieras så att den igen motsvarar verkligheten eller så drömmer någon upp en ny hypotes som omfattar det vi vet men också klarar av att integrera de mätningar som fällde den tidigare teorin.

Vad har de troende framför sig?

  • Det första steget är förnekelse d.v.s. en absolut vägran att se eller tro på vad som hände
  • Det andra steget är att bli förbannad och att söka utomstående syndabockar för det som hänt. Ju djupare tro desto tyngre är det här stadiet.
  • Det tredje steget är att börja förhandla och tro att det går att spara något av det byggnadsverk som håller på att falla ihop.
  • Det fjärde steget är depression, varför skulle det drabba just mig, apati, trötthet …
  • Det sista steget är att acceptera, allt är slut, det är absolut stilla … död.

Det är spännande att se hur media utomlands tydligt börjar inse att tåget är kört gällande den katastrofala klimatuppvärmningen. Man släpper fram idéer på ledarplats som i många år har varit absolut förbjudna.

Den intressanta frågan är: Hur länge tänker Hufvudstadsbladet förtsätta att köra fram mot stupet? Kommer man att ta sitt förnuft till fånga och tillåta en verklig debatt eller kör man på tills man smäller i väggen med kortet ”Svarte Petter” på fickan?

Utdrag ur ledaren i Svenska Dagbladet:

Klimathotet, växthuseffekten eller den globala uppvärmningen. Alla tre är begrepp som ofta fungerar som samtalsstoppare. I vår gränslösa tid där allt är acceptabelt (utom möjligen katolska prästers celibat), allt kan ifrågasättas och till och med skämtas om är det ofrånkomligen märkligt att det inte råder större pluralism i klimatdebatten. Den som kan peka på det värsta tänkbara scenariot får kort och gott slutordet. Den mest bekymrade, av sig själv utnämnd miljöhjälte, vinner lättare gehör än den som ber om ett ögonblicks eftertanke för att ifrågasätta det alla accepterat som sanning.

Så låt oss utgöra ett undantag och ge en nyutkommen bok i ämnet vederbörligt utrymme. I ”Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång” (Ekerlids) beskrivs bland annat det klimatindustriella komplexets omfång. Åtskilliga är de som lever gott på att konferera om miljöhot och på löpsedlar om en nära förestående undergång.

Om du vill titta på vad det står i ledaren ovan kan du klicka på länken till  Svenska Dagbladet.

Boken man hänvisar till i ledaren har också diskuterats på Stockholmsinitiativet. Ett kort utdrag:

Föreställningen om domedagen som ett straff för våra synder har varit stark genom historien. Olika grupper har insett kraften i detta. Med hot om domdagen kan man frälsa människor, göra affärer och utöva makt. Denna bok tar profetiorna om resursuttömning, den globala miljöns kollaps och förestående klimatkatastrof till kritisk granskning. Den utforskar domedagsprofeternas nätverk och frågar varifrån de får sina pengar.

Boken ger också exempel på hur grupper vill begränsa debatten. DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström uppmanar i ett kraftfullt inlägg svenska medier att värna det öppna samhället

Bokens budskap är djupt positivt. Jorden blir en allt bättre plats att leva på, och de allra flesta hot som målas upp saknar täckning i verkligheten.

Frågan om sensur i olika tidningar och bristen på sakargument i debatten diskuteras friskt på nätet. Varför utsätts författarna för personangrepp i stället för att bemöta argumenten sakligt? Kan det vara så att de egna argumenten tryter? En kommentar från diskussionen får avsluta den här artikeln:

Olav Gjelten 2013/12/02 kl. 11:52

Det kan knappast vara någon överdrift att påstå att domedagsindustrin i all väsentlighet drivs av miljöorganisationerna.
Att förhålla sig neutral eller likgiltig till miljöextremismen är därför djupt omoraliskt. Att, som någon skrev på en tråd för ett par dagar sedan, hänvisa till att han vet för lite för att kunna ta ställning i en sådan fråga borde vara ett otillåtet sätt att resonera. Det argumentet har vi dessutom hört för……
Miljörörelsen, med sina bruna rötter, är den tveklöst den farligaste rörelse som i dag finns i västvärlden.

Intressant blogg: Rabbe Sandelin

07/12/2013

Då jag googlade mig runt i den finlandssvenska ankdammen stötte jag på Rabbe Sandelins blogg. Jag har inte i detalj läst den men det finns en hel del intressanta artiklar och åsikter.

Sandelin

Du hittar Rabbe Sandelins blogg genom att klicka på den här länken.

Rabbe Sandelins kommentar till klimatdebatten.

Vilket är målet?

07/12/2013

Jag har under de senaste veckorna från olika håll fått rätt mycket feedback, största delen mycket positiv, gällande klimatartiklar på den här bloggen.

Det här inlägget ger lite bakgrund för varför jag skriver om klimat/miljö och vilket mitt mål är.

seal_small
Då jag seglade hem min veteransegelbåt Karlskrona Viggen nr. 18 från Värmdö i närheten av Stockholm hade jag förmånen att stöta på nyfikna sälar på nära håll. Vad gör du här ute?

Bakgrund

Uppmärksamma läsare är väl medvetna om att jag sedan 1990-talet i huvudsak på Hufvudstadsbladets insändarspalter har kritiserat den finska klimatpolitiken och aktivt har efterlyst en öppen debatt i frågan. Under tiden från 1990 framåt har Hbls linje blivit allt hårdare grön och inga andra röster än de statliga informatörerna från Miljöministeriet eller Meteorologiska institutionen har getts spaltutrymme … annat än på insändarspalterna. Jag tackar Hbl för att man åtminstone har hållit insändarspalterna öppna men detta kompenserar inte den nyhetssnedvridning man avsiktligt har skapat.

Videon visar den typ av skrämmande bilder av kraftverk som Hbl ideligen har visar. Observera att ovanstående video endast är en illustration, jag påstår inte att Hbl har visat just det här kraftverket. Vad ser vi på bilden? Man har komprimerat en lång film och snabbat upp videon vilket gör utsläppen av vattenånga(!) mera skrämmande. Hur vet jag att videon är manipulerad? Se på bilarna och de blinkande varningsljusen på skorstenarna. Observera att man ingenstans ser någon rök … man ser vattenånga. Lägg till en skrämmande bakgrundsmusik och propagandamästerverket är färdigt. Man har valt en kall natt vilket betyder att vattenångan syns extremt väl.

En motsvarande video av en motsvarande anläggning, utan musiken. Ånga syns över kyltornen men ingenting synligt (koldioxid) kommer ut genom skorstenarna eftersom röken i ett modernt kraftverk renas extremt väl. Man har här valt en varm dag då den relativa luftfuktigheten är låg vilket betyder att vattenångan i avgaserna inte syns.

Varför kompenserar inte insändarspalterna alternativa, skeptiska,  artiklar? Den främsta orsaken är att verktygen för en djupgående argumentation som på riktigt ger läsarna möjlighet att ta ställning inte ges. En insändare är begränsad till 2500 till 3500 tecken vilket betyder att en enda liten detalj, av utrymmesskäl, kan behandlas. Det finns inga möjligheter att lägga till illustrationer, illustrationer som vi vet ofta kan säga mer än tusen ord 😉 . De statliga institutionernas nyhetsflöden har inte de här begränsningarna.

Under nästan tjugo år har jag efterlyst en öppen debatt. Jag har medvetet gått in för att besvara svartmålning, personangrepp, och angrepp baserade på auktoritet med saklig argumentation. Resultatet har genom åren varit identiskt lika med noll för att använda en matematisk term. Jag har aldrig t.ex. från Meteorologiska Institutionens Petteri Taalas eller Alestalo fått ett svar som inte skulle ha varit av kategorin ”vi vet bäst” men några sakargument har man aldrig kommit med.

Debatten flyttas till vebben

Situationen är idag att tidningarnas ställning som förmedlare av information är i gungning. Den ställning man har uppnått som informationsförmedlare genom årtionden av idogt hårt abete håller på att raderas ut på några år. Vi kan tydligt se att ungdomar inte är speciellt intresserade av tryckta nyhetsmedia. Triviala lokalnyheter får man från gratistidningarna, och kvaliteten är densamma som i de etablerade medierna. Djupgående analyser är någonting som i stort sett saknas helt i dagens massmedia MSM (Main Strem Media).

Det enda berättigande media i mina ögon har är att fungera som ett möjligast objektivt informationsfilter. Om vi t.ex. ser på kära Hufvudstadsbladet så är dess enda existensberättigande att man för läsarna söker fram mångsidig information som kvalitetsgranskas. Det här betyder att den information man erbjuder inte får vara hopkok av tillrättalaggda pressrelease från aktivistgrupper såsom WWF, Greenpeace eller  statsmakten. Tidningen måste alltid klara av att väga den gratisinformation man får slängd i famnen mot de eventuella bakomliggande strävanden informationsproducenten kan tänkas ha. Min uppfattning är att dagens media till följd av kraftiga nedskärningar har satt sig i en situation där media inte längre är kapabla att fungera som ett positivt informationsfilter som skapar ett mervärde för läsarna. Om inte massmedia vill ta ansvaret för korrekt nyhetsförmedling måste individer göra det på vebben.

Om flyttandet av debatten till nätet tvingar t.ex. Hufvudstadsbladet att ge en mångsidigare täckning av klimatproblematiken är jag mycket nöjd, det samhälle jag lever i behöver en verklig diskussion och inte politiskt mygel. En annan sak är att jag tror att en öppen mångsidig diskussion faktiskt skulle förbättra Hbls möjligheter att överleva den nyhetsrevolution som hårt pressar de traditionella tidningarna. Helt självklart är att om en papperstidning förbrukar sitt förtroendekapital hos läsarna så har den på sikt inget existensberättigande.

Om byrokrater och deras ansvar

Vi är idag i en situation där landets totala skattegrad ligger på kanske 57% vilket är en på sikt ohållbar nivå. Under de senaste åren har personbeskattningen marginellt justerats nedåt men detta har överkompenserats genom indirekta skatter, t.ex. moms och nya energiskatter genom vilka redan beskattat arbete (pengar) beskattas en andra gång. Om man ser på den totala statliga och kommunala byrokratin och kostnaderna för den så stämmer ovanstående uppskattning sannolikt rätt väl … problemet är att de skatter man tar in inte räcker till för att finansiera den statliga byrokratin. Problemet hanteras genom att låna i stället för att skära i strukturerna.

Jag skrev för någon tid sedan om det finska miljöministeriet och föreslog att man kunde göra en inbesparing på ca. 3 miljoner euro genom att skära bort 30 byrokrater som jobbar med klimatfrågor av vilka en del bevisligen har fört fram falsk, ideologiskt färgad, information till beslutsfattare och medborgare. Ur samhällets synvinkel vore inbesparingen dubbel, man blir av med kostnaden och slipper disinformation baserad på ideologi.

Det finns andra områden man också kunde gräva i med samma resultat. Vi vet idag att situationen för yrkesfiskare längs våra kuster börjar vara omöjlig till följd av stora mängder säl som förstör fiskeredskap och äter fisk direkt ur fiskeredskapen. Det finns indikationer på att tjänstemän som ansvarar för övervakning av sälstammarna eventuellt av ideologiska skäl grovt har underskattat sälstammarna. Först då man krävde att sälräkningen skulle göras under tjänstemannaansvar så steg uppskattningen kraftigt. Vore det skäl att politiskt börja gå igenom de här frågorna också? Tjänstemän som driver en specifik ideologi i stället för att sköta det arbete de tilldelats är en potentiellt utmärkt inbesparing. (Grön)Korrupta tjänstemän som elimineras, tänk missbruk av flygekkorre för att blockera samhällsbyggande, är ett snabbt sätt att förbättra samhället utöver de välkomna inbesparingar man kan uppnå. Hur många personer talar vi om på miljöministeriet med dessa uppgifter – ingen aning?

Så här sköts räkningen (2011): Sälräkningarna finansierades av miljöministeriet och WWF, och för planering och genomförande svarade Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI), Forststyrelsen och WWF.

Vad har WWF att göra i något som staten har ansvar för?

Om vi i tider av kärv ekonomi kan identifiera ideologiska parasiter i statsapparaten så finns det möjlighet att något politiskt parti sätter fokus på den statliga misshushållningen av resurser tänkta att förbättra miljön. Hur mycket resurser kastades bort på miniatyreningsverken för våra glesbygder? Vem är ansvarig?

Hur gå vidare

Jag planerar att gräva igenom äldre material av t.ex. Mikael Hildén, Kenneth Holmberg, Mikael Pihlström, Petteri Taalas, Alec Estlander m.fl. Det det blir mycket intressant att gå några år tillbaka i tiden och studera vad de har sagt och vad naturen och modern forskning säger om deras utsagor idag.

Förnekarland: Hur förnekare ser på den globala uppvärmningen

07/12/2013

Det här er en parodi på vebbsidan Skeptical Science. Sceptical Science har mycket lite att göra med skepticism och vetenskap. Sidan är känd för att mycket hårt sensurera kommentarer som inte överenstämmer med den gröna ideologin.

Nedanstående engelskspråkiga video är väl värd att titta på 😉 …

Njut! (Källa WUWT)


Pointman's

A lagrange point in life

THE HOCKEY SCHTICK

Lars Silén: Reflex och Spegling

NoTricksZone

Lars Silén: Reflex och Spegling

Big Picture News, Informed Analysis

Canadian journalist Donna Laframboise. Former National Post & Toronto Star columnist, past vice president of the Canadian Civil Liberties Association.

JoNova

Lars Silén: Reflex och Spegling

Climate Audit

by Steve McIntyre

Musings from the Chiefio

Techno bits and mind pleasers

Bishop Hill

Lars Silén: Reflex och Spegling

Watts Up With That?

The world's most viewed site on global warming and climate change

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

Larsil2009's Blog

Lars Silén: Reflex och Spegling

%d bloggare gillar detta: